'Jeg skriver altid om håb' | information.dk - Kenneth Krabat ...

krabat.menneske.dk

'Jeg skriver altid om håb' | information.dk - Kenneth Krabat ...

'Jeg skriver altid om håb' | information.dk 20/08/08 13:42

"Jamen, jeg er vild med sprog. Seriøst! Lige så mange sprog, du kender, lige så mange

mennesker kender du. Så jeg kender fem millioner danskere, ik'? Der er megen melodi i dansk

sprog, en helt speciel melodi. Selvfølgelig er dansk helt forskelligt fra kurdisk og arabisk. Da

jeg kom til Danmark, talte jeg engelsk i asylcentret. Men så begyndte jeg at lære dansk af

personalet, så jeg har lært det hele med øret..."

- Hvordan var det så at se dig selv i teaterforestillingen 'Hegn'?

"Det var godt. Michael Svennevig (dramatikeren, red.) ramte præcist, da han beskrev mit liv i

Hegn. Det var, som om jeg selv havde skrevet det, men han havde jo også brugt mine ord fra

alt det, jeg havde fortalt ham. Niels Vigild spillede så flot - og jeg synes, at det var et fint

teamwork."

- Hvad tænker du om Danmark i dag?

"Jeg vil sige, at jeg har fået et godt liv i Danmark. Men jeg har også fået et meget bekymret liv.

Jeg håber, at politikerne skaber nogle gode beslutninger. Og jeg håber, at vores aktion her i

kirken fungerer som et godt symbol. Kristendommen siger jo, at du skal behandle alle

mennesker som din bror og søster..."

- Hvor lang tid kan du holde ud?

"Ikke så lang tid. Hvis jeg havde haft et barn, ville det være blevet 10 år nu... Det er nok nu. Jeg

er 30 år gammel. Nu er det tid til at have familie og have et privatliv. Hvis jeg havde siddet i

fængsel, havde jeg været ude nu. Hvis du dræber nogen, får du højst 10 år. Og jeg har ikke

dræbt nogen."

Nej, Alan Pary har bare skrevet digte.

Stadig verdens største

stormagt

Verden forandrer sig, og

nye lande rejser sig, men

supermagten USA består,

skriver Fareed Zakaria i

sin nye bog, der gør op

med myten om USA's fald

som supermagt

Postmoderne på den

faglige måde

Ud med 'hvad synes du

selv', ind med kanon.

Sådan har regeringens

mantra for

uddannelsessystemet lydt,

lige siden den trådte til i

2001, og sjældent har

postmodernismens barn,

den subjektive tolkning,

været så bandlyst som nu.

Men selv om der er et brud

med en postmodernistisk

tradition i

uddannelsessystemet, er vi

ikke fordi på vej mod den

rendyrkede faglighed

http://www.information.dk/163948#comment-66638 5 af 13

More magazines by this user
Similar magazines