MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

207 Mosijas Bog 20:7–19

var borte, blev de vrede på

Limhis folk, for de troede, at

det var Limhis folk.

7 Derfor sendte de deres hære

ud; ja, kongen selv drog i spidsen

for sit folk; og de drog op

til Nefis land for at udrydde

Limhis folk.

8 Og se, Limhi havde opdaget

dem fra tårnet, ja, alle deres

forberedelser til krig havde han

opdaget; derfor samlede han sit

folk og lagde sig i baghold for

dem på markerne og i skovene.

9 Og det skete, at da lamanitterne

var kommet derop, at

Limhis folk begyndte at falde

over dem fra deres skjulesteder

og begyndte at slå dem ihjel.

10 Og det skete, at slaget

blev overordentlig hårdt, for de

kæmpede som løver om deres

bytte.

11 Og det skete, at Limhis folk

begyndte at drive lamanitterne

tilbage; dog var de ikke halvt så

talrige som lamanitterne. Men

de a kæmpede for deres liv og for

deres hustruer og for deres børn;

derfor anstrengte de sig til det

yderste og kæmpede som drager.

12 Og det skete, at de fandt

lamanitternes konge blandt

deres døde; dog var han ikke

død, men var blevet såret og

efterladt på jorden, så hastig var

hans folks flugt.

13 Og de tog ham med og

forbandt hans sår og førte ham

frem for Limhi og sagde: Se, her

er lamanitternes konge; efter at

være blevet påført et sår er han

faldet om blandt deres døde, og

de har efterladt ham; og se, vi

har ført ham frem for dig; og lad

os nu slå ham ihjel.

14 Men Limhi sagde til dem: I

skal ikke slå ham ihjel, men

føre ham herhen, så jeg kan tale

med ham. Og de førte ham derhen.

Og Limhi sagde til ham:

Hvilken begrundelse har I for at

komme op for at føre krig mod

mit folk? Se, mit folk har ikke

brudt den ed, som jeg aflagde

til dig, hvorfor skulle I da bryde

den a ed, som I aflagde til mit

folk?

15 Og se, kongen sagde: Jeg har

brudt eden, fordi dit folk har

bortført mit folks døtre; derfor

lod jeg i min vrede mit folk

komme herop for at føre krig

mod dit folk.

16 Og se, Limhi havde intet

hørt angående denne sag, derfor

sagde han: Jeg vil søge blandt

mit folk, og den, der har gjort

dette, skal omkomme. Derfor

foranledigede han, at der skulle

foretages en eftersøgning blandt

sit folk.

17 Se, da a Gideon, som var

kongens anfører, havde hørt

dette, trådte han frem og sagde

til kongen: Jeg beder dig lade

være og ikke udspørge dette folk

og ikke beskylde dem for dette.

18 For husker du ikke din fars

præster, som dette folk forsøgte

at udrydde? Og er de ikke i

ødemarken? Og er det ikke dem,

der har bortført lamanitternes

døtre?

19 Og se nu, og fortæl kongen

om dette, så han kan fortælle

20 11a Alma 43:45. 14a Mosi 19:25–26. 17a Mosi 19:4–8.

Similar magazines