700-115 | 720-115 | 720-125 | 750-115 | 750-125 - Fonq.nl

filehost.fonq.nl

700-115 | 720-115 | 720-125 | 750-115 | 750-125 - Fonq.nl

tr

Güvenlik Talimat

Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyar

Talimat

UYARI

Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini

okuyun. Açklanan uyarlara ve

talimat hükümlerine uyulmadğ takdirde elektrik

çarpmalarna, yangnlara ve/veya ağr yaralanmalara

neden olunabilir.

Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini ileride

kullanmak üzere saklayn.

Uyar ve talimat hükümlerinde kullanlan “Elektrikli

El Aleti” kavram, akm şebekesine bağl

(şebeke bağlant kablosu ile) aletlerle akü ile

çalşan aletleri (akm şebekesine bağlants

olmayan aletler) kapsamaktadr.

1) Çalşma yeri güvenliği

a) Çalştğnz yeri temiz tutun ve iyi aydnlatn.

Çalştğnz yer düzensiz ise ve iyi

aydnlatlmamşsa kazalar ortaya çkabilir.

b) Yaknnda patlayc maddeler, yanc sv,

gaz veya tozlarn bulunduğu yerlerde

elektrikli el aleti ile çalşmayn. Elektrikli

el aletleri, toz veya buharlarn tutuşmasna

neden olabilecek kvlcmlar

çkarrlar.

c) Elektrikli el aleti ile çalşrken çocuklar

ve başkalarn uzakta tutun. Dikkatiniz

dağlacak olursa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.

2) Elektrik Güvenliği

a) Elektrikli el aletinin bağlant fişi prize uymaldr.

Fişi hiçbir zaman değiştirmeyin.

Koruyucu topraklanmş elektrikli el aletleri

ile birlikte adaptör fiş kullanmayn.

Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik

çarpma tehlikesini azaltr.

b) Borular, kalorifer petekleri, stclar ve

buzdolaplar gibi topraklanmş yüzeylerle

bedensel temasa gelmekten kaçnn.

Bedeniniz topraklandğ anda büyük

bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çkar.

c) Aleti yağmur altnda veya nemli ortamlarda

brakmayn. Suyun elektrikli el aleti

içine szmas elektrik çarpma tehlikesini

artrr.

Türkçe | 155

d) Elektrikli el aletini kablosundan tutarak

taşmayn, kabloyu kullanarak asmayn

veya kablodan çekerek fişi çkarmayn.

Kabloyu sdan, yağdan, keskin kenarl

cisimlerden veya aletin hareketli parçalarndan

uzak tutun. Hasarl veya dolaşmş

kablo elektrik çarpma tehlikesini

artrr.

e) Bir elektrikli el aleti ile açk havada

çalşrken, mutlaka açk havada kullanlmaya

uygun uzatma kablosu kullann.

Açk havada kullanlmaya uygun uzatma

kablosunun kullanlmas elektrik çarpma

tehlikesini azaltr.

f) Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda

çalştrlmas şartsa, mutlaka arza akm

koruma şalteri kullann. Arza akm koruma

şalterinin kullanm elektrik çarpma

tehlikesini azaltr.

3) Kişilerin Güvenliği

a) Dikkatli olun, ne yaptğnza dikkat edin,

elektrikli el aleti ile işinizi makul bir tempo

ve yöntemle yürütün. Yorgunsanz,

aldğnz haplarn, ilaçlarn veya alkolün

etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayn.

Aleti kullanrken bir anki dikkatsizlik

önemli yaralanmalara neden olabilir.

b) Daima kişisel koruyucu donanm ve bir

koruyucu gözlük kullann. Elektrikli el aletinin

türü ve kullanmna uygun olarak; toz

maskesi, kaymayan iş ayakkablar, koruyucu

kask veya koruyucu kulaklk gibi

koruyucu donanm kullanm yaralanma

tehlikesini azalttr.

c) Aleti yanlşlkla çalştrmaktan kaçnn.

Akm ikmal şebekesine ve/veya aküye

bağlamadan, elinize alp taşmadan önce

elektrikli el aletinin kapal olduğundan

emin olun. Elektrikli el aletini parmağnz

şalter üzerinde dururken taşrsanz ve alet

açkken fişi prize sokarsanz kazalara

neden olabilirsiniz.

d) Elektrikli el aletini çalştrmadan önce

ayar aletlerini veya anahtarlar aletten

çkarn. Aletin dönen parçalar içinde

bulunabilecek bir yardmc alet yaralanmalara

neden olabilir.

Bosch Power Tools 1 609 929 R16 | (28.9.09)

More magazines by this user
Similar magazines