MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

217 Mosijas Bog 24:18–25:6

og jeg vil gå med dig og udfri

dette folk af a trældom.

18 Se, det skete, at Alma og

hans folk ved nattetide samlede

deres flokke sammen og også

noget af deres korn, ja, gennem

hele natten samlede de deres

flokke sammen.

19 Og om morgenen lod

Herren en a dyb søvn falde over

lamanitterne, ja, og alle deres

opsynsmænd lå i en dyb søvn.

20 Og Alma og hans folk begav

sig ud i ødemarken; og da de

havde rejst hele dagen, slog

de deres telte op i en dal, og de

kaldte dalen Alma, fordi han

viste dem vej i ødemarken.

21 Ja, og i Almas dal udøste de

deres a tak til Gud, fordi han

havde været barmhjertig mod

dem og lettet deres byrder og

havde udfriet dem af trældom;

for de var i trældom, og ingen

kunne udfri dem bortset fra

Herren deres Gud.

22 Og de gav tak til Gud, ja,

alle deres mænd og alle deres

kvinder og alle deres børn, som

kunne tale, opløftede deres røst

i lovprisningerne af deres Gud.

23 Og se, Herren sagde til

Alma: Skynd dig, og få dig selv

og dette folk ud af dette land,

for lamanitterne er vågnet og

forfølger dig; få jer derfor ud af

dette land, og jeg vil standse

lamanitterne i denne dal, så de

ikke når længere i forfølgelsen

af dette folk.

24 Og det skete, at de drog ud

af dalen og begav sig på deres

rejse ud i ødemarken.

17a gs Fangenskab.

19a 1 Sam 26:12.

21a gs Taknemlighed.

25 2a Omni 1:13–19.

25 Og efter at de havde været

i ødemarken i tolv dage, kom

de til Zarahemlas land; og kong

Mosija modtog også dem med

glæde.

KAPITEL 25

Muleks efterkommere i Zarahemla

bliver nefitter – De lærer om Almas

og om Zeniffs folk – Alma døber

Limhi og hele hans folk – Mosija

bemyndiger Alma til at organisere

Guds kirke. Omkring 120 f.Kr.

Og se, kong Mosija foranledigede,

at alle folk skulle samles.

2 Se, der var ikke så mange

af Nefis børn eller så mange af

dem, der var efterkommere af

Nefi, som der var af a Zarahemlas

folk, han, der var en efterkommer

af b Mulek og dem, der

kom med ham ud i ødemarken.

3 Og der var ikke så mange

af Nefis folk og af Zarahemlas

folk, som der var af lamanitterne;

ja, de var ikke halvt så talrige.

4 Og se, hele Nefis folk var

samlet, og også hele Zarahemlas

folk, og de var samlet i to

grupper.

5 Og det skete, at Mosija læste

og lod Zeniffs optegnelser oplæse

for sit folk; ja, han læste

Zeniffs folks optegnelser fra det

tidspunkt, da de forlod Zarahemlas

land, og indtil de vendte

tilbage igen.

6 Og han læste også beretningen

om Alma og hans brødre og

alle deres trængsler fra det tidspunkt,

da de forlod Zarahemlas

b Hel 6:10.

gs Mulek.

Similar magazines