MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

191 Mosijas Bog 12:21–36

sagde til ham: Hvad betyder

de ord, som er skrevet, og som

vore fædre har forkyndt, og

som lyder:

21 a Hvor herlige på bjergene

er ikke fødderne af ham, som

bringer gode tidender, som forkynder

fred, som bringer gode

tidender om godt, som forkynder

frelse, som siger til Zion:

Din Gud regerer.

22 Dine vægtere skal opløfte

røsten, med forenet røst skal

de synge, for de skal med egne

øjne se, når Herren genrejser

Zion.

23 Bryd ud i glæde, syng sammen,

I Jerusalems øde steder;

for Herren har trøstet sit folk,

han har forløst Jerusalem.

24 Herren har blottet sin

hellige a arm for øjnene af alle

folkeslagene, og alle jordens

ender skal se vor Guds frelse?

25 Og se, Abinadi sagde til

dem: Er I a præster og foregiver

at undervise dette folk og at

forstå profetiens ånd og ønsker

dog at få at vide af mig, hvad

dette betyder?

26 Jeg siger jer: Ve jer, fordi

I fordrejer Herrens veje! For

hvis I forstår dette, så har I ikke

undervist i det; derfor har I

fordrejet Herrens veje.

27 I har ikke brugt a hjertet til

at forstå; derfor har I ikke været

vise. Hvad lærer I da dette folk?

28 Og de sagde: Vi lærer dem

Moseloven.

21a Es 52:7–10;

Nah 2:1.

24a 1 Ne 22:11.

25a Mosi 11:5.

27a gs Forståelse.

29a gs Moseloven.

b gs Ægteskabsbrud.

31a Mosi 3:15; 13:27–32;

Alma 25:16.

33a 2 Mos 19:9, 16–20;

Mosi 13:5.

34a 2 Mos 20:2–4.

29 Og videre sagde han til

dem: Hvis I lærer dem a Moseloven,

hvorfor holder I den

så ikke? Hvorfor lader I hjertet

blive optaget af rigdomme?

Hvorfor begår I b utugtigheder

og spilder jeres kræfter på skøger,

ja, og får dette folk til at

begå synd, så Herren har grund

til at sende mig for at profetere

mod dette folk, ja, en stor ulykke

mod dette folk?

30 Ved I ikke, at jeg taler sandheden?

Jo, I ved, at jeg taler

sandheden; og I burde skælve

for Gud.

31 Og det skal ske, at I skal

blive slået for jeres syndighed,

for I har sagt, at I lærer dem

Moseloven. Og hvad ved I om

Moseloven? a Bliver frelse tilvejebragt

ved Moseloven? Hvad

siger I?

32 Og de svarede og sagde,

at frelse blev tilvejebragt ved

Moseloven.

33 Men se, Abinadi sagde til

dem: Jeg ved, at hvis I holder

Guds befalinger, skal I blive

frelst; ja, hvis I holder de befalinger,

som Herren gav til Moses

på a Sinajs bjerg, da han sagde:

34 a Jeg er Herren din Gud,

som har b bragt dig ud af Egyptens

land, ud af trællehuset.

35 Du må ikke have nogen

a anden Gud end mig.

36 Du må ikke lave dig noget

udskåret gudebillede eller noget

afbillede af noget som helst

b 2 Mos 12:51;

1 Ne 17:40;

Mosi 7:19.

35a Hos 13:4.

gs Afgudsdyrkelse.

Similar magazines