700-115 | 720-115 | 720-125 | 750-115 | 750-125 - Fonq.nl

filehost.fonq.nl

700-115 | 720-115 | 720-125 | 750-115 | 750-125 - Fonq.nl

102 | Dansk

Funktionsbeskrivelse

Læs alle advarselshenvisninger og

instrukser. I tilfælde af manglende

overholdelse af advarselshenvisningerne

og instrukserne er der risiko

for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige

kvæstelser.

Beregnet anvendelse

El-værktøjet er beregnet til at skære, skruppe og

børste metal- og stenmaterialer uden brug af

vand.

Til skæring af metal er der brug for en speciel

beskyttelseskappe (tilbehør).

Til skæring af sten er der brug for en speciel opsugningskappe

med føringsslæder (tilbehør).

Med tilladt slibeværktøj kan el-værktøjet anvendes

til sandpapirslibning.

Illustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter

refererer til illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.

1 Sikkerhedsarm til beskyttelseskappe

2 Spindel-låsetaste

3 Start-stop-kontakt

4 Ekstrahåndtag (isoleret gribeflade)

5 Slibespindel

6 Beskyttelseskappe til slibning*

7 Beskyttelseskappe til skæring*

8 Holdeflange

9 Slibe-/skæreskive*

10 Spændemøtrik

11 Håndbeskyttelse*

12 Gummibagskive*

13 Slibeblad*

14 Rundmøtrik*

15 Kopbørste*

16 Opsugningskappe til skæring med

føringsslæder*

17 Diamant-skæreskive*

18 Håndgreb (isoleret gribeflade)

*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen,

er ikke indeholdt i leveringen.

Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.

Støj-/vibrationsinformation

Måleværdier for støj beregnet iht. EN 60745.

Værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk: Lydtryksniveau

88 dB(A); lydeffektniveau 99 dB(A).

Usikkerhed K=1,5 dB.

Brug høreværn!

Samlede vibrationsværdier (vektorsum for tre

retninger) beregnet iht. EN 60745:

Overfladeslibning (skrubning): Vibrationseksponering

ah=12 m/s 2 , usikkerhed K=1,5 m/s 2 .

Slibning med slibeblad: Vibrationseksponering

ah=4,5 m/s2 , usikkerhed K=1,5 m/s2 .

Det svingningsniveau, der er angivet i nærværende

instruktioner, er blevet målt iht. en standardiseret

måleproces i EN 60745, og kan bruges

til at sammenligne el-værktøjer. Det er også

egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelastningen.

Det angivede svingningsniveau repræsenterer

de væsentlige anvendelser af el-værktøjet. Hvis

el-værktøjet dog anvendes til andre formål, med

afvigende indsatsværktøj eller utilstrækkelig

vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige.

Dette kan føre til en betydelig forøgelse af svingningsbelastningen

i hele arbejdstidsrummet.

Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen

bør der også tages højde for de tider, i hvilke

værktøjet er slukket eller godt nok kører, men

rent faktisk ikke anvendes. Dette kan føre til en

betydelig reduktion af svingningsbelastningen i

hele arbejdstidsrummet.

Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse

af brugeren mod svingningers virkning

som f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og indsatsværktøj,

holde hænder varme, organisation

af arbejdsforløb.

1 609 929 R16 | (28.9.09) Bosch Power Tools

More magazines by this user
Similar magazines