Ψηφιακό Τεκμήριο - E-Thesis

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο - E-Thesis

Case Based Reasoning – Μαράκη Νίκη Α.Μ.1696

Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαδάκης Νικόλαος

4.2.8 ESTEEM…………………………………………………………………………..……………38

4.2.9 KATE………………………………………………………………………………………..….39

4.2.10 ReCall…………………………………………………………………………………..…….40

4.2.11 ReMind………………………………………………………………………………….…….41

4.2.12 S3-Case…………………………………………………………………………….………….42

4.3 Αντικειμενοστραφή Πλαίσια του Case Based Reasoning…………………………………..……….46

4.3.1 Εργαλεία CBR σε αντικειμενοστραφή πλαίσια…………………………………..…...……47

4.3.1.1 CBR*Tools………………………………………………………………………..47

4.3.1.2 CAT-CBR…………………………………………………………………………48

4.3.1.3 JColibri…………………………………………………………………….……..50

5.Τομείς που εφαρμόζεται το CBR

5.1 Εφαρμογές όπου το CBR είναι απαραίτητο……………………………………………………….51

1. Τηλεφωνικά Κέντρα/Γραφεία Βοήθειας…………………………………………...…...51

2. Προγραμματισμός, σχεδιασμός & συγκέντρωση………………………………….……51

3. Διάγνωση……………………………………………………………………………………51

4. Νομικός Συλλογισμός……………………………………………………………………..51

5.2 Το CBR και η τεχνητή νοημοσύνη: Πως συνδυάζονται και τι προβλήματα δημιουργούνται;.51

5.3 Το CBR και η συμβολή του στον τομέα της υγείας: τεχνικές και εφαρμογές

που εφαρμόζονται σε διάφορους κλάδους της ιατρικής………………………….……………..54

5.3.1 Για ποιους λόγους χρησιμοποιείται το cbr στην ιατρική επιστήμη;…………………….54

5.3.2 Πως πρωτοεμφανίστηκε το CBR στην ιατρική επιστήμη;………………………………..54

5.3.3 Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στην ιατρική……………………………………………55

5.4 Το CBR και η μοριακή βιολογία………………………………………………………………...….56

5.4.1 Η προσφορά του CBR …………………………………………………………………….…56

5.4.2 Κρυστάλλωση πρωτεΐνης…………………………………………………………………....56

5.4.3 Ακολουθία ανάλυσης …………………………………………………………………..……58

5.4.4 Προσδιορισμός Δομής Πρωτεΐνης………………………………………………...……….60

5.5 Το CBR και η δικαιοσύνη…………………………………………………………………………...61

5.5.1 CABARET…………………………………………………………………………………….61

5.5.2 GREBE……………………………………………………………………………………..…63

5.5.3 IKBALS ………………………………………………………………………………….……63

5.6 To CBR και η εκπαίδευση……………………………………………………………………….…..64

[4]

More magazines by this user
Similar magazines