MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Mosijas Bog 29:4–14 228

a Mosijas sønner villige til at

påtage sig riget.

4 Derfor sendte kong Mosija

igen bud ud blandt folket; ja,

han sendte et skriftligt budskab

ud blandt folket. Og disse var

de ord, der stod skrevet, og

som lød:

5 Se, o I mit folk, eller mine

brødre, for jeg agter jer som

sådanne, jeg ønsker af jer, at I

skal overveje den sag, som I er

blevet kaldt sammen for at

overveje – for I nærer ønske

om at få en a konge.

6 Se, jeg kundgør for jer, at han,

hvem riget retmæssigt tilhører,

har afslået og ikke vil påtage

sig riget.

7 Og se, hvis der blev udpeget

en anden i hans sted, så frygter

jeg for, at der vil opstå stridigheder

mellem jer. Og hvem ved,

om ikke min søn, hvem riget

tilhører, kunne ændre mening

og blive vred og drage en del af

dette folk med sig, hvilket ville

forårsage krig og stridigheder

blandt jer, hvilket ville være

årsag til udgydelse af meget

blod og fordrejelse af Herrens

vej, ja, og bringe mange menneskers

sjæl til undergang.

8 Se, jeg siger jer, lad os være

vise og overveje dette, for vi har

ingen ret til at slå min søn ihjel,

ej heller skulle vi have nogen ret

til at slå nogen anden ihjel, hvis

han blev udpeget i hans sted.

9 Og hvis min søn igen skulle

vende tilbage til sin stolthed og

tomme ting, ville han tilbagekalde

det, som han har sagt, og

29 3a Mosi 27:34.

5a 1 Sam 8:9–19.

11a Mosi 29:25–27.

b 2 Mos 18:13–24.

gøre krav på sin ret til riget,

hvilket ville få ham og også dette

folk til at begå megen synd.

10 Og se, lad os være vise

og fremsynede med hensyn til

dette og gøre det, der vil sikre

dette folks fred.

11 Derfor vil jeg være jeres

konge resten af mine dage; lad

os alligevel a udpege b dommere

til at dømme dette folk i henhold

til vor lov; og vi vil ordne

dette folks forhold på en ny

måde, for vi vil udpege vise

mænd til at være dommere, der

vil dømme dette folk i henhold

til Guds befalinger.

12 Se, det er bedre, at et menneske

bliver dømt af Gud end

af mennesker; for Guds domme

er altid retfærdige, men menneskets

domme er ikke altid

retfærdige.

13 Hvis det derfor var muligt,

at I kunne få a retfærdige mænd

til at være jeres konger, som

ville stadfæste Guds love og

dømme dette folk i henhold til

hans befalinger, ja, hvis I kunne

få mænd som jeres konger, som

ville gøre, ligesom min far

b Benjamin gjorde for dette folk –

jeg siger jer, at hvis dette altid

kunne være tilfældet, så ville det

være tjenligt for jer altid at have

konger til at regere over jer.

14 Og jeg har selv arbejdet med

al den kraft og alle de evner,

som jeg har været i besiddelse

af, på at lære jer Guds befalinger

og på at skabe fred i hele landet,

så der ingen krige eller stridigheder,

ingen tyverier eller plynd-

13a Mosi 23:8, 13–14.

b MormO 1:17–18.

Similar magazines