MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

149 Jakobs Bog 7:4–14

søgte han ivrigt efter en lejlighed

til at komme til mig.

4 Og han var lærd, så han

havde fuldkommen kundskab

om folkets sprog; derfor kunne

han bruge megen smiger og

megen overtalelseskraft i overensstemmelse

med Djævelens

magt.

5 Og han havde håb om at

rokke mig fra troen til trods

for de mange a åbenbaringer og

de mange ting, jeg havde set

angående dette; for jeg havde i

sandhed set engle, og de havde

betjent mig. Og jeg havde også

hørt Herrens røst tale til mig med

virkelige ord fra tid til anden;

derfor kunne jeg ikke rokkes.

6 Og det skete, at han kom til

mig, og på denne vis talte han

til mig, idet han sagde: Broder

Jakob, jeg har ivrigt søgt efter en

lejlighed til at tale med dig; for

jeg har hørt og ved også, at du

går meget omkring og prædiker

det, som du kalder evangeliet,

eller Kristi lære.

7 Og du har forledt mange

blandt dette folk, så de fordrejer

Guds rette veje og a ikke holder

Moseloven, som er den rette

vej, og ændrer Moseloven til

tilbedelsen af et væsen, som du

siger kommer om mange hundrede

år fra nu af. Og se nu, jeg,

Sherem, kundgør for dig, at det

er gudsbespottelse; for ingen

kender til noget sådant; for man

kan b ikke fortælle om det til-

7 5a 2 Ne 11:3;

Jakob 2:11.

7a Jakob 4:5.

b Alma 30:13.

8a gs Inspiration.

11a Åb 19:10; 1 Ne 10:5;

Jakob 4:4;

Mosi 13:33–35;

L&P 20:26.

gs Jesus Kristus.

12a gs Gud,

Guddommen – Gud

kommende. Og på denne måde

stredes Sherem med mig.

8 Men se, Gud Herren udøste

sin a Ånd i min sjæl i en sådan

grad, at jeg beskæmmede ham

med hensyn til alle hans ord.

9 Og jeg sagde til ham: Fornægter

du den Kristus, der skal

komme? Og han sagde: Hvis

der var en Kristus, ville jeg ikke

fornægte ham, men jeg ved,

at der ikke er nogen Kristus,

ej heller har der været eller vil

der nogen sinde komme nogen.

10 Og jeg sagde til ham: Tror

du på skrifterne? Og han

sagde: Ja.

11 Og jeg sagde til ham: Så

forstår du dem ikke, for de

vidner i sandhed om Kristus.

Se, jeg siger dig, at ingen af

profeterne har skrevet eller

a profeteret, uden at de har talt

om denne Kristus.

12 Og det er ikke alt – det er

blevet tilkendegivet for mig, for

jeg har hørt og set; og det er også

blevet tilkendegivet for mig ved

a Helligåndens kraft; derfor ved

jeg, at hvis der ikke blev foretaget

en forsoning, ville hele

menneskeslægten være b fortabt.

13 Og det skete, at han sagde

til mig: Vis mig et a tegn ved

denne, Helligåndens, kraft, ved

hvilken du ved så meget.

14 Og jeg sagde til ham: Hvem

er jeg, at jeg skulle friste Gud til

at vise dig et tegn om det, som

du ved er a sandt? Du vil jo

Sønnen; Helligånden.

b 2 Ne 2:21.

13a Matt 16:1–4;

Alma 30:43–60.

gs Tegn.

14a Alma 30:41–42.

Similar magazines