MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

215 Mosijas Bog 23:34–24:5

sendte også deres hustruer, der

var a lamanitternes døtre, frem

for at bønfalde deres brødre

om, at de ikke skulle slå deres

mænd ihjel.

34 Og lamanitterne fik a medfølelse

med Amulon og hans

brødre, og de slog dem ikke ihjel

på grund af deres hustruer.

35 Og Amulon og hans brødre

sluttede sig til lamanitterne, og

de rejste om i ødemarken for at

lede efter Nefis land, da de opdagede

Helams land, som Alma

og hans brødre havde taget i

besiddelse.

36 Og det skete, at lamanitterne

lovede Alma og hans brødre, at

hvis de ville vise dem den vej,

der førte til Nefis land, at de

ville da skænke dem livet og

friheden.

37 Men efter at Alma havde

vist dem den vej, der førte til

Nefis land, ville lamanitterne

ikke holde deres løfte, men de

satte a vagter rundt omkring i

Helams land over Alma og hans

brødre.

38 Og resten af dem drog til

Nefis land; og en del af dem

vendte tilbage til Helams land

og medbragte også hustruerne

og børnene til de vagter, som

var blevet ladt tilbage i landet.

39 Og lamanitternes konge

havde tilstedt Amulon, at han

skulle være konge og hersker

over hans folk, som var i

Helams land; men alligevel

skulle han ingen magt have til

at gøre noget i strid med lamanitternes

konges vilje.

KAPITEL 24

Amulon forfølger Alma og hans

folk – De skal sendes i døden, hvis

de beder – Herren får deres byrder

til at synes lette – Han udfrier dem

af trældom, og de vender tilbage til

Zarahemla. Omkring 145–120 f.Kr.

Og det skete, at Amulon vandt

yndest for lamanitternes konges

øjne; derfor tilstedte lamanitternes

konge ham og hans brødre,

at de skulle udpeges til lærere

over hans folk, ja, over det folk,

der var i Shemlons land og i

Shiloms land og i Amulons land.

2 For lamanitterne havde taget

alle disse lande i besiddelse;

derfor havde lamanitternes konge

udpeget konger over alle

disse lande.

3 Og se, navnet på lamanitternes

konge var Laman, idet han

blev kaldt efter sin fars navn,

og derfor blev han kaldt kong

Laman. Og han var konge over

et talrigt folk.

4 Og han udpegede lærere

blandt Amulons brødre i hvert

land, som hans folk havde taget

i besiddelse; og således begyndte

man at undervise i Nefis

sprog blandt hele det lamanitiske

folk.

5 Og det var et folk, der var

venlige, den ene over for den

anden; alligevel kendte de ikke

Gud; og Amulons brødre lærte

dem hverken noget om Herren

deres Gud eller om Moseloven,

ej heller lærte de dem Abinadis

ord.

33a Mosi 20:3–5. 34a gs Medfølelse. 37a Mosi 24:8–15.

Similar magazines