MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 5:4–13 244

han havde magt og c myndighed

fra Gud til at gøre dette, se, jeg

siger jer, at han begyndte at

oprette en kirke i det d land, der

lå inden for grænsen af Nefi, ja,

det land, der kaldes Mormons

land, ja, og han døbte sine

brødre i Mormons vande.

4 Og se, jeg siger jer, de blev

a udfriet af kong Noas folks

hænder ved Guds barmhjertighed

og kraft.

5 Og se, derefter blev de bragt

i a trældom ved lamanitternes

hænder i ødemarken; ja, jeg

siger jer, at de var i fangenskab,

og igen udfriede Herren dem

af b trældom ved sit ords magt;

og vi blev bragt til dette

land, og her begyndte vi også

at oprette Guds kirke overalt i

dette land.

6 Og se nu, jeg siger jer, mine

brødre, I, der tilhører denne

kirke, har I i tilstrækkelig grad

bevaret jeres fædres fangenskab

i erindringen? Ja, og har I i

tilstrækkelig grad bevaret hans

barmhjertighed og langmodighed

med dem i erindringen? Og

endvidere, har I i tilstrækkelig

grad bevaret i erindringen, at

han har udfriet deres sjæl fra

helvede?

7 Se, han forandrede deres

hjerte; ja, han vækkede dem af

en dyb søvn, og de vågnede op

til Gud. Se, de var midt i mørket;

alligevel blev deres sjæl oplyst

3c Mosi 18:13;

3 Ne 11:25.

d Mosi 18:4; 3 Ne 5:12.

4a Mosi 23:1–3.

5a Mosi 23:37–39;

24:8–15.

b Mosi 24:17.

7a Mosi 15:8.

b Alma 12:11;

L&P 138:23.

10a gs Frelse;

Forløsningsplanen.

af det evigtvarende ords lys;

ja, de var omsluttet af a dødens

bånd og b helvedes lænker, og en

evigtvarende undergang ventede

dem.

8 Og nu spørger jeg jer, mine

brødre, led de undergang? Jeg

siger jer: Nej, det gjorde de ikke.

9 Og jeg spørger igen: Blev

dødens bånd brudt, og helvedes

lænker, som omsluttede dem,

blev de løst? Jeg siger jer: Ja,

de blev løst, og deres sjæl svulmede,

og de sang om den forløsende

kærlighed. Og jeg siger

jer, at de er frelst.

10 Og nu spørger jeg jer: På

hvilke vilkår er de a frelst? Ja,

hvad grund havde de til at håbe

på frelse? Hvad er årsagen til,

at de blev løst af dødens bånd,

ja, og også af helvedes lænker?

11 Se, det kan jeg fortælle jer –

troede min far Alma ikke på

de ord, der blev fremført ved

a Abinadis mund? Og var han

ikke en hellig profet? Talte han

ikke Guds ord, og min far Alma

troede på dem?

12 Og i overensstemmelse

med hans tro skete der en mægtig

a forandring i hans hjerte. Se,

jeg siger jer, at alt dette er sandt.

13 Og se, han a prædikede ordet

for jeres fædre, og der skete også

en mægtig forandring i deres

hjerte; og de ydmygede sig og

satte deres b lid til den sande

og c levende Gud. Og se, de var

11a Mosi 17:1–4.

12a gs Omvendelse.

13a Mosi 18:7.

b gs Tillid.

c Morm 9:28;

L&P 20:19.

Similar magazines