MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

107 Nefis Anden Bog 24:5–21

hørt op, den gyldne stad er

hørt op!

5 Herren har brudt de ugudeliges

stav, herskernes sceptre.

6 Han, der slog folkene i forbitrelse

med vedvarende slag,

han, der herskede over folkeslag

i vrede, bliver forfulgt, og ingen

forhindrer det.

7 Hele jorden finder hvile og

er stille, de bryder ud i a sang.

8 Ja, enebærtræerne fryder sig

ved dig og ligeledes Libanons

cedre og siger: Siden dit a fald

er ingen skovhugger kommet

op mod os.

9 a Helvedet nedentil er i oprør

over dig for at møde dig, når du

kommer, det vækker de b døde

for dig, alle jordens mægtige;

det har ladet alle folkenes

konger rejse sig fra deres troner.

10 Alle skal de tale og sige til

dig: Er du også blevet svag

ligesom vi? Er du blevet som vi?

11 Din pragt er styrtet ned i

graven; dine lutters lyd bliver

ikke hørt; maddikerne breder

sig under dig, og maddikerne

dækker dig.

12 a Tænk, at du faldt fra himlen,

o b Lucifer, morgengryets

søn! Tænk, at du er hugget ned

til jorden, du, som svækkede

folkeslagene!

13 For du har sagt i dit hjerte:

7a Es 55:12.

8a dvs død.

9a gs Helvede.

b dvs de dødes ånder.

12a L&P 76:26.

b heb morgenstjerne,

morgengryets søn.

Herskeren over den

ugudelige verden

(Babylon) omtales

som Lucifer,

herskeren over al

ugudelighed.

gs Djævelen; Lucifer.

13a Moses 4:1–4.

b dvs gudernes bolig

ifølge babyloniernes

tro. Sl 48:3.

15a 1 Ne 14:3.

16a heb kigge på dig

a Jeg vil stige op til himlen,

jeg vil ophøje min trone over

Guds stjerner; jeg vil også sidde

på forsamlingens bjerg i det

yderste b nord.

14 Jeg vil stige op over skyerne;

jeg vil være som den Højeste.

15 Dog skal du styrtes ned i

helvede, til a afgrundens yderste.

16 De, der ser dig, skal a stirre

på dig og skal betragte dig

og skal sige: Er det den mand,

som fik jorden til at bæve, som

rystede kongeriger,

17 og som gjorde verden til

en ørken og ødelagde byerne

deri og ikke åbnede sine fangers

hus?

18 Alle folkeslagenes konger,

ja, dem alle, hviler med ære,

hver af dem i a sit eget hus.

19 Men du er stødt ud af din

grav som en a vederstyggelig

gren og som resten af dem, som

er slået ihjel, gennemboret med

et sværd, og som bliver kastet

ned til b stenene i hullet, som et

lig, der er trådt under fode.

20 Du skal ikke forenes med

dem i graven, fordi du har

ødelagt dit land og slået dit folk

ihjel; a efterkommerne af dem,

der b forvolder ondt, skal aldrig

æres.

21 Bered en nedslagtning af

hans børn for deres fædres

med halvtlukkede

øjne og se dig an.

18a dvs sin slægtsgrav.

19a dvs en gren, som er

blevet skåret af og

kasseret.

b dvs bunden.

20a Sl 21:10–11; 37:28.

b gs Ugudelig.

Similar magazines