alle ledere en ambitiøs lederuddannelse - Det Danske Spejderkorps

dds.dk

alle ledere en ambitiøs lederuddannelse - Det Danske Spejderkorps

Det Danske spejDerkorps giver

alle ledere

en ambitiøs

lederuddannelse

Hvad er ambitiøs lederuddannelse

interview med ledere

gode spørgsmål at diskutere

ambitiøs leDeruDDannelse 01


ambitiøs leDeruDDannelse kan

være gilwell kurser eller

uDDannelsesmarkeD, men er

også temaDage i Divisionen

eller leDergruppen.

ambitiøs leDeruDDannelse 02


i spejDerbevægelsen uDforDres

og uDvikles spejDerne meD learning

by Doing, praksislæring.

mange leDere i Det Danske spejDerkorps Har selv været

spejDere som børn. De kigger tilbage på en masse

fantastiske oplevelser, som De gerne vil give viDere til

nye generationer. at være leDer er for mange en måDe

Hvorpå De kan sige tak for Deres egne spejDerår.

ambitiøs leDeruDDannelse 03


vi Har snakket meD en række

leDere om spejDerliv og om

at tage på kursus

alle ledere skal have en ambitiøs

uddannelse, der kan supplere de

personlige erfaringer. lederne skal

ikke kun tage ansvar for at skabe

gode spejderaktiviteter for børnene

hjemme i gruppen. De voksne skal

selv have muligheden for og glæden

ved at blive udfordret og inspireret.

Det giver ny energi og begejstring

til både planlægning og møder – og

børnene får gladere ledere og federe

aktiviteter.

mikkel vil rigtig gerne give sine spejdere

nogle fantastiske oplevelser.

”jeg vil jo gerne være den leder, der

er ekstremt fagligt kompetent, og

så samtidig altså formår at få skabt

de der møder om vinteren, hvor vi

ikke kan gøre andet end at sidde indenfor

og have skoleundervisning.

jeg vil ufattelig gerne kunne formå

at have 10-12-årige piger, der sidder

omkring mig, der tier stiller, fordi

det jeg fortæller, det er faktisk ret

spændende, og det er egentlig ret

relevant. og det punkt er jeg meget

langt fra lige nu. Det er én af mine

ambitioner, det er en ting, jeg helt

sikkert skal være bedre til, det er at

motivere pigerne, når vi har ”skoleundervisning”,

det kunne jeg godt

tænke mig at være rigtig god til.”

mikkel 23 år

Har du været på nogen kurser?

”nej ikke egentlig ikke […] og det

er jo ikke på grund af, jeg ikke har

lyst til det, for jeg vil jo meget gerne

have lov at udvikle mig på mange

planer, men igen, det er også bare

meget sparsomt med tid i forhold til

uddannelse, og sådan nogen ting.”

mikkel 23 år

Der er rigtig mange ledere, der som

mikkel, har høje krav til den faglighed

de leverer ude i grupperne.

behovet er alt fra konkrete spejderfærdigheder

til kommunikationsværkstøjer

og konflikthåndtering.

lederne i Det Danske spejderkorps

er ambitiøse. De vil gerne være stol-

te af det spejderarbejde de leve-rer

i grupperne. men lederne har også

en udfordring, der hedder tid.

ambitiøs leDeruDDannelse 04


mange prioriterer tiden i gruppen over tiden

kursus. Det ændrer ikke på, at der er meget at

vinde ved for eksempel at deltage i uddannelsesmarked,

som michael er begejstret for.

Det har været kanon, rigtig godt, rigtig, rigtig godt

faktisk. Det er rigtig godt. man kan komme ind og

prøve alt muligt. Det er ikke sådan, hvor man tager

på kursus, hvor man kun skal det. Her får man

lov til at gå lidt rundt og prøve. man melder sig

selvfølgelig til aktiviteterne inden og siger: Det

her, har jeg lyst til! Det her, har jeg lyst til! Det

her, har jeg lyst til! så man har en hel masse små

kurser med hjem i rygsækken. Det synes jeg har

været rigtig godt.”

michael 20 år

når alle ledere i de næste to år skal have en ambitiøs

lederuddannelse, er det fordi lederne i Det

Danske spejderkorps er ambitiøse, og fordi det

giver energi til spejderarbejdet at komme ud og

møde andre ledere og få ny inspiration, så de kan

give spejderne nogle endnu bedre oplevelser.

ambitiøs leDeruDDannelse 05


ambitiøs leDeruDDannelse

i vores gruppe

> Hvilken form for uDDannelse Har gruppens

leDere Deltaget i De seneste år?

> HvorDan Har Dette Haft inDflyDelse på

gruppens arbejDe og aktiviteter?

> HvorDan kan Hele gruppen få glæDe af, at en

eller flere leDere Har været på kursus?

> er Der nye aktiviteter, i gerne vil tilbyDe

spejDerne? og er Der et kursustilbuD

som kan unDerstøtte at i realiserer

aktiviteterne?

> er Der kompetencer, som i savner i

leDergruppen? og er Der et kursustilbuD i

korpset som kan unDerstøtte, at i tilegner

jer Disse kompetencer?

Det Danske Spejderkorps

maj 2010

dds.dk

spejder.dk

Tekst

Anne Kofod

Tine Lind

Vasant Kotak

Idé

Tine Lind

Anne Kofod

Foto

Andreas Hørup Nilsson

Rasmus Rahbek

DDS Fotoarkiv

ambitiøs leDeruDDannelse 06

More magazines by this user
Similar magazines