MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

91 Nefis Anden Bog 13:1–18

med Esajas’ Bog, kapitel 3. Omkring

559–545 f.Kr.

For se, Herren, Hærskarers

Herre, fjerner fra Jerusalem og

fra Juda støtten og staven, hele

staven af brød og hele støtten

af vand –

2 den mægtige og krigeren,

dommeren og profeten og den

kloge og oldingen;

3 anføreren for de halvtreds

og den ansete mand og rådgiveren

og den trolddomskyndige

og den veltalende.

4 Og jeg vil give dem børn,

som skal være deres fyrster, og

småbørn skal herske over dem.

5 Og folk skal blive undertrykt,

den ene af den anden og enhver

af sin næste, barnet skal stolt

sætte sig op imod den gamle

og den foragtede mod den

fornemme.

6 Når en mand griber fat i

sin bror af sin fars hus og siger:

Du har klæder, vær du vor

hersker, og lad ikke denne

a ødelæggelse komme under din

hånd –

7 på den dag skal han sværge

og sige: Jeg vil ikke være a læge,

for i mit hus er der hverken

brød eller klæder, gør mig ikke

til hersker over folket.

8 For Jerusalem er a ødelagt,

og Juda er b faldet, fordi deres

tunger og deres gerninger har

været imod Herren for at opildne

hans herligheds øjne.

13 6a Es 3:6.

7a heb en der lægger

forbinding (på et sår);

m.a.o.: Jeg kan ikke

løse jeres problemer.

8a Jer 9:10.

b Klages 1:3.

9a 1 Mos 19:1, 4–7,

24–25.

gs Homoseksualitet.

10a 5 Mos 12:28.

12a Es 9:15.

9 Deres ansigtsudtryk vidner

imod dem og kundgør, at deres

synd er som a Sodomas, og de

kan ikke skjule den. Ve deres

sjæl, for de har belønnet sig

selv med ondt.

10 Sig til de retfærdige, at det

er a vel med dem, for de skal

nyde frugten af deres gerninger.

11 Ve de ugudelige, for de skal

fortabes, for deres hænders løn

skal komme over dem!

12 Og mit folk bliver undertrykt

af børn, og kvinder hersker

over det. O mit folk, de, der

a leder dig, får dig til at fejle og

tilintetgør dine stiers vej.

13 Herren rejser sig for at a tale

sit folks sag og står frem for at

dømme folket.

14 Herren vil afsige dom

over sit folks oldinge og dets

fyrster; for I har a opædt b vingården

og rovet fra de c fattige

i jeres huse.

15 Hvad mener I? I sønderslår

mit folk og kværner de fattiges

ansigter, siger Herren, Hærskarers

Gud.

16 Endvidere siger Herren:

Fordi Zions døtre er hovne

og går med knejsende nakke

og med lystne øjne og går

med trippende gang og laver

en ringlende lyd med deres

fødder –

17 så vil Herren ramme Zions

døtre med sår på deres isse, og

Herren vil blotte deres blusel.

18 På den dag skal Herren

13a heb gå i rette med

sit folk. Mika 6:2;

L&P 45:3–5.

14a heb opbrændt.

b Es 5:7.

c 2 Ne 28:12–13.