MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Mosijas Bog 22:5–16 212

dette tidspunkt, og jeg vil være

din tjener og udfri dette folk af

trældom.

5 Og kongen tilstedte ham,

at han kunne tale. Og Gideon

sagde til ham:

6 Tænk på bagvejen gennem

den bageste mur på bagsiden af

byen. Lamanitterne, eller lamanitternes

vagter, er berusede om

natten, lad os derfor sende en

proklamation ud til hele dette

folk om, at de skal samle

deres flokke og hjorde, så de

kan drive dem ud i ødemarken

om natten.

7 Og jeg vil i henhold til din

befaling gå hen og betale den

sidste skat af vin til lamanitterne,

og de vil blive berusede, og

vi vil gå gennem den hemmelige

udgang til venstre for deres lejr,

når de er berusede og sover.

8 Således vil vi drage af sted

med vore kvinder og vore børn,

vore flokke og vore hjorde ud

i ødemarken; og vi vil rejse

rundt om Shiloms land.

9 Og det skete, at kongen

lyttede til Gideons ord.

10 Og kong Limhi foranledigede,

at hans folk skulle samle

deres flokke sammen, og han

sendte skatten af vin til lamanitterne,

og han sendte også

mere vin som en gave til dem;

og de drak rigeligt af den vin,

som kong Limhi sendte dem.

11 Og det skete, at kong Limhis

folk om natten drog ud i ødemarken

med deres flokke og

deres hjorde, og de drog rundt

om Shiloms land i ødemarken

og satte kurs mod Zarahemlas

22 14a Mosi 8:5. b Mosi 8:9.

land, idet de blev ledt af

Ammon og hans brødre.

12 Og de havde taget alt deres

guld og sølv og deres kostbarheder,

som de kunne bære, og

også deres proviant med sig

ud i ødemarken, og de fortsatte

deres rejse.

13 Og efter at have været mange

dage i ødemarken ankom de

til Zarahemlas land og sluttede

sig til Mosijas folk og blev hans

undersåtter.

14 Og det skete, at Mosija

modtog dem med glæde; og han

tog også imod deres a optegnelser

og også b de optegnelser, der

var blevet fundet af Limhis folk.

15 Og se, det skete, da lamanitterne

fandt ud af, at Limhis

folk var draget ud af landet om

natten, at de sendte en hær ud i

ødemarken for at forfølge dem.

16 Og efter at de havde forfulgt

dem i to dage, kunne de ikke

følge deres spor længere, derfor

for de vild i ødemarken.

En beretning om Alma og Herrens

folk, som blev drevet ud i

ødemarken af kong Noas folk.

Omfatter kapitlerne 23 og 24.

KAPITEL 23

Alma afslår at være konge – Han

tjener som højpræst – Herren revser

sit folk, og lamanitterne erobrer

Helams land – Amulon, lederen af

kong Noas ugudelige præster, regerer

under den lamanitiske monark.

Omkring 145–121 f.Kr.

Similar magazines