MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

251 Almas Bog 7:2–9

forsøge at a tale til jer på mit

eget sprog, ja, med min egen

mund, eftersom det er første

gang, at jeg har talt til jer med

min munds ord, idet jeg har

været fuldstændigt bundet til

b dommersædet, da jeg har haft

så mange sager, at jeg ikke har

kunnet komme til jer.

2 Og jeg kunne heller ikke være

kommet nu på dette tidspunkt,

hvis det ikke var, fordi dommersædet

var blevet a givet til

en anden, der skal regere i mit

sted, og Herren i sin store

barmhjertighed har tilstedt, at

jeg skulle komme til jer.

3 Og se, jeg er kommet med

store forhåbninger og et stort

ønske om, at jeg måtte finde, at

I havde ydmyget jer for Gud, og

at I var fortsat i anråbelsen af

hans nåde, og at jeg måtte finde,

at I var ulastelige for ham, og at

jeg måtte finde, at I ikke var i den

forfærdelige knibe, som vore

brødre var i ved Zarahemla.

4 Men velsignet være Guds

navn, fordi han har ladet mig

vide, ja, har givet mig den overordentlig

store glæde at vide, at

de igen er grundfæstet på hans

retfærdigheds vej.

5 Og jeg har i overensstemmelse

med Guds Ånd, som er

i mig, tiltro til, at jeg også skal

glæde mig over jer; alligevel

ønsker jeg ikke, at min glæde

over jer skal komme som følge

af så megen trængsel og sorg,

som jeg har haft for brødrene

7 1a Alma 4:19.

b Mosi 29:42.

2a Alma 4:16–18.

6a 2 Ne 9:37; Hel 6:31.

b Dan 6:27.

7a Alma 9:26.

ved Zarahemla, for se, min

glæde over dem kommer efter

at have vadet gennem megen

trængsel og sorg.

6 Men se, jeg har tiltro til, at I

ikke er i en tilstand af så stor

vantro, som jeres brødre var; jeg

har tiltro til, at I ikke er indbildske

i hjertets stolthed; ja, jeg

har tiltro til, at I ikke har ladet

hjertet blive optaget af rigdom

og af verdens tomme ting, ja,

jeg har tiltro til, at I ikke tilbeder

a afguder, men at I tilbeder den

sande og b levende Gud, og at

I med en evigtvarende tro ser

frem til den syndsforladelse,

som skal finde sted.

7 For se, jeg siger jer, at meget

skal finde sted, og se, der er ét,

der er af større vigtighed end

alt andet – for se, a tiden er ikke

langt borte, da Forløseren lever

og kommer blandt sit folk.

8 Se, jeg siger ikke, at han

kommer blandt os, mens han

bor i sin dødelige bolig; for se,

Ånden har ikke sagt til mig, at

dette vil være tilfældet. Se, med

hensyn til dette ved jeg intet;

men så meget ved jeg, at Gud

Herren har magt til at gøre alt

det, der er i overensstemmelse

med hans ord.

9 Men se, så meget har Ånden

sagt til mig: Råb til dette folk og

sig: a Omvend jer, og bered Herrens

vej, og vandr på hans stier,

som er rette; for se, Himmeriget

er for hånden, og Guds Søn

b kommer til jordens overflade.

9a Matt 3:2–4;

Alma 9:25.

b Mosi 3:5; 7:27; 15:1–2.

Similar magazines