700-115 | 720-115 | 720-125 | 750-115 | 750-125 - Fonq.nl

filehost.fonq.nl

700-115 | 720-115 | 720-125 | 750-115 | 750-125 - Fonq.nl

Tekniske data

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt,

der er beskrevet under „Tekniske data“, er

i overensstemmelse med følgende standarder

eller normative dokumenter: EN 60745 iht. bestemmelserne

i direktiverne 2004/108/EF,

98/37/EF (indtil 28.12.2009), 2006/42/EF (fra

29.12.2009).

Teknisk dossier hos:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

14.09.2009

Montering

Dansk | 103

Vinkelsliber PWS ... 700-115 720-115 720-125 750-115 750-125

Typenummer 3 603 ... A64 2.. A64 0.. A64 0.. A64 1.. A64 1..

Nominel optagen effekt W 705 720 720 750 750

Afgiven effekt W 380 360 360 450 450

Nominelt omdrejningstal min -1

11000 11000 11000 11000 11000

Max. slibeskivediameter mm 115 115 125 115 125

Slibespindelgevind

Max. gevindlængde for slibe-

M 14 M 14 M 14 M 14 M 14

spindlen

Vægt svarer til EPTA-Procedure

mm 21 21 21 21 21

01/2003 kg 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Beskyttelsesklasse /II /II /II /II /II

Angivelserne gælder for nominelle spændinger [U] 230/240 V. Disse angivelser kan variere ved lavere spændinger og

i landespecifikke udførelser.

Se typenummer på el-værktøjets typeskilt. Handelsbetegnelserne for de enkelte el-værktøjer kan variere.

Dr. Egbert Schneider

Senior Vice President

Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen

Head of Product

Certification

Montering af beskyttelsesanordninger

Træk stikket ud af stikkontakten, før der

udføres arbejde på el-værktøjet.

Bemærk: Opstår brud på slibeskiven under arbejdet

eller beskadiges holdeanordningerne på

beskyttelseskappen/på el-værktøjet, skal elværktøjet

omgående sendes til et autoriseret

værksted, adresser se afsnit „Kundeservice og

kunderådgivning“.

Beskyttelseskappe til slibning

Anbring beskyttelseskappen 6 på holderen på

el-værktøjet, til kodelåsene på beskyttelseskappen

stemmer overens med holderen. Tryk på

sikkerhedsarmen 1 og hold den nede.

Tryk beskyttelseskappen 6 på spindelhalsen, til

kanten på beskyttelseskappen sidder på

el-værktøjets flange, og drej beskyttelseskappen,

til den går hørbart i indgreb.

Tilpas beskytteleskappens position 6 i forhold

til arbejdets krav. Tryk sikkerhedsarmen 1 opad

og drej beskyttelseskappen 6 i den ønskede

position.

Bosch Power Tools 1 609 929 R16 | (28.9.09)

More magazines by this user
Similar magazines