MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

93 Nefis Anden Bog 15:1–14

– Herren vil rejse et banner og

indsamle Israel – Sammenlign med

Esajas’ Bog, kapitel 5. Omkring

559–545 f.Kr.

Og da vil jeg synge en a sang

til min højtelskede om min

elskede, der handler om hans

vingård. Min højtelskede har

en vingård på en meget frugtbar

høj.

2 Og han indhegnede den

og fjernede stenene derfra og

plantede den til med de mest

udsøgte a vinstokke og byggede

et tårn i midten af den og lavede

også en vinperse deri; og han

så frem til, at den skulle frembringe

druer, og den frembragte

vilde druer.

3 Og se: O Jerusalems indbyggere

og Judas mænd, døm,

beder jeg jer, mellem mig og

min vingård.

4 Hvad mere kunne der være

gjort ved min vingård, som jeg

ikke har gjort i den? Derfor, da

jeg så frem til, at den skulle

frembringe druer, frembragte

den vilde druer.

5 Og hør nu, jeg vil fortælle

jer, hvad jeg vil gøre ved min

vingård: jeg vil a fjerne hegnet

om den, og den skal blive ædt

op, og jeg vil nedrive muren om

den, og den skal blive trådt ned;

6 og jeg vil lægge den øde; den

skal hverken beskæres eller

15 1a dvs profeten

forfatter en sang eller

en poetisk lignelse

om en vingård, hvori

han fremstiller Guds

barmhjertighed og

Israels manglende

lydhørhed.

2a Jer 2:21.

5a Sl 80:13.

6a Es 7:23; 32:13.

b Jer 3:3.

7a gs Herrens vingård.

8a Mika 2:1–2.

b dvs de rige godsejere

overtager de fattiges

graves; men der skal vokse a torn

og tjørn op; jeg vil også befale

skyerne, at de ikke b regner

regn på den.

7 For Hærskarers Herres

a vingård er Israels hus, og Judas

folk er hans herlige plante; og

han ventede ret og se, undertrykkelse;

retfærdighed, men

se, der lød et skrig.

8 Ve dem, der lægger a hus til

hus, indtil der ikke er mere land

tilbage, så de må bosætte sig

b alene midt på jorden.

9 I mine ører sagde Hærskarers

Herre: Sandelig, mange huse

skal blive lagt øde, og store

og skønne byer være uden indbyggere.

10 Ja, ti tønder land vingård

skal give én a bat, og én omer

såsæd skal give én efa.

11 Ve dem, der står tidligt op

om morgenen, så de kan a jage

efter stærke drikke, som bliver

ved indtil natten og blusser

af b vin!

12 Og harpen og lutten, tamburinen

og fløjten og vin hører til

deres gilde; men a de har ikke øje

for Herrens gerning og ænser

heller ikke hans hænders værk.

13 Derfor er mit folk blevet

ført i fangenskab, fordi de ikke

har a kundskab; og deres ærværdige

mænd hungrer, og deres

mængde vansmægter af tørst.

14 Derfor har helvede udvidet

små landbrug.

10a Ez 45:10–11.

11a Ordsp 23:30–32.

b gs Visdomsordet.

12a Sl 28:5.

13a Hos 4:6.

gs Kundskab.

Similar magazines