700-115 | 720-115 | 720-125 | 750-115 | 750-125 - Fonq.nl

filehost.fonq.nl

700-115 | 720-115 | 720-125 | 750-115 | 750-125 - Fonq.nl

Informasjoner om statikk

Slisser i hovedvegger må tilsvare standard

DIN 1053 del 1 eller nasjonale bestemmelser.

Disse forskriftene skal absolutt overholdes.

Ta derfor kontakt med ansvarlig statiker, arkitekt

eller byggeledelse.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjøring

Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres

må støpselet trekkes ut av stikkontakten.

Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene

alltid rene, for å kunne arbeide bra og

sikkert.

Ved ekstreme bruksvilkår må du om mulig

alltid bruke et avsuganlegg. I slike tilfeller,

blås gjennom ventilasjonsspaltene og koble

til en jordfeilbryter. Ved bearbeidelse av metall

kan det sette seg lededyktig støv inne i

elektroverktøyet. Beskyttelsesisolasjonen til

elektroverktøyet kan innskrenkes.

Tilbehøret må lagres og behandles med omhu.

Hvis elektroverktøyet til tross for omhyggelige

produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle

svikte, må reparasjonen utføres av et autorisert

serviceverksted for Bosch-elektroverktøy.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger

må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret

som er angitt på elektroverktøyets typeskilt.

Norsk | 129

Kundeservice og kunderådgivning

Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon

og vedlikehold av produktet ditt og reservedelene.

Deltegninger og informasjoner om

reservedeler finner du også under:

www.bosch-pt.com

Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørsmål

om kjøp, bruk og innstilling av produkter og

tilbehør.

Norsk

Robert Bosch AS

Postboks 350

1402 Ski

Tlf.: + 47 (6487) 89 50

Faks: + 47 (6487) 89 55

Deponering

Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres

inn til miljøvennlig gjenvinning.

Kun for EU-land:

Ikke kast elektroverktøy i vanlig

søppel!

Jf. det europeiske direktivet

2002/96/EF vedr. gamle elektriske

og elektroniske apparater og

tilpassingen til nasjonale lover må

gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan

brukes samles inn og leveres inn til en miljøvennlig

resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.

Bosch Power Tools 1 609 929 R16 | (28.9.09)

More magazines by this user
Similar magazines