MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Mosijas Bog 21:20–30 210

på en eller anden måde skulle

falde i lamanitternes hænder.

20 Og han foranledigede, at

hans folk holdt øje med landet

rundt omkring, for at de måske

på en eller anden måde kunne

gribe de præster, som var flygtet

ud i ødemarken, og som havde

bortført lamanitternes a døtre, og

som havde forårsaget, at der var

kommet så stor en ødelæggelse

over dem.

21 For de nærede ønske om at

gribe dem, så de kunne straffe

dem; for de var kommet ind i

Nefis land om natten og havde

taget deres korn og mange af

deres kostbarheder; derfor lå

de på lur efter dem.

22 Og det skete, at der ikke

var flere uroligheder mellem

lamanitterne og Limhis folk

helt frem til det tidspunkt, da

a Ammon og hans brødre kom

ind i landet.

23 Og kongen, der havde været

uden for byens porte med sin

vagt, opdagede Ammon og hans

brødre; og da han antog dem

for at være Noas præster, foranledigede

han derfor, at de

blev grebet og bundet og kastet

i a fængsel. Og havde de været

Noas præster, ville han have

ladet dem sende i døden.

24 Men da han fandt ud af, at

de ikke var det, men at de var

hans brødre og var kommet fra

Zarahemlas land, blev han fyldt

af overordentlig stor glæde.

25 Se, kong Limhi havde før

20a Mosi 20:5.

22a Mosi 7:6–13.

23a Hel 5:21.

25a Mosi 8:7.

b Mosi 7:14.

26a Mosi 8:8.

28a Omni 1:20–22;

Mosi 28:11–16.

Ammons komme sendt et a lille

antal mænd ud for at b søge efter

Zarahemlas land; men de kunne

ikke finde det og for vild i

ødemarken.

26 Men de fandt alligevel et

land, der havde været befolket,

ja, et land, der var dækket af

a tørre knogler, ja, et land, der

havde været befolket, og som

var blevet ødelagt; og da de formodede,

at det var Zarahemlas

land, vendte de tilbage til Nefis

land og havde nået landets

grænse ikke mange dage før

Ammons komme.

27 Og de bragte en optegnelse

med sig, ja, en optegnelse om

det folk, hvis knogler de havde

fundet; og den var indgraveret

på plader af malm.

28 Og nu blev Limhi igen

fyldt af glæde ved at erfare af

Ammons mund, at kong Mosija

havde en a gave fra Gud, hvormed

han kunne oversætte

sådanne indgraveringer; ja, og

Ammon frydede sig også.

29 Dog var Ammon og hans

brødre fyldt af sorg, fordi så

mange af deres brødre var

blevet slået ihjel;

30 og også fordi kong Noa og

hans præster havde været årsag

til, at folket havde begået så

mange synder og misgerninger

imod Gud; og de sørgede også

over a Abinadis død, og også

over at Alma og det folk, som

tog med ham, var b rejst bort, de

som havde dannet Guds kirke

30a Mosi 17:12–20.

b Mosi 18:34–35.

Similar magazines