MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

181 Mosijas Bog 8:7–16

7 Og kongen sagde til ham:

Eftersom jeg var bedrøvet over

mit folks trængsler, lod jeg

treogfyrre af mine folk rejse

ud i ødemarken, så de måske

derved kunne finde Zarahemlas

land, så vi måske kunne bønfalde

vore brødre om at udfri

os af trældom.

8 Og de for vild i ødemarken

i et tidsrum af mange dage,

dog var de flittige og fandt

ikke Zarahemlas land, men

vendte tilbage til dette land

efter at have rejst i et land

mellem mange vande og efter

at have opdaget et land, der

var dækket af knogler fra

mennesker og fra dyr og også

dækket af ruiner af bygninger

af enhver art, og efter at have

opdaget et land, der havde

været befolket af et folk, der

var lige så talrigt som Israels

hærskarer.

9 Og som et vidnesbyrd om,

at det, som de havde sagt, er

sandt, har de bragt a fireogtyve

plader med tilbage, som er fyldt

med indgraveringer, og de er

af rent guld.

10 Og se, de har også bragt

a brynjer med, som er store, og

de er af b bronze og af kobber og

er helt ubeskadigede.

11 Og videre, de har bragt

sværd med tilbage, men fæsterne

på dem var forgået, og

klingerne på dem var angrebet

af rust; og der er ikke en eneste

i landet, der er i stand til

at oversætte det sprog eller

de indgraveringer, der er på

9a Eter 1:1–2.

10a Eter 15:15.

b Eter 10:23.

13a Mosi 28:10–17.

pladerne. Derfor sagde jeg til

dig: Kan du oversætte?

12 Og jeg siger dig videre:

Kender du til nogen, som kan

oversætte? For jeg nærer ønske

om, at disse optegnelser skal

oversættes til vort sprog; for

måske vil de give os en viden

om en rest af det folk, som er

blevet udryddet, og fra hvem

disse optegnelser kom; eller

måske vil de give os en viden

om selve dette folk, som er

blevet udryddet, og jeg nærer

ønske om at kende årsagen til

deres udryddelse.

13 Se, Ammon sagde til ham:

Jeg kan helt sikkert fortælle dig,

o konge, om en mand, der kan

a oversætte optegnelserne; for

han har noget, hvormed han kan

se og oversætte alle optegnelser,

der er fra gammel tid; og det er

en gave fra Gud. Og de kaldes

b oversættere, og ingen kan se i

dem, medmindre det bliver ham

befalet, for at han ikke skal se

efter det, som han ikke burde,

og omkomme. Og hver den, der

bliver befalet at se i dem, han

kaldes c seer.

14 Og se, kongen over det folk,

som er i Zarahemlas land, er den

mand, som er blevet befalet at

gøre dette, og som har denne

høje gave fra Gud.

15 Og kongen sagde, at en seer

er større end en profet.

16 Og Ammon sagde, at en

seer er en åbenbarer og også en

profet; og en gave, der er større,

kan intet menneske have, medmindre

han skulle besidde

b gs Urim og Tummim.

c gs Seer.

Similar magazines