700-115 | 720-115 | 720-125 | 750-115 | 750-125 - Fonq.nl

filehost.fonq.nl

700-115 | 720-115 | 720-125 | 750-115 | 750-125 - Fonq.nl

158 | Türkçe

Öerneğin bir taşlama diski iş parças içinde

taklr veya bloke olursa, taşlama diskinin

içine giren kenar tutulur ve disk krlr veya

geri tepme kuvvetinin ortaya çkmasna

neden olur. Bu durumda taşlama diski blokaj

yerinden, diskin dönme yönüne bağl olarak

kullancya doğru veya kullancnn tersine

hareket eder. Bu gibi durumlarda taşlama

disklerinin krlma olaslğ da vardr.

Geri tepme kuvveti elektrikli el aletinin yanlş

veya hatal kullanm sonucu ortaya çkar.

Geri tepme kuvvetleri aşağda açklanan

koruyucu önlemlerle önlenebilir.

Elektrikli el aletini skca tutun ve bedeniniz

ile ellerinizi geri tepme kuvvetlerini rahatça

karşlayabilecek duruma getirin. Alet

hzlanrken ortaya çkabilecek geri tepme

kuvvetlerini veya reaksiyon momentlerini

optimaum ölçüde karşlayabilmek için eğer

varsa her zaman ek tutamağ kullann.

Kullanc uygun önlemler alarak geri tepme ve

reaksiyon kuvvetlerine hakim olabilir.

Elinizi hiçbir zaman dönen ucun yaknna

getirmeyin. Uç geri tepme srasnda elinize

doğru hareket edebilir.

Bedeninizi geri tepme srasnda elektrikli el

aletinin hareket edebileceği alandan uzak

tutun. Geri tepme kuvveti elektrikli el aletini

blokaj yerinden taşlama diskinin dönme

yönünün tersine doğru iter.

Özellikle köşeleri, keskin kenarlar ve

benzerlerini işlerken dikkatli olun. Ucun iş

parçasndan dşar çkmasn ve taklp

skşmasn önleyin. Dönmekte olan uç

köşelerde, keskin kenarlarda çalşrken

skşmaya eğilimlidir. Bu ise kontrol kaybna

veya geri tepmeye neden olur.

Zincir veya dişli testere bçağ kullanmayn.

Bu gibi uçlar sk sk geri tepme kuvvetine veya

elektrikli el aletinin kontrolünün

kaybedilmesine neden olur.

Taşlama ve kesici taşlama için özel uyarlar

Sadece elektrikli el aletiniz için müsaade

edilen taşlama uçlarn ve bu uçlar için

öngörülen koruyucu kapağ kullann. Bu

elektrikli el aleti için öngörülmeyen taşlama

uçlar yeterli ölçüde kapatlmazlar ve güvenli

değildirler.

Koruyucu kapak elektrikli el aletine güvenli

biçimde taklmş olmal ve en yüksek

güvenliği sağlayacak biçimde ayarlanmş

olmaldr. Taşlama ucunun mümkün olan en

küçük ksm açkta kalmal ve kullancy

göstermelidir. Koruyucu kapağn işlevi

kullancy krlan parçacklardan ve taşlama

ucu ile tesadüfi temestan korumaktr.

Taşlama uçlar sadece tavsiye edilen

uygulamalarda kullanlabilir. Örneğin: Bir

kesme diskinin kenar ile hiçbir zaman

taşlama yapmayn. Kesici taşlama diskleri

uçlar ile malzeme kazma için geliştirilmiştir.

Bu uçlara yandan bask uygulandğnda

krlabilirler.

Seçtiğiniz taşlama diski için daima hasar

görmemiş doğru büyüklük ve biçimde

germe flanş kullann. Uygun flanşlar taşlama

disklerini destekler ve krlma tehlikesini

önlerler. Kesici taşlama diskleri için

öngörülen flanşlar diğer uçlara ait flanşlardan

farkl olabilir.

Büyük elektrikli el aletlerini ait ypranmş

taşlama disklerini kullanmayn. Büyük

elektrikli el aletlerinde kullanlan taşlama

diskleri yüksek devirli küçük el aletlerinde

kullanlmaya elverişli değildirler ve

krlabilirler.

Kesici taşlama için diğer özel uyarlar

Kesici taşlama diskinin bloke olmamasn

sağlayn veya bu diske yüksek bastrma

kuvveti uygulamayn. Aşr derinlikte kesme

yapmayn. Kesici taşlama ucuna aşr

yüklenme açlandrma yaplmasna veya

blokaja neden olabilir ve bunun sonunda da

geri tepme kuvveti oluşabilir veya taşlama

ucu krlabilir.

Dönmekte olan kesici taşlama diskinin ön

ve arka alanna yaklaşmayn. Kesici taşlama

diskini iş parçasndan dşar çkarrsanz bir

geri tepme kuvveti oluştuğunda dönen disk

size doğru savrulabilir.

1 609 929 R16 | (28.9.09) Bosch Power Tools

More magazines by this user
Similar magazines