Føj mere frugt og grønt til livet - Ældre Sagen

kommunesider.aeldresagen.dk

Føj mere frugt og grønt til livet - Ældre Sagen

Føj mere frugt og grønt til livet

Af Bent Guul, formand for Ældre Sagen, Nyborg

Fra den 22. maj 2010 til den 1. maj 2011 ”køres” i Nyborg en kampagne med det formål at øge den

procentvise andel af kvinder og mænd i aldersgruppen 65-75-årige, der spiser frugt og grønt hver

dag eller flere gange om dagen.

Baggrunden er studier i ældres overvægt og undervægt, langvarige sygdomme og fysiske aktivitet,

studier der i høj grad har vist et stort behov for en øget indtagelse af frugt og grønt i denne

aldersgruppe.

Der sættes fokus på vigtigheden af større frugt og grønt indtag med henblik på, at de ældre

reflekterer over egen sundhed gennem en ny viden og en ændret holdning.

Startskuddet lød pinselørdag, hvor Nyborg Kommune, Ældre Sagen og Diabetesforeningen fra en

bod på byens pinsemarked udleverede smagsprøver på to slags råkost og 3 slags smoothies. Boden

var en stor succes, og mange smagte på tilbudene og roste dem.

Derefter gennemføres projektet over for de ældre, som får kommunal mad, og som består af

følgende grupper:

Hjemmeboende 250

Beboerne på plejehjem 280

Ældre, der spiser på caféer 150

I alt 680

Heraf skønnes det, at i alt 185 personer vil være interesserede i at prøve ”den grønne” menu i

prøveperiodens forløb.

1. I den første uge, kampagneugen var der smagsprøver på smoothies og råkost i bakkerne i

madservice.

2. Efterfølgende er ekstra frugt og grønt en mulighed for tilvalg til den udbragte mad i et år.

3. I Ældre Sagens lokale vil der blive arrangeret kostoplæg ved en kostvejleder og klinisk diætist.

4. Folderen om vigtigheden af at spise frugt og grønt sendes ud sammen med en indbydelse til et

forebyggende hjemmebesøg. Frugt og grønt er temaet i besøget.

5. Folderen placeres desuden hos praktiserende læger, i caféer og klubber, i Borgerservice m.v.

6. Der udgives en bog målrettet de ældre med viden og ideer til, hvordan man skal spise mere frugt

og grønt i hverdagen.

7. Projektet evalueres efterfølgende ved hjælp af konsulenter fra Ældre Sagen i København.


Kampagnens budget er 103.885 kr. Ældre Sagens landsbestyrelse har bevilget 42.000 kr. til

projektet, og Nyborg Kommune 60.000 kr.

Nyborg Kommunes medarbejdere og de deltagende foreninger har gjort et stort forarbejde, der er

forsket i tal fra DTUs fødevareinstitut, Nyborg kommunes sundhedsprofil samt skrifter fra Statens

institut for folkesundhed.

More magazines by this user
Similar magazines