Tune Hein

dds.dk

Tune Hein

Handlekraft

& Ledelse

Tune Hein 1


Tune Hein

• Rådgiver i ledelses- og organisationsudvikling

• Accenture, Kjaer & Kjerulf, Right, HDP

• DTU, CBS, IMD

• Globalt – bla. Asien, Australien, US

• Blog www.tunehein.dk

Hein Degn & Partnere

• Til daglig:

• Lederudvikling og coaching

• Organisationsudvikling & change management

• Handlekraft projekter

• Novozymes, Nykredit, NNIT, KU, Nordea, DR, KK

• Erhvervspsykologer og managementkonsulenter

2


•Op at stå…

•Spørg forskellige:

–Hvad er det mest handlekraftige du har gjort?

–Hvornår er du mest handlekraftig?

–Hvad vil du bruge Handlekraft til?

–Hvornår var du sidst handlekraftig?

–Hvornår vil du være handlekraftig næste gang?

3


Hvorfor Jagte Handlekraft?

Vi støder alle på personer, der

snakker og snakker, men hvor

planerne aldrig bliver til noget…

Hvor tingene er så besværlige, at

det afholder dem fra overhovedet

at forsøge.

Sådan er det også med

organisationer…

En sjælden gang møder vi et

menneske, der slet ikke kan lade

være…

Der har modet og engagementet

til at handle og føre hvad som

helst ud i livet.

Sådan er det også med

organisationer!

MEN HVOR KOMMER DET FRA?

4


Kan man

reorganisere

Region H

på 6 uger?

5


Handlekraft – en definition

1. ..at få sat skibe i søen

(initiativ)

2. ..og få dem sejlet i havn

(fravalg, disciplin)

3. ..i den havn strategien

siger… (retning, fokus)


Handlekraft-

modellen

7


•…den kultur vi skaber

8


Åhh jeg er træt…

9


6 kulturtræk vi skal udrydde

• Omstændelig

• Godt-nok

• Politisk

•Begrænset af viden

•Selvfed

•Slidt, resigneret, offer

Hvilke

har

dit

team?

10


•HANDLEKRAFTIGE

Relationer

12


”You get what you give!”

Relation

13


Relationer

Relation -> Tillid → Tryghed →

Sikkerhed → Handling

Ingen relation -> Mistillid →

Utryghed → Usikkerhed → Tøven

14


Følelsesmæssig intelligens giver handlekraft

Effekt som leder

Stærke relationer

EQ

15


Good News: Det kan læres

EQ kan læres, og hænger nøje sammen med

menneskets modning.

Du modnes i takt med at du bevidstgør dig

om, hvor dine egne udfordringer og behov

ophører og hvor andres begynder…

job performance leadership performance

33%

66%

15%

85%

IQ e-intelligence IQ

tech. skills tech. skills

e-intelligence

Kilde: Pepsi Cola,AT&T, Harvard University. D. Goleman,

November 1999

16


•Handlekraftig

Ledelse

17


•Leadership: It’s all

about execution

Prof. Evans, Insead

18


The

Knowing-

Doing

Gap

19


Tøven?

•Omtanke, analyse, forankring…?

eller

•Konfliktsky, resigneret, uden mod,

involvere alle, bureaukrati, eller lav

disciplin…?

20


Klar besked fra

lederen

•Over-empatisk

•Konfliktsky

•Pakker beskeden ind

•Eller får det aldrig sagt

Reaktionen chokerer

Handlekraft

•Kynisk

•Konfliktskabende

•Får det sagt for hårdt

Reaktionen er frygtet


Frygt eller Det Trygge Udviklingsrum (Handlerum)

•Konfronterende

•Konfronterende

•Nedvurderende

•Nedvurderende

•Sender frygt videre

•Selvhævdende

•Diskret truende

•Magtspil

Tillid er det rum

handlekraften

udfolder sig i

•Tillid

•Anerkendende

•Rummelig

•Støttende

•Respekterende

•Resultat -> Status

22


Stop myten!

23


Din organisation bliver præcis så

handlekraftig som du fortjener…!

100 faktorer påvirker kultur –

men nærmeste leder er #1

•Hvad viser du?

•Hvad forventer du?

•Hvad inviterer du frem?

•Hvad giver du lov til ?

•Hvad sætter du fri?

•Hvordan modtager du en ny idé?

•Det hedder spejling


Scor dig selv fra 1 – 10 (bedst) Jeg….

1. Udvikler på organisation, processer, mennesker og mig selv

2. Mobiliserer folk omkring mig. Folk smittes af min passion og ambition

3. Tager initiativ

4. Fører mine ting helt igennem - vedholdende, disciplineret og enkelt

5. Er modig, selvsikker og risikovillig

6. Er meget ambitiøs og dedikeret på teamets vegne – det driver mig - Vi SKAL lykkes

7. Kun handling tæller. Lader ikke tingene ligge eller vente. Jeg er en ”do’er”

8. Tager vilkårene på mig og eksekverer uanset ramme og barrierer.

9. Involverer mig (forandringsagent) – står aldrig på sidelinien (forandringsoffer)

10. Reagerer gerne og omgående på skiftende krav fra ledelse og kunder

11. Er hurtig til at træffe beslutninger og vælge løsninger uden at komplicere tingene

12. Iværksætter forbedringer af processer og ydelser, straks idéen opstår

13. Inviterer til, og forventer, eksekvering af folk omkring mig

14. Drives af fælles mål og strategier - mere end mit eget . Tager ansvar for fælles fremdrift. Playmaker.

15. Beskrives af mine kunder og samarbejdspartnere som meget handlekraftig


Kæmpe potentiale!

Skabe Mening

•Ledelsesopgave

•Kommunikation

Ambition

• Individuelt

• Følelser

Engagement

• Effekt

• Fra interesse til lidenskab

26

Alle bruges 100%

(det gør kun 10-20%)


•Handlekraft – nøglen ligger her

• Skab mening og klarhed

• Frisæt og ansvarlighed

• Mobilisere

Tænd ♥

• Indre/ydre

• Organisation

• Individ

Skaf de rette

• Ansvar

• Mod

• Engagement

Skab platformen

• Designet til at handle

• Kultur til at handle

Invester i gode rør

• Kanal for ledelse

• Kanal for værdier

• Tillid

Hvor vil du få mest ud af at sætte ind?


•Tak

– og held & lykke

Læs videre på bloggen www.tunehein.dk

28


”Du – ring

bare hvis

der er et

problem”

29


Drøft med sidemanden

1. Hvad kan I genkende i jeres verden?

2. Hvad kan du bruge herfra?


Sense of Urgency: Det her er vigtigt!

Handlekraftige ledere

skaber følelsen af

vigtighed. Af noget som

haster.

– Vi løber for at nå vores mål

– Det er vigtigt

– Og løbeturen bliver sjov,

udfordrende og lærerig

– Kotter: HASTER slår alt

31


Lederskab =

gnisten der tænder ambitionen

At føre strategier ud i livet kræver et lederskab, der udbreder en

meningsfuld historie om virksomheden, og hvor den skal

hen.

Frisæt energi!

– Professor Karnøe: Dine produkter har en udløbsdato. Det har dit lederskab også. Forstår

du ikke at skifte spor til det frisættende lederskab, så er det dig selv der bærer

udløbsdatoen…!

• Lad den enkelte bruge sin trang til at udfolde sig

• I det trygge udviklingsrum

• Mening er den stærkeste driver

32


Typiske hæmmere for eksekvering

Lederen skal formidle klarhed!

Din dagligdag?

•Operationelt

•Problemløser

•Flaskehals

•Fra møde til møde

•100+ mails

Din mål-matrix?

•Et hav af prioriteter

•Forvirrede medarbejdere

•Konfliktende mål

•Masser af planer

More magazines by this user
Similar magazines