MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

239 Almas Bog 3:2–13

deres huse og deres hustruer

og deres børn.

2 Se, mange kvinder og børn

var blevet dræbt ved sværdet

og også mange af deres flokke

og deres hjorde; og mange af

deres kornmarker var også

ødelagt, fordi de var trådt ned

af de store menneskeskarer.

3 Og se, så mange af de lamanitter

og amlicitter, som var

blevet slået ihjel på bredden

af floden Sidon, blev kastet i

a Sidons vande; og se, deres

knogler er i b havets dyb, og de

er mange.

4Og a amlicitterne kunne skelnes

fra nefitterne, for de havde

b mærket sig med rødt i panden

efter lamanitternes skik; dog

havde de ikke raget hovedet

som lamanitterne.

5 Se, lamanitternes hoved var

raget, og de var a nøgne bortset

fra det skind, der var spændt

om lænderne på dem, og også

deres rustning, som var spændt

om dem, og deres buer og deres

pile og deres sten og deres

slynger og så videre.

6 Og lamanitternes hud var

mørk i overensstemmelse med

det mærke, der var blevet sat

på deres fædre, hvilket var en

a forbandelse over dem på grund

af deres overtrædelse og deres

oprør mod deres brødre, som

bestod af Nefi, Jakob og Josef

og Sam, der var retfærdige og

hellige mænd.

3a Alma 2:15.

b Alma 44:22.

4a Alma 2:11.

b Alma 3:13–19.

5a En 1:20; Mosi 10:8;

Alma 42:18–21.

6a 2 Ne 5:21; 26:33.

gs Forbandelse.

7a 1 Ne 12:23.

8a gs Ægteskab –

7 Og deres brødre forsøgte

at udrydde dem, derfor blev

de forbandet; og Gud Herren

satte et a mærke på dem, ja, på

Laman og Lemuel og også på

Ismaels sønner og de ismaelitiske

kvinder.

8 Og dette blev gjort, for at

deres efterkommere kunne

skelnes fra deres brødres efterkommere,

så Gud Herren derved

kunne bevare sit folk, så de

ikke ville a blande sig og tro på

urigtige b overleveringer, hvilket

ville føre til deres undergang.

9 Og det skete, at hver den, der

blandede sin sæd med lamanitternes,

bragte den samme forbandelse

over sine efterkommere.

10 Derfor blev hver den, der

tillod sig at blive forledt af

lamanitterne, kaldt ved den

betegnelse, og der blev sat et

mærke på ham.

11 Og det skete, at hver den,

der ikke ville tro på lamanitternes

a overlevering, men troede

på de optegnelser, der var blevet

bragt med fra Jerusalems land,

og også på deres fædres overlevering,

der var rigtig, og som

troede på Guds befalinger og

holdt dem fra det tidspunkt

af, blev kaldt nefitter eller

Nefis folk.

12 Og det er dem, der har ført

optegnelserne, der er a sande,

om deres folk og også om det

lamanitiske folk.

13 Se, vi vil igen vende tilbage

Blandet ægteskab.

b Mosi 10:11–18;

Alma 9:16.

11a Alma 17:9–11.

12a Mosi 1:6; Eter 4:6–11.

Similar magazines