MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

187 Mosijas Bog 11:5–16

5 For han afsatte alle de

præster, der var blevet indviet

af hans far, og indviede nye i

deres sted, sådanne som var

indbildske i hjertets stolthed.

6 Ja, og således blev de

understøttet i deres dovenskab

og i deres afgudsdyrkelse og

i deres utugtigheder af de skatter,

som kong Noa havde pålagt

sit folk; således arbejdede

folket overordentlig meget for

at understøtte ugudelighed.

7 Ja, og også de blev afgudsdyrkende,

fordi de blev bedraget

af kongens og præsternes

tomme og smigrende ord; for de

talte smigrende ord til dem.

8 Og det skete, at kong Noa

byggede mange elegante og

rummelige bygninger; og han

prydede dem med fint træarbejde

og med alle slags kostbarheder

af guld og af sølv og

af jern og af bronze og af ziff

og af kobber;

9 og han byggede sig også

et rummeligt palads og en

trone midt i det, alt sammen

var af fint træ og var prydet

med guld og sølv og med kostbarheder.

10 Og han foranledigede også,

at hans håndværkere skulle udføre

al slags fint arbejde af fint

træ og af kobber og af bronze

indenfor templets mure.

11 Og de siddepladser, der

var beregnet til højpræsterne,

og som var anbragt over alle de

andre siddepladser, prydede

han med rent guld; og han lod

et brystværn bygge foran dem,

12a Mosi 19:5–6. 15a gs Visdomsordet.

som de kunne hvile deres legeme

og deres arme på, mens de

talte løgnagtige og tomme ord

til hans folk.

12 Og det skete, at han byggede

et a tårn nær ved templet,

ja, et meget højt tårn, endog

så højt, at han kunne stå på

toppen af det og se ud over

Shiloms land og ligeså Shemlons

land, som lamanitterne

havde taget i besiddelse; og

han kunne endog se ud over

hele landet deromkring.

13 Og det skete, at han lod

mange bygninger bygge i landet

Shilom; og han lod et stort tårn

bygge på den høj nord for landet

Shilom, som havde været et

tilflugtssted for Nefis børn på

det tidspunkt, de flygtede ud

af landet; og således gjorde han

med de rigdomme, som han fik

ved beskatningen af sit folk.

14 Og det skete, at han kastede

sit hjerte på sine rigdomme, og

han tilbragte sin tid i løssluppent

levned med sine hustruer

og sine medhustruer; og på

samme måde tilbragte hans

præster også deres tid med

skøger.

15 Og det skete, at han plantede

vingårde overalt i landet;

og han byggede vinperser og

lavede vin i overflod; og derfor

blev han a vindranker og ligeledes

hans folk.

16 Og det skete, at lamanitterne

begyndte at falde over hans folk,

i små grupper, og at slå dem

ihjel på deres marker, og mens

de vogtede deres flokke.

Similar magazines