01.08.2013 Views

klik her - Ældre Sagen

klik her - Ældre Sagen

klik her - Ældre Sagen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Program for år 2013

Brørup - Holsted - Rødding - Vejen


© Codan 10.08 CVR 1052 9638

2

ÆLDRE SAGENS

SAMARBEJDSPARTNER

Kontakt seniorkonsulent


30 77

@codan.dk


Brørup

Torsdag 10. januar – Fredenshjem kl. 19

Møde med/for nye medlemmer

Mødet tænkes som en orientering til indbudte nye medlemmer

2012 om, hvad Ældre Sagen står for, hvilke tilbud

man kan benytte sig af, og hvad vi i lokal bestyrelsen arbejder

med. Ønsker og/eller nye ideer fra jer vil være meget

velkomne. Før en let servering af ost og rødvin vil TRIO

EVERGREEN fra Vejen underholde os med sang og musik

på harmonika, elbas og guitar.

Onsdag 23. januar – Foreningshuset kl. 14

Orientering om affald og energi

Vi vil få besøg af en repræsentant fra Vejen Kom mune, der

vil fortælle om affald og energi m.m. i kommunen. Hvordan

affaldet hentes og videre forarbejde. Ligeledes orientering

om energi, vandplan og varmeplan, samt orientering om

udnyttelsen af vores genbrugs containere.

Eventuelle planer på længere sigt.

Pris 35 kr. inkl. kaffe.

3


Søndag 24. februar – Fredenshjem kl. 14

Der er altid plads til en god historie

Der var engang en mand, som ikke kunne lade være med

at fortælle historier. Per Hammerich var mandens navn og

han ønskede at fortælle til store og små. En dag tog han

sin magiske fortællering, satte hatten på sned og begav sig

til Brørup. Hans evner til at føre tilhørerne på fantasiens

vinger, fra mytologi til nutid og fremtid – fra himmel til helvede

– fra latter til gys. I egne historier nogle gange iklædt

sange og hvide løgne. Kom og lyt til Per Hammerichs historier

og bliv i godt humør.

Pris: 35 kr. inkl. kaffe.

Fredag 8. marts – Fredenshjem kl. 16

Årsmøde

Vi håber at se mange af Ældre Sagens medlemmer.

Efter den officielle del med beretning fra årets gang og valg

af bestyrelse vil der være lidt underholdning og blive serveret

frikadeller, kartoffelsalat og en kop kaffe.

Gratis adgang.

4

Brørup


Hold festen på Søgården

- en god oplevelse for alle

Stadionvej 7-11 · 6650 Brørup · Tlf. 75 38 22 22 · www.soegaarden.nu · e-mail: info@soegaarden.nu

Brørup Holsted

7539 2034 7539 2031

5


Onsdag 10. april

Besøg i det gamle Statsfængsel i Horsens

Der venter en fantastisk guidet rundtur i det autentiske

fængsel. Vi vil få et indblik i livet inden for murene gennem

årene, set fra både den indsattes og den ansattes syns -

vinkel.

Vi kører med bus fra Fredenshjem kl. 12.15, hjemkomst

ca. kl. 17.30. Tilmelding senest 4. april til Ingrid Pedersen

26 80 23 38 eller Hanne Hansen 75 38 25 53.

Pris: 150 kr. inkl. bus, entre og kaffe.

NB: Der er trapper, så er du dårligt gående, vil vi gerne

vide det ved tilmelding.

Tirsdag 14. maj

Møllecruise Horns Rev vindmøllepark

Turen går ud fra Esbjerg havn,

forbi fiskerihavnen og Svend Vig

Hansens ”hvide mænd” som der nu er mulighed for at se

fra havet. Vi passerer Fanø og Skallingen. Kommer forbi

Horns Rev, der med sine 80 vindmøller, er en af verdens

største hav mølleparker.

Kørsel i egne biler fra Fredens hjem kl. 08.30.

Tilmelding snarest, dog senest 10. april til Peter Warming

75 38 17 97 eller Sofie Munk 75 38 37 66

Pris: 375,00 kr. + 25 kr. til chaufføren.

I prisen er inkl. Cavery buffet, 1 øl/vand eller et glas vin

samt kaffe/te. Hjemkomst ca. kl. 15.00

6

Brørup


Tirsdag 18. juni

Besøg på Haderslev kasernes Museum og SMUKs koncertog

øvesal

Udover kasernen skal vi se mindestuen i Gottorpsalen.

Derefter går vi en tur over i SMUKs koncertsal, oprettet af

Mærsk Mc-Kinney Møller fonden.

Vi får frokost i kasernens kantine og eftermiddagskaffe på

K.F.U.M s Soldaterhjem.

Kørsel i egne biler fra Fredenshjem kl. 9.30.

Tilmelding senest 14. juni til Niels Kristian Nielsen,

21 86 26 11 eller Sofie Munk 75 38 37 66.

Pris: 100 kr. + 25 kr. til chaufføren.

Onsdag 17. juli

Udflugt til Vollum Hjortegård

og gårdbutik ved Bredebro

Brørup

Her får vi en rundvisning i

have og mark og kører en

tur med prærievogn ud blandt krondyrene, der kommer

meget tæt på. I jagtstuen får vi serveret hjortesteg med

tilbehør. På udturen en kop kaffe i grøftekanten.

Vi kører i bus fra Fredenshjem kl. 14. Hjemkomst ca. kl.

20.30.

Tilmelding senest 10. juli til Ingrid Jensen 75 38 35 37 eller

Sofie Munk 75 38 37 66.

Pris: 150 kr. inkl. bus, kaffe, rundvisning, hjortebøf menu

og drikkevarer.

7


8

Tjek ok-mobil.dk

Tank ank nk til mobilen, mob mobilen,

når du tan tanker

bilen

Med ed OK OK Mobil Mobil op optjener

du u Bonus Taletid,

aletid, når n når du

alligevel alligevel tanker

tanker


Brørup

Tirsdag 27. august

TV Syd har bygget nyt spændende hus i Nordic Synergy

Park ved Kolding

Tag med på en rundvisning i blandt andet studiet og redigeringslokaler

og følg aftenens udsendelse fra studiet.

Herefter kaffe medens udsendelsen følges på skærmen.

Kørsel i egne biler fra Fredenshjem kl. 17.45

Tilmelding senest 25. juli til Lis Jensen, 20 92 37 79 eller

Sofie Munk 75 38 37 66.

Pris: 75 kr. + 25 kr. til chaufføren

Lørdag 7. september

Familiedag i Oplevelsesparken i Lindknud med grillmad

Vi starter dagen med en kop kaffe, derefter er der tid til

udforskning af parken og kl. ca. 17 – hvis grillen er klar –

bydes der på mad og drikke. For de interesserede er der

mulighed for at blive instrueret i brugen af udendørs gymnastikredskaber

og selv prøve, ligesom der vil blive arrangeret

små lege for voksne og børn. Her er der en god

mulighed for at invitere børn og/ eller børnebørn med til en

god eftermiddag.

Vi kører i egne biler fra Fredenshjem kl. 13.30.

Tilmelding senest mandag 2. september til Flemming

Lun de man 23 64 62 85 eller Peter Warming 61 79 17 97.

Pris: 100 kr. inkl. kaffe, grillmad, men uden drikkevarer,

som kan købes til fornuftige priser.

9


Onsdag 2. oktober

Influenzavaccination kl. 8.30 på Bøgevang, Lindknud.

Influenzavaccination kl. 10.00 på Fredenshjem, Brørup.

Søndag 27. oktober

Bustur i den nord-østlige del af Vejen Kommune

Fhv. borgmester P. Bent Jensen er guide.

Vi kører fra Fredenshjem kl. 13.

Tilmelding til Peter Warming, 75 38 17 97 eller Sofie Munk

75 38 37 66

Pris: 75. inkl. bus og kaffe.

Søndag 10. november – Fredenshjem kl. 14

Musikeftermiddag

”Føvling musikanterne” under ledelse af Ida Vinther. De vil

spille for os før og efter kaffen. Kom og få en hyggelig

eftermiddag i godt selskab.

Pris: 35 kr. inkl. kaffe.

Søndag 8. december

Julearrangement

Nærmere herom

i ugeavisen, i

”Det Sker” og

på hjemmesiden.

10

Brørup


Brørup

Bisidder – seniorvejleder

Har du brug for hjælp ved samtaler med f. eks. læge, kommune,

bank m.m.

Ejner Thøgersen 75 38 22 33.

Inga Skovgaard Nielsen 75 38 27 91.

Telefonstjerne

I samarbejde med Vejen Lokalbestyrelse tilbyder vi tryghedsopkald

hver morgen kl. 8-8.30.

Anne Marie Flugt Sørensen 75 55 73 94.

Demenscafe og motion for hjemmeboende demente

På plejehjemmet Lundtoft i samarbejde med Kommunens

demenskonsulenter.

Glad motion mandage kl.14 i Foreningshuset

Ingrid Pedersen 75 38 23 38 / 26 80 23 38.

Demens og besøgsven

Har i brug for aflastning et par timer.

Ingrid Pedersen, 75 38 23 38/26 80 23 38 eller Ingrid

Jensen 75 38 35 37/24 46 39 86

Bowling

Hverdage kl. 14-17.

Sted: Søgården, Stadionvej 11, Brørup.

Erna Sefsiek 61 11 79 61.

11


EDB undervisning

Datastuen på Fredenshjem.

Peter Warming 75 38 17 97 / 61 79 17 97.

Åben datastue tirsdage 12.30-14.

Praktisk hjælp tilbydes

Ingrid Pedersen, 75 38 23 38 / 26 80 23 38 eller

Lis Jensen 75 38 19 75 / 20 92 37 79.

Fitness

Sted: Brørup Fitness Klub, Brørup Hallen, Byagervej 3,

Brørup. Benyt jer af vores aftale med BFK om denne mulighed

for fri træning i centret.

Mandag-torsdag kl. 6-22, Fredag kl. 6-21, Lørdag kl. 7-18,

Søn- og helligdage kl. 7-20.

Charlotte Madsen 75 38 48 03 efter kl. 15.

Pris 100 kr. per måned.

Gåtur med kørestolsbrugere fra Lundtoft

Vi går en tur i Brørup hver torsdag kl. 10-11.

Har du lyst til at være skubber, kan du kontakte Ingrid

Pedersen 75 38 23 38 / 26 80 23 38.

Vågetjeneste - forventet opstart i 2013.

Motion i naturen - forventet opstart i 2013.

Hvis du har behov for kørsel til Fredenshjem, kan du kontakte

Ingrid Pedersen, 26 80 23 38.

12

Brørup


Brørup lokalbestyrelse

Formand, ældrepolitik

Sofie Munk

75 38 37 66 / 30 55 31 66

smunk66@gmail.com

Kasserer

Niels Kristian Nielsen

76 60 02 01 / 21 86 26 11

ve127d@gmail.com

Sekretær, webmaster,

redaktør af ”Det sker”

Lis Jensen

75 38 19 75 / 20 92 37 79

lisjf.jensen@gmail.com

Demens

Ingrid Pedersen

75 38 23 38 / 26 80 23 38

iop@stofanet.dk

Socialhumanitær

Ingrid Jensen

75 38 35 37 / 24 46 39 86

Brørup

Næstformand, it

Peter Warming

75 38 17 97 / 61 79 17 97

pwarming@teliamail.dk

Medlemmer

Hans Thymann Christensen

75 38 25 54 / 26 52 68 70

hansthymann@stofanet.dk

Suppleant, sundhedspolitik

Hanne Hansen

75 38 25 53 / 21 76 61 14

orlah@bbsyd.dk

Suppleant, PR kontakt

Flemming Lundeman

23 64 62 85

flemming.

lundeman@gmail.com

www.aeldresagen.dk/broerup

13


14

Brørup


Holsted

Torsdag 10. januar kl. 14-16 Seniordans

Starter i MEDIUS, Højmarksvej 18, Holsted

Vi danser 12 torsdage. Pris kr. 200. Første gang betragtes

som prøve. I pausen kan der i cafeteriet købes kaffe/te 10

kr. og boller/kage 10 kr. Tilmelding ikke nødvendig – bare

mød op.

Instruktør Sonja Sørensen.

Kontaktperson: Kaj Kristiansen 75 39 29 79.

15


16

Storegade 40 · 6670 Holsted · tlf. 75 39 23 03 · fax 75 39 23 03

¢£ ¦§¨ ©§¡ ©

¤¥

¡


¡¢£¤¥¦§¨©©£¦¢¨£¡©¡¥¦¡£©¡¥¦¦¥£¨¢©¨©£


Holsted

Søndag 27. januar kl. 14.30 Blomsterengen

Søndagscafe

Vi har inviteret Kolding harmoniklub til at underholde

denne eftermiddag, de har siden 1981 spillet til forskellige

arrangementer, så vi ser frem til noget god musik.

Entre og kaffe m/brød 30 kr.

Kontaktperson: Bente Lis. Jensen 75 39 82 46.

Søndag 3. februar kl. 14.30 Åstruplund

Søndagscafe

Vi synes også at Åstruplund skal have glæde af en eftermiddag

med god musik og sang, så kom og hør sanglærken

Winni Damgaard Nielsen synge nogle af de gode gamle

sange. Vi kan love jer en dejlig eftermiddag

Entre og kaffe m/brød 30 kr.

Kontaktperson: Sofie Aarhus 75 39 29 61.

Tirsdag 5. marts kl.19.30

Årsmøde Vestergade 17 Holsted

Dagsorden udsendes direkte fra Ældre Sagen til medlemmerne.

Efter den obligatoriske dagsorden afsluttes der med gratis

kaffe, og Lokal-historisk arkiv vil vise deres nye Holstedfilm.

Kontaktperson: Kaj Kristiansen 75 39 29 79.

17


Onsdag 10. april virksomhedsbesøg

Kend din by

Vi er inviteret på besøg hos Erna og Niels Erik Østergård,

der har opbygget og driver Holsted Køkkenet, vi skal se og

høre om deres virksomhed, som de har bygget op fra

ingenting til det den er i dag.

Virksomheden er vært ved kaffe – øl - vand

Kontaktperson: Martin Møller 75 39 32 39.

Søndag 21. april kl. 14.30 Åparken

Søndagscafe

Vi får besøg af Nostalgikoret der vil underholde os med

sange fra før verden gik af lave, og repertoiret indeholder

den Danske sangskat og giro 413-tilsat et lille stænk

operettetoner. Entre og kaffe m/brød 30 kr.

Kontaktperson: Bente Lis Jensen 75 39 82 46.

Torsdag 7. maj kl. 14.00 virksomhedsbesøg

Kend din by

Vi skal denne dag besøge en lokal minkfarm hvor vi får

mulighed for at høre og se hvordan et brugs dyr lever og

opdrættes under ordnede forhold, og med respekt for

dyrenes velfærd, således at de i deres levetid har det godt.

Nærmere information i ugebladet.

Kontaktperson: Sofie Aarhus, 75 39 29 61.

18

Holsted


Holsted

Butikkens åbningstider: mandag kl. 9.00-16.00 - tirsdag kl. 9.00-16.00

onsdag kl. 9.00-16.00 - torsdsag kl. 9.00-16.00 - fredag kl. 9.00-15.00

Fredag 24. maj kl. 8.15

v/Centralhotellet Holsted st. og 8.30 v/Torvet Holsted By ¡¢£¤¥¦§¨©©£¦¢¨£¡©¡¥¦¡£©¡¥¦¦¥£¨¢©¨©£

Udflugt til Horsens statsfængsel og Danmarks industrimuseum.

Når vi ankommer til det gamle statsfængsel i

Horsens, vil en guide fortælle og vise os rundt i hele

fængslet - en tur på ca. 1 ½ time. Vi vil blive orienteret om

fængslets og tugthusets historie og nogle af de indsattes

ulykkelige skæbner. (se mere på www.fængslet.dk)

Efter besøget i statsfængslet vil vi køre til Danmarks

Industrimuseum i Horsens, hvor vi vil spise frokost i Cafe

Gaslight. (Drikkevarer er for egen regning) Efter frokosten

vil vi få en rundvisning og høre om Danmarks industris

udvikling og de gamle maskiner, der er brugt


gennem19


tiderne. Der er sandsynlighed for, at man vil kunne se

maskinerne i drift.

Man vil også kunne se, hvordan arbejdere boede i de forskellige

perioder. (se mere på www.industrimusset.dk)

Bemærk: Der er en del trapper begge steder.

Forventet hjemkomst ca. kl. 17.00.

Pris: 400,- pr. person. Nærmere information i ugebladet.

Kontaktperson: Nes Bech 75 39 21 28 eller Andreas Lund-

Jensen 75 39 27 56.

Søndag 16. juni kl. 14.30 Åstruplund

Søndagscafe

Søndagshygge med ”Kongeå Blæseorkester” orkestret

består af 9 musikere, som alle har nået den modne alder

og repertoiret er underholdningsmusik / tyrolermusik hvor

vi kan synge med, samt andre små indslag.

Kongeå Blæseorkester er et alsidigt orkester, som spiller i

forskellige sammenhænge, det er i år fjerde gang vi har

besøg af orkestret. Entre og kaffe m/brød 30 kr.

Kontaktperson: Knud Lund. 75 39 24 38.

En dag i august kl. 14.00 virksomhedsbesøg

Kend din by

Der er arrangeret et besøg på Lille Veum, og vi kender stedet

af navn, nu har vi så muligheden for at besøge nogle

gæstfri personer der vil fortælle om deres hverdag

Nærmere information i ugebladet.

Kontaktperson: Sofie Aarhus. 75 39 29 61.

20

Holsted


Holsted

Tirsdag 6. august Centralhotellet Holsted

I skyggen af Holocaust

Foredrag af Sofia Kuperman. I dette foredrag fortæller

Sofia om hendes opvækst i Polen og de psykiske problemer,

som er forbundet med det at være barn af Holocaustoverlevende.

Men hun går også et skridt videre og fortæller

om, hvordan hun har kæmpet sig ud af ”Holocaust -

syndromet”.

Nærmere information i ugebladet.

Kontaktperson: Nes Bech 75 39 21 28.

Søndag 1. september kl. 14.30 Blomsterengen

Søndagscafe

Denne eftermiddag vil Føvling koret v/ Bjarne Hansen

komme og underholde os. Vi ser frem til en god eftermiddag

med masser af god musik og sang.

Entre og kaffe m/brød 30 kr.

Kontaktperson: Nes Bech 75 39 21 28.

Torsdag 12. september kl. 14-16 Medius

Seniordans

Starter i MEDIUS, Højmarksvej 18, Holsted.

Vi danser 12 torsdage. Pris kr. 200. Første gang betragtes

som prøve. I pausen kan der i cafeteriet købes kaffe/te 10

kr. og boller/kage 10 kr. Tilmelding ikke nødvendig – bare

mød op.

Instruktør Sonja Sørensen.

Kontaktperson: Kaj Kristiansen 75 39 29 79.

21


Søndag 6. oktober kl. 14.30 Åparken

Søndagscafe

Vi har inviteret Vita Østergård fra Jels til at komme for at

underholde os med god musik som hun leverer sammen

med sin harmonika, det er sange vi kan nynne med på, så

mød op til en hyggeeftermiddag i godt selskab

Entre og kaffe m/brød 30 kr.

Kontaktperson: Sofie Aarhus 75 39 29 61.

Tirsdag 8. oktober kl. 19.30

Vestergade 17 Holsted

Fortælling og billedfremvisning

Vi har inviteret Kirsten og Nes Bech til en aften som vi har

kaldt, Kirsten og Nes i Kina. De vil med billeder og foredrag

fortælle om deres oplevelser under deres besøg hos datteren

og svigersønnen. Nærmere information i ugebladet

Entre og kaffe m/brød 30 kr.

Kontaktperson: Nes Bech 75 39 21 28.

En søndag i november kl. 14.30 Åstruplund

Søndagscafe

Kom og oplev Føvling musikanterne, som sammen med os

vil gøre denne eftermiddag til en underholdende søndag

med glade mennesker.

Entre og kaffe m/brød 30 kr.

Nærmere information i ugebladet.

Kontaktperson: Sofie Aarhus 75 39 29 61.

22

Holsted


Holsted

Tirsdag 12. november kl. 19.00

Kend din by

Vi skal besøge en virksomhed hvor der er højt til loftet, og

med masser af luft under vingerne, vi ser frem til en interessant

aften, hvor vi skal se og høre om byens flyveplads

”Heliport”. Nærmere information i ugebladet.

Vært ved kaffe – øl - vand, entre 50 kr.

Kontaktperson: Martin Møller 75 39 32 39.

Indkøbskørsel

Indkøbskørsel for ældre, som ikke er selvbefordrende. Der

kan højst bestilles kørsel én gang hver 14 dag, og kørslen

gælder alle bosiddende i den gamle Holsted Kommune.

Kontakt Martin Møller 75 39 32 39 bestilling tirsdage imellem

10-11.30 og kørslen foregår onsdage (det er ingen

betingelse at du er medlem af Ældre Sagen)

Har du lyst til at være chauffør, kontakt da Martin.

Tryghedsopkald

Ring til Sofie Aarhus eller Bente Lis Jensen som har med

sociale og humanitære opgaver at gøre.

75 39 29 61 eller 75 39 82 46.

23


Fitness / Motion

Vi har lavet en

rigtig god aftale

med Medius om

benyttelse af

centrets motions -

center i den

nor male arbejdstid

til 1300 kr. årligt.

Mød op i centret

og tal med Daniel

Lauridsen eller

Henning Aaskov

75 39 20 23

eller Sofie Aarhus

75 39 29 61.

Her er lidt om de forskellige aktiviteter:

EDB Undervisning

Vi har i samarbejde med Ældre Sagen i Brørup fået tilbudt

nogle pladser på deres kursusdage. Der er hold for absolut

nybegyndere, let øvede, billedbehandling.

Ønsker du at komme på kursus, kontakt Peter Warming på

75 38 17 97 eller mail: datastuen@fredenshjem.dk

24

Holsted


Holsted

Bowling

Hverdage fra kl. 14.00 til kl. 17.00 i Brørup Bowling Center

hvor der evt. vil blive mulighed for deltagelse i turnering.

Bowling Center 75 38 22 22 eller Sofie Aarhus 75 39 29 61.

Kontakt evt. Ældre Sagen i Brørup ved Erna Sefsiek

61 11 79 61 for nærmere oplysning.

Bisiddertjeneste

Nogle ældre kan have svært ved at overskue, gennemføre,

huske og følge op på samtaler / aftaler med f.eks. ejendomsmægler,

advokat, kommune eller pengeinstitut.

Bisidderen kan hjælpe brugeren med at forklare sig, hvis

brugeren beder om det. Bisidderen fra Ældre Sagen har

tavshedspligt.

Kontakt Knud Lund 75 39 24 38.

Omsorg og menneskelighed

Er du som pårørende til en dement eller døende kørt træt,

kan du få aflastning af vores erfarne damer.

Vi tilbyder også at gå med til læge / sygehus.

Senior PC Support

Alle medlemmer af Ældre Sagen kan få svar på de mest

almindelige spørgsmål om programmerne Word, Exel, Win -

dows samt Internet Explorer og Outlook Express gratis af

Ældre Sagens supportgruppe, som sidder på 70 10 10 06

og træffes hverdage imellem 10.00 og 15.00 – dog ikke i

ferieperioder.

25


Holsted lokalbestyrelse

Kaj Kristiansen

Formand - It og Web

75 39 29 79 / 20 20 91 41

FM.Holsted.569

@aeldresagen.dk

Nes Bech

Næstformand - Ældrepolitik

75 39 21 28 / 23 31 25 06

Kirsten-nes@os.dk

Knud Lund

Kasserer - sekretær

og bisidder

75 39 24 38

knudlund@stofanet.dk

Bente Lis Jensen

Sundhedspolitisk

75 39 82 46 / 21 67 15 61

mamrelund@msn.com

26

Holsted

Sofie Aarhus

75 39 29 61 / 42 59 34 38

aarhus@paradis.dk

Martin Møller

1. suppleant Indkøbskørsel

75 39 32 39 / 24 21 35 69

edithmartin@stofanet.dk

Karin Petersen

2. suppleant Soc. humanitær

- Sundhedspolitisk

75 39 34 53 / 23 35 38 13

Andreas Lund-Jensen

3.suppleant Ældrepolitisk –

Arr. – It, supplant

75 39 27 56 / 21 43 71 34

lundjensen@stofanet.dk

www.aeldresagen.dk/holsted


Hvordderervilje,erde

ervej
BelAirAvi iationA/S

www.be elair.dk

Tlf.nr.76 6363900

offshore@ @belair.dk

27


28

STATIONSKIOSKEN

Storegade Stor

egade 40 · 6670 Holst Holsted ed · tlf. tlf tlf. . 75 39 23 03 · fax 75 39 23 03

Næste station er

Centralhotellet

Stå af toget ved perron 1...

Lej hele

hotellet til din fest

(festsal, stuer,

værelser og

køkken)

Storegade 82 · 6670 Holsted · Tlf. 4012 8220

www.centralhotelletholsted.dk


www.p-lindberg.dk

Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30

Vi er fire lokalafdelinger af den landsdækkende

almennyttige organisation Ældre Sagen,

som er uafhængig af partipolitik, religion

og etniske forhold.

Brørup - Holsted - Rødding - Vejen

29


Tirsdag 22. januar

Vi besøger det nye fjernvarmeværk,

hvor vi får en rundvisning og fortalt om driften her og nu

og fremtiden ang. levering fra Linkogas. Bagefter får vi en

kop kaffe.

Vi mødes kl. 19,00 ved det nye fjernvarmeværk.

Tilmelding til Bent H. Pedersen 74 84 19 66 / 23 21 76 66.

senest 15. januar. bedst mellem 8-9.

Se nærmere annonce i Ny Tirsdag.

Torsdag 7. marts kl. 18.00 i Rødding centret

Årsmøde

Der serveres Gule Ærter med tilbehør, kaffe og

småkager. Efter spisningen afholdes årsmøde, derefter

underholdning/ foredrag. pris 150 kr.

Drikkevarer for egen regning.

Tilmelding senest 1. marts til Aase Jepsen 20 56 65 13

Se nærmere annonce i Ny Tirsdag.

30

Rødding


Rødding

Onsdag 22. maj

Besøg på det nye Tv Syd Kolding

Afg. fra Rødding kl. 17.45 og fra Jels kl. 18.00.

Præcis kl. 18.45 ankomst med præsentationsvideo. Vi ser

en prøve på aftenens udsendelse, som følges fra studiet.

Derefter kaffe, mens aftenens udsendelse følges på skærmen.

Senere rundvisning i huset bl.a. redigeringslokalet og

studiet.

Pris 150 kr. for bus, rundvisning og kaffe.

Tilmelding Bent H. Pedersen 74 84 19 66 / 23 21 76 66.

senest en måned før, dvs. 20. april.

Juni

Vi påtænker at arrangere en 4-5 dages busrejse i samarbejde

med Pensionistforeninger i den gamle Rødding

Kommune.

Se nærmere annoncen i Ny Tirsdag

31


32

Suzuki Alto fra kr. 84.890,-

Kører hele 22,7 km/l, Esp, 6 airbags, 5 døre, servostyring,

12 års rustgaranti, kun 103g CO2/km

www.suzuki-mazda.dk

Mogens Schelde Hansen A/S

Industrivej 2, 6630 Rødding Søndergade 109, 6630 Vejen

Tlf. 74841200 Tlf. 75363444

Kom og få en prøvetur… El scootere

Kører op til 40 km

på en opladning.

Priser fra

kr. 11.875,-

Alle scootere kan leveres

fra dag til dag.


Juli

Varde Sommerspil

Der opføres musicalen ”Den eneste ene”.

Se nærmere annoncen i Ny Tirsdag.

Torsdag 8. august

Grilltur kør selv.

Rødding

Vi kører til Wellings Landsbymuseum, og drikker vores

medbragte kaffe, og ser på museet. Derefter starter vi

Grillen og får serveret pølser og kartoffelsalat.

Medbring tallerken og bestik samt drikkevarer pris 100 kr.

Vi starter fra Jels kl. 14 og Rødding rutebilstation kl. 14.15

Tilmelding senest 1. august til Iver List 74 55 23 94 /

51 37 10 45.

33


Tirsdag 10. september

Vi besøger Sportster A/S i Herning

hvor man producerer el-køretøjer.

Ved ankomsten får vi serveret

2 snitter + kaffe/te, senere, en rundvisning.

Turen fortsætter til Søby Brunkulsmuseum, hvor vi får en

rundvisning. Efter en guidet rundvisning kaffe på Søbyhus.

Afg. Jels rutebilstation kl. 9.30 og fra Rødding rutebil -

station kl. 9.45 hjemkomst ca. kl. 18.00.

Tilmelding senest 4. sept. til Inge-Lise Bull 74 55 25 45.

Pris for bus, snitter, museet og kaffe 350 kr.

Se nærmere annonce i Ny Tirsdag

Vaccination

Influenza vaccination foretages i oktober måned

Se nærmere annonce i Ny Tirsdag.

Torsdag 28. november

Juletur til Humlemagasinet på Fyn

Vi ser på den flotte juleudstilling og på det historiske dukkemuseum

samt Sigfred Pedersen museet. Senere får vi

kaffe med et stykke lagkage.

Afgang fra Rødding Rutebilstation kl. 12.30 og Jels kl. 12.45.

Pris for bus, entre og kaffe 285 kr.

Tilmelding til Inge-Lise Bull 74 55 25 45.

Senest 20. november. Se nærmere annonce i Ny Tirsdag.

Hjemkomst ca. kl. 18.00.

34

Rødding


Dagens ret og a la carte i to

restauranter

Fødselsdage, bryllup og andre

mærkedage i smukke lokaler.

Konferencer og møder med alle faciliteter.

Åben alle ugens dage fra 10.00 til 22.00

Køkkenet kl. 11.30-20.00

Torvet 8 · 6630 Rødding · Tlf. 7484 1404 · www.hotelroedding.dk

MODEHUSET I 3 ETAGER

RØDDING - 74 84 18 18

6630 Rødding - 7484 1818

www.martin-moeller.dk

Åbningstider: Man-onsdag: 9.30-17.00

Tors-fredag: 9.30-17.30 Lørdag: 9.00-12.30

Åbningstider: Mandag-onsdag: kl. 10.00-17.00

Torsdag-fredag: kl. 10.00-17.30 Lørdag: kl. 10.00-13.00

35


Søndag 8. december kl. 12 på Hotel Rødding

Julesøndagscafe

Ribbensteg m/svesker og rødkål, Ris a la mande og kaffe.

Derefter pakkespil, medbring en pakke til ca. 25 kr.

Underholdning / foredrag - i løbet af eftermiddagen.

Tilmelding til Aase Jepsen 20 56 65 13, bedst mellem 8–9.

Se nærmere annonce i Ny Tirsdag.

Årets faste arrangementer

Telefonstjerne

Vi tilbyder gratis tryghedsopkald hver morgen, hvor vi

hører, om alt er vel.

Kontaktperson: Ingrid Hinrichs tlf. 74 84 23 85.

E-mail ingridoghenry@gmail.com

36

Rødding


Demensaflastning

Pårørende til demente tilbydes aflastning

Kontaktpersoner: Inge-Lise Bull, tlf. 74 55 25 45 e-mail

inge.lise.bull@mail.dk

Og Asta Lehmann tlf. 74 84 33 41.

E-mail asta@lehmann-web.dk

Edb

For nybegyndere og let øvede

Vi henviser til IT-Huset:

It kontaktperson: Bent H. Pedersen tlf. 74 84 19 66.

E-mail benthp@rnet.dk

Bowling

Mandage og fredage kl. 10-12

Onsdage kl. 14-15.

Vi henviser til Roar Kast Petersen tlf. 74 84 21 52.

E-mail roarkast@rnet.dk

37

Rødding
TRYKSAGER...

Priser, du kan regne med!

Kontakt os og få en pris

på din næste tryksag - vi

har en moderne maskin-

park til næsten alle

former for tryksager.


38

EflyElcykel

Kører op til 75 km på en

opladning.

Cykelhastighed op til

25 km/t.

Incl alt udstyr + 7 gear

kr. 9.995,-

Kom ind og få en oplevelse

du aldrig vil glemme.

FRANK

TØJ TIL PIGER & KVINDER

FRANK

MERE END BARE FØDDER

Besøg Frank i Rødding.

Her finder du tøj og sko

til hele familien!

ALT UNDER ET TAG I RØDDING

Bredgade 2 . Rødding . Tlf. 74 84 19 48

Mandag-fredag: kl. 10.00-17.30

Lørdag: kl. 9.30-12.30

Altid

medvind…

FRANK

TØJ TIL MÆND

FRANK

TØJ TIL UNGE


Rødding lokalbestyrelse

Rødding

Formand Socialhumanitær

Aase Jepsen Inge-Lise Bull

20 56 65 13 / 20 56 65 13 74 55 25 45

aaj@rnet.dk inge.lise.bull@mail.dk

Næstformand IT og Webmaster

Iver List Bent H. Pedersen

74 55 23 94 / 51 37 10 45 74 84 19 66 / 23 21 76 66

iverlist@mail.dk benthp@rnet.dk

Kasserer IT (Det Sker)

Jørgen Olesen Preben Jensen

74 85 53 01 / 74 85 53 01 74 84 62 93 / 30 32 36 65

joergen.olesen@bbsyd.dk preben.jensen@beskedboks.dk

Sekretær 1. suppleant

Jette Clausen Birta Nygaard

74 84 61 80 / 27 57 33 05 74 84 68 30 / 29 79 62 82

jrclausen@live.dk biolnygaard@db.dk

2. suppleant

Tove Fredslund

41 40 63 05 / 41 40 63 05

tfredslund@hotmail.com

www.aeldresagen.dk/roedding

39


Lørdag 12. januar kl. 12.30 på Knudepunktet

Nytårsfrokost

Vi starter året med en hyggelig frokost. Underholdning

med hyggemusik af ”Sweet Sue`s Trio”.

Pris 100 kr. Der kan købes øl og vand.

Tilmelding til Tove 20 18 86 15 eller Inger Marie 60 65 64 45

senest den 7. januar.

Tirsdag 12. februar kl. 19.30 på Knudepunktet

Arv og testamente ved Advokat Lene Brun fra Ret og Råd

Tilmelding: Se annonce i Vejen Avis.

Gratis kaffe.

Arr. Vejen Pensionistforening og Ældre Sagen.

Onsdag 27. februar kl. 19.30 på Knudepunktet

Foredragsaften med tidl. Chefpolitiinspektør Per Larsen

Han fortæller om sit spændende arbejde i politiet.

Pris 75 kr. for entre og kaffe.

Onsdag 13. marts kl. 19.30 på Knudepunktet

Årsmøde

Dagsorden ifølge vedtægterne, bl.a. årsberetning og valg

af komitemedlemmer og suppleanter.

Mød op og deltag i debatten. Forslag til aktiviteter modtages

gerne. Derefter et rask lille bankospil.

Gratis kaffe.

40

Vejen


UDESTUE UDESTT

UE

ELLER TILBYGNING? TILB

TILBY YGNING GNING GNING?

Vi hjælper dig hele vejen vvejen

ejen fra fr

fr fra a idé til

fær færdigt ær ærdig dig digt t pr projek pr projekt. ojek ojekt. t. KKom

KKom

om ind på din lok lokale lok lokale ale Trælast Trrælas

ælas ælast t og få ffå


et e t tilbud som so som

passer

til ne netop t op dine ønsker ønsk ønsker er

TERRASSEN

DER BLEV

TIL

TIL EN

TILB TILBY YGN GNING

- der egentlig

bare skulle

være

en udestue
EXPERTERNE STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE DIG... www.ladylingeri.dk

41


VEJEN

v/ Lynggaard & Hansen

Statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Nørregade 5, 6600 Vejen

vejen@home.dk

Tlf. 75 36 53 00

www.home.dk

42

Overvejer Ov du at sælge?

Så vil vi gerne Så hjælpe vil vi gerne dig med hjælpe et godt dig med salg. et Det godt sikrer salg. Det sikr

vi ved at sætte vi v fokus på dine behov, skabe overblik i

salgsforløbet salgsf og give dig den bedste service.

Få en gratis Få salgsvurdering

en gratis salgsvurdering

ved at kontakte ved at din lokale

home-forretning home-f eller bestil

den på home.dk den på home

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

Goller Auto & Diesel A/S

Vinkelvej 8, 6600 Vejen

Tlf. 7536 1777

www.goller.dk

Udenfor kontortid

4010 0578 - 3030 9814


Vejen

Onsdag 24. april kl. 19.30

Den traditionelle Kirkeaften

Vi besøger Lindknud Kirke, Lindknudvej 40, Lindknud.

Sognepræst Helle Nørby Jensen fortæller om kirkens hi -

storie, vi vil sammen synge nogle salmer. Derefter kaffe på

Bøgevang i Lindknud.

Kaffe og brød koster 50 kr.

Torsdag 23. maj

1 dags udflugt til Friedrichstadt og Husum med de

Grå Busser

Afgang fra Knudepunktet kl. 8.00.

Pris for turen 485 kr. Drikkevarer er for egen regning.

Husk pas. Tilmelding til Tove Bay 20 18 86 15.

Se annonce i Vejen Avis ang. tilmelding.

43


De nye

GARDINKOLLEKTIONER

er i butikken - kig ind..!

Bestil nye gardiner.

Ring efter gardinbussen.

Ådalen 5

6600 Vejen

www.kimsgardiner.dk

KLINIK FOR TANDTEKNIK

På klinikken tilbydes følgende:

Implantat / tryklåsproteser

Undersøgelse og hjemmebesøg

Protese med titaniumgane

Tilretning af ældre proteser

Del akryl- og stålproteser

Protese reparationer

Naturtro proteser

Immidiat proteser

44 47


Torsdag 13. juni

Vi har købt 50 billetter til

Sønderborg Revyen 2013

Vejen

Når vi ankommer til Sønderborg

får vi en festmenu med 3 retter

mad.

Derefter skal vi se den festlige

Sønderborg Revy.

Prisen er 815 kr. incl.billet/middag

og bus. Tilmelding bliver

først til mølle princippet.

Første tilmelding den 3. januar

2013 og sidste tilmelding den 1. februar 2013 på 20 96 51 18

eller 75 38 48 48 fra kl.10.00-12.00.

Afgang fra Knudepunktet: se annoncen i Vejen Avis.

Onsdag 14. august kl. 16.00

Grillaften ved skydebanen, Staunsbjergvej i Vejen

Vi går eller kører en guidet tur til Højmosen. Derefter hygger

vi os med grillmad i Jagtforeningens klubhus.

Pris 75,00 . Tilmelding til Tove tlf. 20 18 86 15 senest d 7.

august. Max. 65 pers.

Bustur til Harzen

Vi planlægger en tur til Harzen i august måned

Program fås ved henvendelse til turledere: Vagn

tlf. 75 36 17 79 mobil 40 29 30 53 eller

Inger Marie 60 65 64 45. Se annoncen i Vejen Avis.

45


46

FFåå eett ggooddtt

ttiillbbuudd

Prøv dem - din krop

vil elske dem!!

aallttiidd

ENTERBOLIG

Jens Peter Sørensen

Jens Peter Sørensen

Statsaut. ejendomsmægler og valuar MDE

Nørregade 32 . 6600 Vejen

www.centerbolig.dk . vejen@centerbolig.dk

75 36 34 00

- Vi arbejder målrettet efter at skabe de bedste resultater - for dig!

NØRREGADE 29 - 31 · 6600 VEJEN · TLF. 75 36 25 60 · www.sloth-aaskov.dk


Vejen

Onsdag 11. september kl. 19.30 på Knudepunktet

Nyt fra Hospice Sydvest Jylland

Foredrag og billedfremvisning fra Hospice Sydvest Jyllands

hverdag. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til

Souschef Marianne Rosenbæk. Pris 50 kr. for entre og kaffe.

Onsdag 23. oktober kl. 19.30 på Knudepunktet

Cafeaften/Tyroleraften

Kongeå blæseorkester underholder. 1. del med underholdningsmusik

og 2. del med tyrolermusik.

Der serveres pølse/ostebord og kaffe.

Pris for entre og anretning 100,00 kr. Vin, øl og vand kan

købes. Der ønskes tilmelding af hensyn til traktementet.

Se annoncen i Vejen Avis.

Fredag 15. november kl. 14.30 på Knudepunktet

Boligeftermiddag v/Jens Peder Sørensen, Centerbolig

Vi hører om boligsitiuationen i området. Gratis kaffebord.

Arr. Ældre Sagen og Vejen Pensionistforening.

Onsdag 11. december kl. 19.30 på Knudepunktet

Julehygge

En hyggelig aften med underholdning af ”De fire Jakker”

fra Studie 73. Der serveres kaffe, gløgg og æbleskiver.

Pris 50 kr. for entre og kaffe.

EDB

Kursus i EDB ved henvendelse til Vagn Pedersen, Kastanie -

vej 8, Vejen, 75 36 17 79.

47


LYKKE & JØRGENSEN

Nørregade 24 - 6600 Vejen

Tlf. 75 36 07 07 - 75 36 02 06

Herre-, profilog

arbejdstøj!


Vejen

Cykelture

Opstart af cykeltur på ca. 15-20 km mandag den 8. april

kl.10.00.

Mødested: Vejen Hallen, Fuglsangsalle.

Tovholder: Louis Timmermann.

Gåture

Gåture i lige uger med start torsdag den 4. april kl. 10.00.

3 – 5 km.

Mødested: Vejen Hallen, Fuglsangsalle.

Tovholder: Jette Tormod Sørensen.

Telefonstjerne

Ældre Sagen har stor succes med telefonstjernen, også

kaldet Tryghedsopkald. Det giver stor tryghed for de ældre

og deres pårørende at vide, der bliver ringet op hver morgen,

og der bliver tilkaldt hjælp, enten til familie, naboer

eller hjemmeplejen. Ønsker man at blive ringet op hver

morgen mellem kl. 8.00 og 8.30 kan man ringe til:

Anne Marie Flugt Sørensen 75 55 73 94.

Motion i hjemmet

Ældre Sagens frivillige arrangerer motion hjemme i din

egen stue, hvor du får besøg af en motionsven.

Måske har du lyst til at gå en tur. Eller måske skal du sidde

ned til nogle af øvelserne, hvis det kniber med balancen.

Gør du trygt det, motionen virker alligevel.

Ønsker du at få besøg ring til Jette Tormod Sørensen

24 24 63 07.

49


Influenzavaccination

Vi kan igen i år tilbyde vaccination mod influenza i samarbejde

med Danske Lægers Vaccinations service.

Vaccination finder sted først i oktober og er gratis for alle

der er fyldt 65 år, også for handicappede

og kronisk syge, ved forevisning af legitimation.

Tidspunkt og sted annonceres i Vejen Avis.

Ældre Sagens Cafe

I Ældre Sagen har vi en cafe for vore demensramte medborgere

og deres pårørende. Cafeen er startet i samarbejde

med kommunens demenskonsulenter,

som altid er de til stede, for at høre på og lytte til de pårørendes

problemer. Vi mødes en gang om måneden, drikker

kaffe og spiser kage. Erik Buhl Mortensen spiller til de

sange, vi i fællesskab finder i sangbogen, en hyggelig

stund for den demensramte, som ikke er med kommunes

andre tilbud på dag-centret.

Ældre Sagen betaler udgifterne ved mødet og de frivillige

har været på Ældre Sagens kurser for at lære, hvordan vi

kan være noget for demensramte medborgere.

I Samarbejde med kommunens demenskonsulenter har vi

også i Ældre Sagen en besøgstjeneste, hvor vi kan være til

hjælp og støtte for demensramte familier.

Bowling

Vi spiller bowling i Brørup Bowlingcenter. Bowling starter i

august måned. Tidspunkt og tilmelding ved henvendelse til

Anne Marie Flugt Sørensen tlf. 75 55 73 94.

50

Vejen


Vejen lokalbestyrelse

Formand

Vagn Pedersen

75 36 17 79

pedkas@pedersen.mail.dk

Kasserer

Søren Jacob Pedersen

75 58 81 97

guldbroen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Ingrid Kjær

23 21 85 92

inggun@vejen-net.dk

Bestyrelsesmedlem

Jytte Fallesen

75 36 16 70

jyfave@gmail.com

1. vsuppleant

Anne Marie Flugt Sørensen

77 55 73 94

villyfs@profibermail.dk

Vejen

Næstformand/sekretær

Inger Marie Iversen

60 65 64 45

inger.marie.kamp@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Tove Bay

20 18 86 15

bay.askov@bbsyd.dk

Bestyrelsesmedlem

Jette Tormod Sørensen

24 24 63 07

arneogjette@gmail.com

2. suppleant

Bent Jakobsen

75 36 31 02

else_bent@mail.tele.dk

www.aeldresagen.dk/vejen

51


Overvejer

du at

skifte

Hos Frøs får du…

• Personlig rådgivning af

en fast rådgiver.

• Totalrådgivning tilpasset

dine behov - ikke stan

dardløsninger.

• Hurtig kontakt til din rådgiver

med direkte telefon

og e-mail.

RØDDING

Torben Falkenberg

Direkte:

74 99 74 18

“Kontakt os

-måske kan

vi gi’ din

økonomi

et godt

tilbud”

www.froes.dk

pengeinstitut?

Hos Frøs er du

icentrum...

• Vi sætter pris på tæt

kontakt til dig som kunde.

• Individuelle løsninger

tilpasset din økonomi.

• Vi lytter til dine drømme.

VEJEN

Anders R. Andersen

Direkte:

76 96 17 81

RØDDING BOGTRYKKERI APS / 7484 1415

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!