MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog

AF ALMA, ALMAS SØN

Beretningen om Alma, der var søn af Alma, den første og øverste

dommer over Nefis folk og også højpræsten over kirken. En

beretning om dommernes regeringstid og krigene og stridighederne

blandt folket. Og også en beretning om en krig mellem nefitterne

og lamanitterne ud fra Almas, den første og øverste dommers,

optegnelse.

KAPITEL 1

Nehor underviser i falske lærdomme,

opretter en kirke, indfører præstelist

og slår Gideon ihjel – Nehor bliver

henrettet for sine forbrydelser –

Præstelist og forfølgelser spreder

sig blandt folket – Præsterne forsørger

sig selv, folket drager omsorg

for de fattige, og kirken har fremgang.

Omkring 91–88 f.Kr.

SE, det skete, at der i det første

år af den periode, hvor

dommerne regerede over Nefis

folk, fra denne tid og fremover,

efter at kong Mosija var agået al

kødets gang, havde stridt den

gode strid, havde vandret retsindigt

for Gud og ikke havde

efterladt sig nogen til at regere i

sit sted; dog havde han udstedt

blove, og de blev anerkendt af

folket; derfor var de nødt til at

rette sig efter de love, som han

havde indført.

2 Og det skete i det første

år af Almas regeringstid i dommersædet,

at der blev ført

en amand frem for ham for at

blive dømt, en mand, der var

[Almas Bog]

1 1a Mosi 29:46.

b Jar 1:5; Alma 4:16;

Hel 4:22.

2a Alma 1:15.

3a Ez 13:3.

stor og var kendt for sin megen

styrke.

3 Og han havde gået omkring

blandt folket og havde prædiket

det for dem, som han a udgav for

at være Guds ord, idet han

b modarbejdede kirken; idet han

kundgjorde for folket, at enhver

præst og lærer burde nyde c anseelse,

og at de d ikke burde arbejde

med hænderne, men at de

burde blive forsørget af folket.

4 Og han vidnede også for

folket om, at hele menneskeslægten

ville blive frelst på den

yderste dag, og at de ikke behøvede

at frygte eller bæve, men at

de kunne løfte hovedet og fryde

sig, for Herren havde skabt alle

mennesker og havde også forløst

alle mennesker; og til sidst

ville alle mennesker få evigt liv.

5 Og det skete, at han underviste

så meget i dette, at mange

troede på hans ord, ja, så mange,

at de begyndte at forsørge ham

og give ham penge.

6 Og han begyndte at blive

indbildsk i sit hjertes stolthed

og at gå med meget kostbare

klæder, ja, og begyndte endog at

b gs Antikrist.

c Luk 6:26; 1 Ne 22:23.

d Mosi 18:24, 26; 27:5.

Similar magazines