adventurespejd for 12-18-årige - Det Danske Spejderkorps

dds.dk

adventurespejd for 12-18-årige - Det Danske Spejderkorps

Det Danske spejDerkorps tilbyDer

adventurespejd

for 12-18-årige

Hvad er adventurespejd

interview med unge spejdere

Gode spørgsmål at diskutere

aDventurespejD 01


aDventurespejD kan være

overnatninG i sHelter eller

træklatrinG, men kan oGså

være teltture i vinterfjelDet

oG store spejDerløb.

aDventurespejD 02


Danske børn oG unGe kan vælGe

mellem manGe forskelliGe

fritiDsaktiviteter.

Det Danske spejDerkorps

skal tilbyDe vilDe, sjove oG

uDforDrenDe aktiviteter til De

børn oG unGe, Der vælGer at

bruGe Deres fritiD som spejDer.


til spejDer synes jeG, Det er

liDt mere spænDenDe [enD

fritiDsklubben, reD.]. man

bliver uDforDret liDt mere,

forDi så skal vi alt muliGt

mærkeliGt.

julie 11 år


aDventurespejD 03


vi Har snakket meD en række unGe

spejDere om spejDerliv oG om Have

uDforDrenDe aktiviteter.

spejdere i Det Danske spejderkorps

får rigtig mange forskellige

oplevelser. børn og unge er glade

for de vilde oplevelser, som de får

på hejk, løb og lejre. for mange er

det at være spejder lig med fysiske

udfordringer og frisk luft.

karen har været udvekslingsstudent

i usa, hvor hun også gav de

lokale pigespejdere en chance.

“jeg prøvede at tage til det et par

gange, men det var meget sådan

noget pigespejder – vi skulle ud og

sælge småkager. Det var ikke så

meget mig. jeg ville hellere ud og

putte pinde i jorden og bygge rafter.

Det gjorde de overhovedet ikke.”

karen 16 år

karen fandt hurtigt ud af, at hendes

temperament mere er til at bygge

med rafter end at sælge småkager.

friluftslivet er en del af at være

spejder i Det Danske spejderkorps.

børn og unge lærer at klare sig selv

i naturen. med rafter og knob kan

spejdere bygge hvad som helst – fra

et praktisk køkkenbord til en legeplads

med gynger og karrusel – det er

kun fantasien, der sætter grænser.


“ jeg synes godt, man kunne tage ud

til en skole og holde et foredrag eller

en friluftsdag, hvor det var spejderne,

der kom. og så viste nogen

… på skolen og sagde: som spejder

kan vi bygge vores egne gynger!

for eksempel, og så bare vise dem,

hvad det er, vi laver. “

sine 16 år

vi Har meGet pionerarbejDe oG slår telte op oG såDan

noGet, oG så én af mine kammerater Har været i

livGarDen. oG Han Har noGen GoDe iDeer til noGen

ture, så Det kan blive liDt vilDt oG De kan få lov at

prøve siG selv af.

lars 26 år


aDventurespejD 04


Der er sket meget siden baden po-

well grundlagde spejderbevægelsen.

vi kan fortsat klare os i naturen

på en primitiv måde, men den

teknologiske udvikling betyder for

eksempel, at Det Danske spejderkorps

i dag tilbyder virtuelt spejd. lige

nu findes der et løb, hvor spejderen

navigerer i en skattejagt via en

mobiltelefon med indbygget kort

og Gps. klatring er også blevet en

almindelig aktivitet, der tilføjer det

klassiske spejderarbejde lidt ekstra

krydderi.

Det er fedt, når spejder er vildt og

udfordrende. samtidigt sætter spej-

derne også pris på den ro og tryghed,

der er ved at sidde tæt sammen

omkring bålet, når dagen er

omme.

for eksempel som nu er det sjov,

fordi vi hygger os rigtig meget. vi

spiser middagsmad og sidder ved

bålet og spiser mad. i går der sad vi

og fik fortalt historier fra en af lederne

fra en sjov bog. Det var sjov.

Hyggeligt […] så sad vi med vores

nye bålkapper på omkring bålet. ”

klara 12 år

klara nyder at putte sig i bålkappen,

mens hun sammen med kammeraterne

i gruppen lytter til ledernes

godnathistorier. Det at være

sammen, og stille fordøje dagens

oplevelser på blå sommer er i høj

kurs.

aDventurespejD 05


aDventurespejD i vores Gruppe

> Hvilke af vores aktiviteter synes vi er

aDventurespejD?

> HvaD er Det beDste veD Disse

aDventureaktiviteter?

> HvaD kan vi Gøre for at få flere af Den slaGs

aktiviteter?

> er Der anDre vilDe oG uDforDrenDe

aktiviteter, vi Gerne vi prøve af i Gruppen?

> Hvilke to aDventureaktiviteter vil vi satse

på i De kommenDe to år?

> Hvem vil være en GoD samarbejDspartner, så

vores aktiviteter kan blive enDnu vilDere?

Det Danske Spejderkorps

maj 2010

dds.dk

spejder.dk

Tekst

Anne Kofod

Tine Lind

Vasant Kotak

Idé

Tine Lind

Anne Kofod

Foto

Jørn Lind-Nielsen

Myretuen Media

Andreas Tolstrup Laursen

Henrik Christoffersen

aDventurespejD 06

More magazines by this user
Similar magazines