Klik her for at se/læse instruktionerne - Ældre Sagen

kommunesider.aeldresagen.dk

Klik her for at se/læse instruktionerne - Ældre Sagen

FORORD

Denne samling af vejledninger er beregnet til anvendelse ved kursus og individuel instruktion

for personer, som ønsker at blive ”digitale borgere”.

Vejledninger kan ikke stå alene, men tænkes anvendt sammen med instruktioner og oplysninger

ved undervisning. Efterfølgende kan vejledningerne bruges efter behov.

De forskellige vejledninger, tips og tricks er samlet for at hjælpe de personer, som ønsker at

anvende computer og internet - til at blive en god SeniorDigital – som er i stand til at anvende

de offentlige hjemmesider til digital selvbetjening.

Vedligeholdelse af denne samling af SeniorDigital-vejledninger vil foregå efter behov.

Derfor opfordres alle brugere til, at give forslag til ændringer af vejledningerne – når der er

behov. Forslag sendes til: seniordigital@aalborg.dk .

Vi erkender, at udviklingen indenfor IT går så hurtig, at instruktionerne hurtigt forældes.

Derfor må alle brugere være fælles om ajourføringen.

Begrænsninger.

Indholdet er begrænset til udvalgte områder, som især henvender sig til nybegynderne.

De indlagte instruktioner og oplysninger repræsenterer kun udvalgte områder indenfor det

enkelte emneområde. Supplerende oplysninger er til rådighed andre steder, f. eks. på internettet,

hvor der bl. a. findes mange gode videoinstruktioner.

Vejledningen er produceret af Ældre Sagens frivillige IT-instruktører i samarbejde med Aalborg

Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.

Leif Fuglsang Pia Therkildsen

IT koordinator Chefsekretær og projektleder

Ældre Sagen, Aalborg Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

lefu@stofanet.dk seniordigital@aalborg.dk

www.aalborgaeldresagen.dk WWW.aalborgkommune.dk/

September 2012


INDHOLD

Bestilling af NemID (1. dag) side 3

Huskeseddel og forberedelse til aktivering af NemID (2. dag) side 8

Tidsbegrænsninger under brug af NemID side 9

Aktivering af NemID side 10

Brug NemID fra BANK på de OFFENTLIGE hjemmesider side 13

Oprette Digital Post kasse – borger.dk side 18

Årsopgørelsen i Skattemappen – selvbetjening – vejledning side 26

Undersøg Aalborg Kommunes Hjemmeside side 28

Sådan sender du digital post til Aalborg Kommune side 29

Sikkerhed – forslag til antivirus program og andet side 32

Tips vedrørende download og opdatering, bl. a. Java side 35

Tips vedrørende download af programmet ”CCleaner” side 36

Gode web-adresser, øvelser og tips side 39

Online hjælp: Ældre Sagens ”Senior PCsupport” side 41

(september 2012)

Side 2


Nem ID

Få - og brug - og afprøv NemID opdeles i 3 faser

1. Bestilling af NemID ……………….. første mødedag

og nogle dage senere

2. Aktivering af NemID ………………anden mødedag

senere samme dag eller på aftalt dag

3. Afprøvning på hjemmesider med selvbetjening

Instruktør tips – ved indledning til et NemID-arrangement …….. eller medbetjening.

Tal med deltageren om:

Hvad bruger du NemID til ? Hvorfor bruger du ikke dit NemID ?

Bruger du NemID til netBANK ?

Hvornår – hvordan har du fået NemID

Hvad er - / Har du (bruger du) ”Digital Post” ”e-boks” (bør oprettes)

Hvad er -/ Har du oprettet ”Min side” på borger.dk ? (bør oprettes)

Undersøg først hvad NemID er, og hvad man kan bruge det til.

Hos DanID kan man bestille en NemID : www.nemid.nu

Se evt. instruktionsfilm fra https://www.NemID.nu/support/film_om_NemID/

For at bestille NemID online på din (en) computer skal du have dit gyldige pas eller kørekort.

I stedet for online bestilling (hos dig) kan deltageren:

Få NemID via borgerservice

Du kan få NemID med det samme, ved personlige henvendelse.

Hvis du ikke kan eller ønsker at bestille NemID online, kan du få NemID ved at møde personligt op

på et borgerservicecenter i en kommune eller på et skattecenter. Du skal blot huske gyldige legitimationspapirer.

Side 3

Se næste side.


Gyldig legitimation

Før du kan få NemID udleveret ved personligt fremmøde, skal du legitimere dig selv. Hvis du ønsker

af få NemID ved personligt fremmøde på et borgerservicecenter i en kommune eller et skattecenter,

skal du medbringe legitimation, så vi kan kontrollere din identitet. Du har flere muligheder

for dokumentation.

Legitimation med billede

Én af nedenstående former for gyldig (ikke udløbet) billedlegitimation

Nationalt kørekort udstedt i et EU/EØS land, Grønland eller Færøerne

Pas udstedt af offentlig myndighed i hjemland

Forsvarets identitetskort (fra DK)

Natopas

Politilegitimationskort (fra DK)

Opholdstilladelse/opholdskort med billede udstedt i Danmark

Danske pengeinstitutters ID-kort

Nationalt identitetskort med billede udstedt af offentlig myndighed i

hjemland, og som kan anvendes som rejsedokument i Schengen lande.

Legitimation uden billede

Hvis du ikke har billedlegitimation, skal du medbringe to andre typer af legitimation, hvoraf den

ene type skal indeholde cpr-nummer.

Du skal være opmærksom på, at du ved fremvisning af legitimation uden billede ikke kan få udleveret

nøglekortet med det samme, men at det sendes til din folkeregisteradresse.

Dåbs- eller navneattest

Sundhedskort (Sygesikringskort) eller bopælsattest

Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse fra Skat

Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse (max. tre måneder gammel)

Bemærk, at mindst det ene af legitimationsbeviserne skal være sundhedskort (sygesikringskort),

bopælsattest eller dåbs- eller navneattest.

Bemærk også, at hvis dit NemID er oprettet via din bank, og du senere ønsker at tilknytte offentlig

digital signatur via borgerservice, skal du fremvise billedlegitimation.

Bestilling af NemID (online) ……………… se næste side

Side 4


Bestilling af NemID Følg instruktionen:

.

Gå på internettet til hjemmesiden: www.nemid.nu og du se dette skærmbillede

Vælg (klik på) ”Bestil NemID til private”

Side 5


Nu ser du dette skærmbillede

Vælg (klik på) ”Bestil med kørekort eller pas”

Side 6


Husk også at klikke dér

Udfyld blanketten ……. Og tryk næste >>>

…. Og følg instruktionerne til afslutningen………..

Side 7

.


Forberedelse til 2. dagens aktivering af NemID

Tag en kopi af denne side med hjem!

Inden du skal aktivere din NemID, skal du tænke over (og beslutte), hvilke Adgangskode du

vil vælge.

Her er kravene til adgangskoden:

Skal være mellem 6 og 40 tegn

Skal indeholde både bogstaver og tal – men ikke æ, ø og å

Må ikke indeholde det samme tegn 4 gange i træk

Må ikke indeholde dit cpr nr.- eller NemID nummer

Skal gentages når det indtastes første gang

(Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver)

----------------- ---------------- ---------------------- --------------------- ----------------------

Medbring de to breve, som du modtager vedr. dit NemID - og husk også din e-mail

adresse

Vi vil på 2. dagen aktivere dit NemID - og afprøve brugen af NemID på offentlige hjemmesider,

f. eks. SKAT, SUNDHED, KOMMUNE m.m.

Vi kan også hjælpe med at oprette din personlige DIGITAL POST kasse og e-boks.

Du får værdifulde tips vedr. arbejdet på internettet med brug af NemID.

Forklaring vedr. Login (Log på)

Hvad er et Login?

Login består af to elementer

Det er to ting, som du skal kunne huske.

Side 8

Bruger ID

Adgangskode

Kan også kaldes: Brugernavn

Vedr. Bruger ID = du kan bl. a. anvende dit CPR nr. - (forslag: brug dette)

= eller et selvvalgt ord

= ved NemID, kan du også anvende dit NemID nr. (fra brevet)

MEN altid noget der er personligt knyttet til dig

Vedr. Adgangskode = denne kode SKAL DU KUNNE HUSKE uden af have den

nedskrevet.

= denne adgangskode bør du ikke bruge andre steder end

ved NemID.


Brev fra Digitaliseringsstyrelsen, 20. maj 2012

TIDSBEGRÆNSNINGER

I forhold til aktiveringen af NemID på www.NemID.nu under Selvbetjening, så har brugeren

10 minutter fra appletten kommer frem under Selvbetjening (det lille vindue, hvor brugeren taster

bruger-id (NemID-nummer) og adgangskode (midlertidig adgangskode), til aktiveringen

skal være afsluttet.

Det vil sige, at alle trin skal være gennemført inden for de 10 minutter –

indtastning af NemID-nummer og midlertidig adgangskode, valg af ny adgangskode og evt. valg af

bruger-id.

Jeg kan anbefale vores vejledning og film om aktiveringen samt vores folder til ældre, som også

gennemgår aktiveringen. Folderen er udarbejdet i samarbejde med Ældre Sagen og Ældremobiliseringen.

Folderen kan bestille hos Digitaliseringsstyrelsen.

https://www.NemID.nu/support/vejledninger/aktivering/

https://www.NemID.nu/support/film_om_NemID/saadan_bruger_du_NemID/saadan_bruger_du_NemID_foerste_gang/

I forhold til at logge på med NemID, så skal selve log-in’et igen være gennemført inden for 10 minutter

på www.nemid.nu under Selvbetjening.

Andre tjenester kan acceptere op til 15 minutter.

Når log-in er gennemført, så afgøres den tid, hvor man kan være inaktiv, før man logges af, af dels

NemLog-in og dels selve tjenesten.

På www.Borger.dk er der en grænse på 20 minutter. Er man inaktiv i mere end 20 minutter,

logges man automatisk af.

Brugerne skulle altså gerne have 20 minutter til at gennemføre oprettelsen af en Digital

Postkasse efter de har klikket på Post-knappen og er logget på med NemID.

Når brugerne logger på via NemLog-in, så får man udstedt en ”billet”, som gælder til alle offentlige

tjenester, som anvender NemLog-in. Hvor længe log-in’et gælder, og hvor mange gange brugeren

kan ”hoppe” til en ny tjeneste, afhænger af tjenesten og deres opsætning, men også af browseren

(nogle ældre browsere accepterer max 4 ”hop”).

NemLog-in sætter en øvre grænse på 60 minutter ved inaktivitet, men den enkelte tjeneste kan

sætte det lavere. I princippet burde brugerne dog kunne ”hoppe” ubegrænset fra sted til sted inden

for tidsgrænserne uden at skulle logge på igen.

….

Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1017 København K

Side 9

LF


Aktivering af NemID

Instruktions-liste med Skærm-klip.

Inden du går i gang, skal du gøre følgende klar - placer det f. eks. på bordet foran dig:

1. Brevet fra DanID med dit NemID nummer

2. Samme brev med dit Nøglekort

3. Det lille brev med den midlertidige adgangskode

Evt. læs denne instruktion igennem inden du begynder - så er du godt forberedt.

OBS:

Aktiveringen skal gennemføres på under 10 min.

Derfor; start ikke processen før du er klar!

Side 10

Klik på ” Log på Selvbetjening”


Dit nemID nr.

fra brevet

(ni ciffer tal)

Den midlertidige

adgangskode

fra det lille brev

Indskriv dit LOGIN vær omhyggelig !

og klik på "Næste"

.......................................................................................

Skriv den adgangskode du har besluttet ….husk, du må heller ikke bruge æ, ø og å

og klik på "Næste"

............................................................................................................................

Side 11


...................................................................................................................

Læs dit NØGLEKORT find # tallet …….. og indskriv kodetallet xxxxxx fra nøglekortet.

og klik på ”Næste”

...................................................................................................................

.........du har her mulighed for at checke -

om dit Nøglekort har det anførte nummer som du ser på skærmen.

……….Klik på OK

Nu er dit NemID klar til brug

Hvis du ved bestillingen har anført dit mobil tlf. nr. – kan du forvente at modtage en SMS.

Side 12


Brug NemID fra BANK

på de OFFENTLIGE hjemmesider

Denne instruktion anvendes hvis du har fået NemID hos din bank – men hvor din

NemID ikke virker på de offentlige hjemmesider – her kan du ændre dette.

………………….eller du kan gå til din bank og lade banken foretage ændringen.

Vælg: www.NemID.nu

Vælg: ”Brug NemID fra banken”

Side 13

Vælg:

”Start bestilling af offentlig

digital signatur

til dit NemID”


Klik

”Bestil NemID”

Side 14

Indskriv

Dit Bruger-ID

og

Adgangskode

Klik på ”Næste”

Klik

”Bestil

med kørekort

eller pas >”


Side 15

Indskriv dit

”Bruger-ID”

og

”Adgangskode”

og

Klik på ”Næste”

Hvis denne

meddelelse

vises

Klik

”Bestil

NemID”


Side 16

Indskriv dit

CPR-nummer.

Det er valgfrit

om du anfører

e-mail og/eller

Mob tlf. nr.

Klik

og vælg Pas eller Kørekort

og

Indskriv nummer

Klik i

”Jeg accepterer”

Klik på ”Næste”

Vælg (klik på)

”Ja tak jeg vil bruge …….”

Klik på ”Næste”


Du har fuldført processen!

Din NemID virker nu både til din Netbank – og på de offentlige hjemmesider.

Afprøv, om det virker – f. eks. ved at se din egen SKATTEMAPPE ved www.skat.dk

Hvis du har udfyldt blanketten med dit mobtlf.nr ----- så har du sikkert fået en SMS (?)

Tillykke!

Side 17


Oprette Digital Post kasse – borger.dk

Hvorfor bør du have DIGITAL POST kasse ? … og hvad så med ?

På e-boks kan du kun modtage informationer

På Digital Post kan du modtage og afsende informationer - og e-boks er inkluderet i

postkassen.

Derfor anbefaler vi, at du bruger Digital Post

VIGTIGT: Læs denne vejledning igennem inden du går i gang på internettet

Hav dine NemID koder – og Nøglekortet klar

OBS ! Hav din e-mailadresse klar (evt. skriv ned)

Hav dit mobil telefonnummer klar (evt. skriv ned)

Hele processen skal gennemføres på under 20 min !!!!!

Vælg www.borger.dk

vælg ”Log på”

Du viderestilles nu til NemID

Side 18


Skriv nummeret fra Nøglekort - og tryk ”Log på”

Side 19

…………afslut med at tryk ”Næste”


Du er nu tilbage på borger.dk ……………… og du kan måske se denne information

Tryk på ”Acceptér”

Vælg Digital Post

Side 20


Tryk ”Næste”

Tryk på ”Få en postkasse

Sæt i Jeg accepterer vilkårene for digital post og ………..

Side 21


De to første felter SKAL udfyldes med dit fulde navn og din e-mail adresse.

Tryk Næste

Skriv dit mobil tlf. nr. (hvis du ønsker) - derefter, sæt i de felter, som DU ønsker at bruge

Tryk Næste

Side 22


Sæt hvis du ønsker at modtage post fra alle offentlige myndigheder

Her kan du vælge hvilke myndigheder du vil vælge

Sæt hvis du ønsker at modtage mail om ny post og nyheder – tryk ”Næste”

OBS ! OBS ! Nu ser du enten dialogboks [A] Hvis du har e-boks

[A]

…… eller dialogboks [B], hvis du ikke har e-boks, ……. se næste side

Tryk på JA hvis du også har en e-boks og vil samle al din post ét sted – Tryk Godkend

Side 23


….eller denne dialogboks

Udfyld det du ønsker – og klik OK

[B] Hvis du ikke har e-boks ses denne visning:

Du har nu oprettet din egen Digitale Postkasse

Oversigt over dine - PROFILOPLYNINGER

Side 24


Indbakke

Det ligner lidt e-mail visninger.

Side 25


Årsopgørelsen i Skattemappen – selvbetjening

Med denne navigationsseddel, kan du selv finde og evt. printe dine årsopgørelser fra Skattemappen.

Det er en forudsætning, at du har NemID med adgang til det offentlige samt adgang til en pc

med internet.

OBS- OBS- OBS

Når du er inde på dine Skatte-sider, må du ikke bruge de øverste pile i

venstre side, til at gå frem og tilbage på de sider, du har været på.

Hvis du gør det – bliver du ”smidt af” – og du skal begynde helt forfra!

Brug Faneblade eller Menu eller andre henvisninger til f. eks. forside

Fase Forklaring Tast

Brug ikke pilene

Gå på SKATs

hjemmeside

Find selvbetjening

Genvej til selvbetjening

findes øverst til

højre på SKATs

hjemmeside.

Log på med

Vælg: ”Log på med NemID”…………Klik

Nem ID

TastSelv-Menu Siden er inddelt i 3 kolonner;

Indberetning

/Beregning

Her kan du ændre

dit skattekort

Skattemappen

Her kan du få vist

de dokumenter,

SKAT har om dig, f.

eks. Årsopgørelsen Vælg Årsopgørelsen, mv. under Skattemappen

og BBR-

eller brug genvejen øverst på siden (hvis den

ejermeddelelse ligger der):

Kontakt

/Kommunikation

Her kan du sende

e-mail til SKAT

Side 26

Klik


Årsopgørelsen Skattemappen åbner

som udgangspunkt

altid den seneste årsopgørelse.

Hvis du ønsker opgørelsen

for et tidligere

år, kan du ændre årstallet

i rullepanelet.

Årsopgørelsen åbner i

et nyt vindue (pdf),

som du kan printe

eller gemme på egen

pc.

OBS:

Med et klik på

”Menu”

Kommer du tilbage til

din skattemappe

menu.

Luk årsopgørelsen:

Log af i øverst i venstre side

og luk helt ud af nettet i

”det røde kryds” – øverst til højre

Vælg ”årsopgørelse aktuel”

Og du der nu hele Årsopgørelsen

Evt. print:

Side 27

og


… Sådan så den ud

Sep. 2012

Undersøg Aalborg Kommunens hjemmeside

http://www.aalborgkommune.dk/Sider/Forside.aspx

Den har nogle gode og hurtige valgmuligheder her

Hvis du vælger den nederste

”Få adgang til flere selvbetjeningsløsninger”

ser du alt i alfabetisk orden.

Tips

Vedr. fortsat læring om IT: http://borger.itst.dk/laer-om-it …skriftlig og video instruktioner

og meget mere.

Side 28


Sådan sender du digital post til Aalborg Kommune

Åben Aalborg Kommunes hjemmeside: http://www.aalborgkommune.dk/Sider/Forside.aspx

Side 29

forsiden

Klik

ses dette skærmbillede

Læs f. eks.

”Vejledning i at sende

digital post”

hvis ikke du har prøvet det

før.

eller

klik på

”Send digital post til

Aalborg Kommune”

Fortsætter på næste side…


Nu åbnes NemID boksen (appletten)

…. Og du indskriver dine NemID data

…. Brug Nøglekortet

… og denne side åbnes

Siden er lang ….hus at scroll ned, så du ser hele siden.

Side 30

Her ses en

Emne-oversigt

Vælg det område du ønsker

f. eks.

”Pension og efterløn”

Klik på det lille +

fortsættes på næste side….


Klik på ”Pension”

Nu åbnes denne side

Klik her

for at vælge

emne

På listen som

vises vælger du igen emne

Klik på emnet.

Skriv tekst i feltet ”Angående” …..

og

gå ned i tekstfeltet, hvor du skriver dit brev.

Og afslutter med at sende (øverst)

Dette skærmbillede ligner e-mail systemet.

Husk at Logge af…………. Når du er færdig !!!!

Denne metode er blot én af flere muligheder!

Side 31


SIKKERHED

Få maksimal sikkerhed i dit arbejde med PC og internet.

Anti VIRUS program

Husk: altid kun ét (1) antivirusprogram på computeren !

Microsoft Security Essentials

– er et gratis program, som beskytter mod virus og spyware.

Internet link: http://windows.microsoft.com/da-DK/windows/products/security-essentials

For at starte download-processen klik der

Husk at:

Hold alle af dine programmer på computeren opdateret – det er meget vigtigt!

Side 32


SIKKERHED

Heimdal - er et program fra Danske CSIS.

Programmet beskytter mod banktrojanere, som kan stjæle dine adgangskoder til din netbank

og samtidig opdaterer Heimdal de programmer du anvender, når du er logget ind på din netbank.

Det gælder Java og Adobe Reader.

https://www.heimdalagent.com/da/home

Et program som – gratis – kan installeres på din computer.

HEIMDAL vil automatisk holde øje med, at de vigtigste programmer er opdateret.

Læs mere om programmet på hjemmesiden, før du vælger at installere det.

Supplement: http://senweb.dyndns.dk/ …..her finder du web-kursus og sikkerhed

Side 33


SIKKERHED

Malware

Malware er en sammentrækning af de engelske ord malicious software (på dansk: "ondsindet

programkode"). Det bruges som en fællesbetegnelse for en række kategorier af computerprogrammer,

der gør skadelige eller uønskede ting på de computere, de kører på

Malware Bytes Antimalware

http://www.malwarebytes.org/products/malwarebytes_free

Der er andet ondsindet malware, som kan tage din PC som gidsel kaldet Ransomware og programmer

der udgiver sig for at være sikkerhedssoftware, som forsøge at franarre dig penge ved

at påstå at din PC er inficeret med malware. Til at fjerne den slags programmer kan du anvender

Malware Bytes Antimalware. Det kan rydde op, der hvor de andre programmer ikke slår til,

og så er det med dansk tekst og meget nemt at anvende.

Internet Explorer 9.0

Mange af de malware angreb man blive udsat for, når man surfer rundt på Internettet kan

stoppes ved at man indstillet Internet Explorer 9.0 rigtig.

Explorer har mange indbyggede sikkerhedsfunktioner, som anvendt rigtig kan bruges til at forhindre

malware adgang til PC'en.

Man kan undgå mange problemer på Internettet, hvis man tænker sig om og efterlever nogle få

men effektive sikkerhedsregler.

TIPS vedr. SIKKERHED (oplysning fra SKAT)

Tænk før du klikker !

Klik kun på link i e-mail, hvis du har tiltro til, at du kommer til en sikker hjemmeside.

På sider fra SKAT indgår domænenavnet "skat.dk" eller "toldskat.dk" i adresselinjen.

E-mail fra offentlige myndigheder og banker indeholder ikke link direkte til sider, hvor du skal

indtaste bruger-id og adgangskode til NemID.

Læs mere om sikkerhed med NemID på NemID's hjemmeside. www.nemid.nu

Side 34


TIPS

Ved download og opdateringer af programmer

Under hele processen – observer hvad du siger ”ja” til eller ”næste”.

Der kan på siden (i dialogboksen) være placeret andre elementer (programmer), som du også

får ved at klikke ”ja” eller ”næste”. …….noget du egentlig ikke ønsker.

Dette gælder f. eks. når du opdaterer JAVA (i sep.2012):

Vedr. JAVA install – nu med Ask toolbar !!! UPS !

Bemærk, at JAVA p.t. automatisk installerer ”Ask Toolbar” og

ændre dit valg af søgemaskine - HVIS du ikke klikker den væk

inden du klikker på ”Næste”

Fjern hvis du ikke ønsker denne toolbar – og derefter

klik på ”Næste”.

Side 35


TIPS

Med dette program kan du rense din computer for mange af

de elementer som blot fylder op, og som kan gøre computeren

langsom.

Det er et gratis program, og her er en vejledning

i at finde cCleaner på nettet – og downloade det.

OBS: vær opmærksom på, at firmaet kan foretage ændringer på siderne, så de ikke ligner de

her anvendte – men systemet er sikkert det samme.

Søg på GOOGLE

Klik

…. Så ses denne side……….. Klik på ”Download”

Side 36


…. Så ses denne side……….. Klik på CCleaner Free

…. Så ses denne side……….. Klik

Side 37


OBS: Der kan komme en ny linie på skærmen

Nederst (eller øverst)

Det kommer an på, hvilket styresystem din computer bruger.

Du skal klikke på

”Kør” ….så downloades programmet og installeres på computeren på en gang.

Hvis du ønsker at downloade programmet, og gemme det i en særlig mappe på

computeren, da skal du klikke på ”Gem …”Gem som”

- og vælge din mappe.

Efterfølgende bestemmer du selv, hvornår programmet skal installeres.

Side 38


Gode Webadresser

Øvelser & Tips

På internettet findes mange gode instruktioner – videoer – og oplysninger om den digitale adgang

til ”det offentlige” .

Der er også stor hjælp at hente vedrørende generel brug af Computer og internet.

Vedr. fortsat læring om IT: …skriftlig og video instruktioner og meget mere.

"Lær mere om it"-netværket: http://www.lærmereomit.dk/

”Digitaliseringsstyrelsen” (DS) www.digst.dk

informationer der ligger hos: www.it-formidler.dk

PDF format vedr. vejledning i NemID fra DS

http://www.it-formidler.dk/om-it-formidler/markedsfoering/foldere-laer-mere-omit/13558-Nem-id%20folder-til%20tryk.pdf

e-boks www.e-boks.dk/

Demo video e-boks: http://www.e-boks.dk/page.aspx?pageid=f7b9da3d-2ee8-4309-ba0e-ae4cf895eb9b

NemID www.NemID.nu/support/film_om_NemID/ instruktioner og videoer.

SKAT web TV: http://webtv.skat.dk/c89/v509 mange instruktions videoer om SKAT.

Sundhed www.sundhed.dk her ser du alle sundhedsoplysninger om dig.

Demomiljø

Der findes også et demomiljø – www.digamb.dk

Et sted hvor man kan se og øve sig i en ”sandkasse” .

Login med brugernavn: ”aalborg” og ikke andet

OBS: medens du ”leger i sandkassen”, da hold hele tide øje med øverste linie på

skærmen, der skal stå: http://www.digamb.dk/ – hvis ikke der står ….digamb, har

du forladt ”sandkassen”, og du er ude på det ”rigtige internet” – derfor, pas på!.

”Digamb” kan anvendes efter behov i undervisningen, med det tilrådes instruktøren-

forinden, at undersøge om ”digamb” giver mulighed for den ønskede træning eller

demo.

Aalborg kommune: www.aalborgkommune.dk/Sider/Forside.aspx

Aalborg Kommune, SeniorDigital, med adgang til flere selvbetjenings sider:

www.aalborgkommune.dk/Om_kommunen/Digitalisering/Senior-Digital/Sider/SeniorDigital.aspx

”SeniorDigital-Håndbog” Du kan se vejledningen på nettet:

http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/560/

Side 39


Ældre Sagen:

Ældre Sagens instruktioner og øvelser: http://e-learning.kmd.dk/kurser/aeldresagen/index.html

Gode links fra Ældre Sagen vedr. IT og undervisning i IT

… der er både for helt nybegyndere og lidt øvede – og der er tekst og video’er

www.aeldresagen.dk/spcs

- Side med redskaber til it-undervisning og support.

- Bliv dus med din computer nu lanceret

- Ældre Sagens nye E-læringsprogram ”Bliv dus med din computer” er nu lanceret og

ligger på hjemmesiden på denne adresse: www.aeldresagen.dk/dusmedpc .

www.aeldresagen.dk/teknologi/litteratur

- Side med nyttige vejledninger til it-frivillige og dokumenter vedr. it-området.

Biblioteket www.aalborgbibliotekerne.dk/

Biblioteket IT ting www.netting.dk/ mange gode læringsprogrammer

Youtube www.youtube.com

Skriv teksten i søgefeltet, ……navnet på det du søger …..

Prøv f. eks. at skrive: ” dansk mobilbank” ….. nu komme der mange muligheder

………du ser måske dette

Du kan nu vælge den instruktionsvideo du ønsker …

(Klik på den)eller skrive et andet søgeord

og begynd forfra.

Youtube indeholder fantastisk mange vejledninger

På mange sprog – men også på dansk

Hvis du kun ønsker at søgeresultatet skal være dansk, så husk at bruge ordet ”dansk”

i søgeteksten.

………………………………………………………………………………………….

Seniorsuf-dagens oplysninger ”Skattejagt” og videoer skifter fra år til år

Men i 2012 var det: www.dr.dk/seniorsurf.

Seniorsurf-ambassadør i 2012: Lisbet Dahl inviterer alle ældre til at komme i gang med at bruge

computeren og internettet - for det er sjovt og praktisk. Bliv SeniorDigital.

Se den lille film med Lisbet Dahl på: http://youtu.be/AtcE-gbvAm0

Side 40


Leif Fuglsang

Side 41

More magazines by this user
Similar magazines