REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET, DEN 9/11 ... - Ældre Sagen

kommunesider.aeldresagen.dk

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET, DEN 9/11 ... - Ældre Sagen

Tilstede: John, JJ, ET, MK og BO

Afbud fra : AG, BJ og AaM.

Pkt. 1 John valgt

Pkt. 2 Godkendt

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET, DEN 9/11-12.

Pkt. 3, John berettede om mødet med nye frivillige aktivitetsledere.

Billiard: er startet hver onsdag fra 13-14.30 i Solgården. Mogens Pedersen

er leder.

Madlavning for mænd: starter op efter jul på Korsvejens Skole. Leder

bliver Per Bay.

Ølsmagning: John undersøger

Vinsmagning: startes evt. op på Bordinghus med Toni Andersen og Per

Bay som ledere. BO undersøger mht. lokaler

Fisketure: først på året startes klubben op fortrinsvis fra Dragør Havn

med Ole Justsen som leder.

1-dags-ture: Guidede ture rundt omkring os. Første tur bliver en 1-dagstur

til Saltholm guidet af Gert Clevin.

Krolf: nyt spil, som vi gerne vil prøve at få op at stå i ÆS. Det kræver ikke

særlige evner, udover at man kan bevæge sig. Vagn undersøger

med TK.


Rejser: ÆS vil prøve at arrangere ture for mindre grupper på højst 14

personer. Per Bay undersøger.

John, OB og RJ har været på besøg hos ÆS i Kerteminde, for at se på

træværksted mhp., om vi kan starte et op her i kommunen. BO undersøger

om vi kan låne lokaler.

Pkt. 4 Vinsmagning foreslåes af ET.

Vandreklubben har opstartsproblemer. MK lover dog at give det endnu en

chance.

Søndagscafeen kører nu, dog vil vi gerne have lidt flere gæster. Vi prøver i

det nye år med forskellige tiltag. Julefesten er under kontrol. AG og BO

styrer. Alt udsolgt.

JJ oplyser, at der nu ingen venteliste er til svømning, som også gerne vil

have flere medlemmer, så afdelingen kan ”løbe rundt”. Ny annonce i TB.

Mulighed for at opdaterer medlemslister på kontoret skal opdateres, og

det vil blive gjort i forbindelse med at der kommer en ny web side

"frivilligheds portalen" her vil vi have mulighed for selv at rette i

medlemsregister.

AG har undersøgt med BankNordik om lokaler på Korsvejen, med de ven-

der tilbage. Stolegymnastik er starter, dog ikke med den største tilslut-

ning, men UE fortsætter. Måske bør tidspunktet ændres. Der er indkøbt

specielle bolde til pilates-holdet. Der rigtig god tilslutning til pilates. AG

har evalueret Sundhedsugen.


AG foreslår, at vi hen ad vejen indsamler mailadresser på vore medlemmer

Dette er der delte meninger om, pga. det arbejde der ligger ved at

vedligeholde et sådan system.

Pkt. 5 Udestående sager ajourføres af John

Pkt. 6 John vil forsøge at få et indlæg i 2770 avisen om, hvor vigtigt det er, at alle

ældre stemmer til seniorvalget.

Pkt.7 AaM har fået en henvendelse fra to unge piger, der gerne vil snakke med

ældre mennesker om et langt liv. ET og evt. AaM tager sig af dette, da de

har livserfaring.

Innocent (producent af drikkelse) vil have ÆS til at strikke små huer til juice-

flasker, og for hver solgt flaske, donerer de et beløb til besøgstjenesten i

ÆS.

Pkt. 8 Intet, da BJ havde meldt afbud.

Pkt. 9 Nye åbningstider for kontoret: NU: Ma, ti, ons, to 10-12 og yderligere ti 12-

14 for besøgstjenesten.

Pkt. 10 Ingen penge fra HK, som foreslår os at spare op til fremtidige investeringer

indenfor IT. Vores IT hold har plads til 8 elever og 4 med egen pc. Vi har 4

pc-er og ønsket er mindst 4 mere så hver elev kan arbejde med sin egen , så dem

må der spares op til.

Pkt. 11. Foregik mest i frokostens tegn.

Mødet sluttede 12.10/BO

More magazines by this user
Similar magazines