MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

97 Nefis Anden Bog 17:16–18:4

afslå det onde og at vælge det

gode.

16 For inden a barnet forstår at

afslå det onde og vælge det

gode, skal det land, som du

afskyr, blive svigtet af b begge

sine konger.

17 a Over dig og over dit folk

og over din fars hus skal Herren

lade dage komme, som ikke har

været siden den dag, b Efraim

skilte sig fra Juda – kongen af

Assyrien.

18 Og det skal ske på den

dag, at Herren skal a fløjte efter

fluerne, som er i den fjerneste

del af Egypten, og efter bierne,

som er i Assyriens land.

19 Og de skal komme og skal

slå sig ned alle sammen i de øde

dale og i hullerne i klipperne

og på alle tornekrat og på alle

buske.

20 På samme dag vil Herren

med en barberkniv, som er lejet

af dem, der bor på den anden

side af floden, af a kongen af

Assyrien, b rage hovedet og rage

håret af fødderne; ja, og den

skal også fjerne skægget.

21 Og det skal ske på den dag,

at en mand skal a holde en ung

ko og to får.

22 Og det skal ske, at med den

overflod af mælk, de giver, skal

han spise smør; for enhver, som

er tilbage i landet, skal spise

smør og honning.

23 Og det skal ske på den dag,

16a 2 Ne 18:4.

b 2 Kong 15:30; 16:9.

17a 2 Krøn 28:19–21.

b 1 Kong 12:16–19.

18a Es 5:26.

20a 2 Kong 16:5–9.

b dvs landet bliver

affolket af en

fremmed angriber.

21a dvs kun nogle få

selvforsynende

overlevende bliver

tilbage.

25a heb småkvæg.

at hvert sted, hvor der var

tusind vinstokke, tusind sølvstykker

værd, skal blive til torn

og tjørn.

24 Med pile og med buer skal

mænd drage derhen, fordi hele

landet skal blive til torn og tjørn.

25 Og alle høje, som dyrkes

med hakke, dér skal der ikke

komme frygt for torn og tjørn;

men det skal være til at sætte

okser ud i og til at trædes ned

af a småkvæg.

KAPITEL 18

Kristus skal være som en klippe til

at snuble over og en anstødssten –

Søg Herren, ikke pibende troldmænd

– Søg loven og vidnesbyrdet

for at få vejledning – Sammenlign

med Esajas’ Bog, kapitel 8:1–22.

Omkring 559–545 f.Kr.

Ydermere sagde Herrens ord

til mig: Tag dig en stor rulle,

og skriv på den med et menneskes

pen om a Maher-Shalal

Hash-Baz.

2 Og jeg tog mig troværdige

a vidner til at skrive, præsten

Urija og Zekarja, Jeberekjas søn.

3 Og jeg gik ind til a profetinden,

og hun blev gravid og fødte

en søn. Da sagde Herren til mig:

Giv ham navnet Maher-Shalal

Hash-Baz.

4 For se, a barnet skal b ikke have

lært at råbe: Min far og min

18 1a dvs ødelæggelsen

er umiddelbart

forestående.

2a gs Vidne (navneord).

3a dvs hans hustru.

4a 2 Ne 17:16.

b Es 8:4.

Similar magazines