MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

185 Mosijas Bog 10:8–16

spioner ud rundt omkring i

a Shemlons land, for at jeg måske

kunne opdage deres forberedelser,

så jeg kunne være på vagt

over for dem, så de ikke skulle

falde over mit folk og udrydde

dem.

8 Og det skete, at de kom op

mod den nordlige del af Shiloms

land med deres talrige hærskarer,

mænd, a bevæbnet med

b buer og med pile og med sværd

og med sabler og med sten og

med slynger; og de havde raget

hovedet, så de var nøgne; og de

havde et læderbælte spændt

om lænderne.

9 Og det skete, at jeg foranledigede,

at mit folks kvinder og

børn skulle skjules i ødemarken;

og jeg foranledigede også, at alle

de af mine gamle mænd, som

kunne bære våben, og ligeledes

alle de af mine unge mænd, som

var i stand til at bære våben,

skulle samles for at drage ud

for at kæmpe mod lamanitterne;

og jeg stillede dem op i deres

formationer, hver mand efter

sin alder.

10 Og det skete, at vi drog op

for at kæmpe mod lamanitterne;

og jeg, selv jeg i min høje alder,

drog op for at kæmpe mod

lamanitterne. Og det skete, at

vi drog op i Herrens a styrke for

at kæmpe.

11 Se, lamanitterne kendte intet

til Herren eller til Herrens

styrke, derfor stolede de på

deres egen styrke. Dog var de

7a Mosi 11:12.

8a Jar 1:8.

b Alma 3:4–5.

10a gs Tillid.

12a Alma 17:14.

b 2Ne5:1–3.

13a 1 Ne 18:23.

b 1 Ne 17:35.

et stærkt folk, hvad menneskelig

styrke angår.

12 De var et a vildt og grusomt

og et blodtørstigt folk, der

troede på deres fædres b overlevering,

der er som følger – de

troede, at de blev drevet ud

af Jerusalems land på grund

af deres fædres syndighed, og

at de blev forurettet i ørkenen

af deres brødre, og at de også

blev forurettet, mens de krydsede

havet;

13 og videre, at de blev forurettet,

mens de var i deres a første

arveland, efter at de havde

krydset havet, og alt dette, fordi

Nefi var mere trofast i at holde

Herrens befalinger – derfor

blev han b begunstiget af Herren,

for Herren hørte hans bønner og

besvarede dem, og han tog

ledelsen af deres rejse i ørkenen.

14 Og hans brødre var vrede

på ham, fordi de ikke a forstod

Herrens måde at handle på;

de var også b vrede på ham på

vandene, fordi de forhærdede

hjertet mod Herren.

15 Og videre, de var vrede

på ham, da de var kommet til

det forjættede land, fordi de

sagde, at han havde taget

a ledelsen af folket ud af deres

hænder; og de forsøgte at

dræbe ham.

16 Og videre, de var vrede på

ham, fordi han var draget ud

i ørkenen, sådan som Herren

havde befalet ham, og havde

taget de a optegnelser, som var

14a 1 Ne 15:7–11.

b 1 Ne 18:10–11.

15a 2 Ne 5:3.

16a 2 Ne 5:12.

Similar magazines