MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 10:18–26 262

rede b slægt, I advokater og

hyklere, for I lægger Djævelens

grundvolde; for I lægger c fælder

og snarer for at fange Guds

hellige.

18 I lægger planer om at a fordreje

de retfærdiges veje og at

nedkalde Guds vrede over jeres

hoved, ja, til dette folks fuldstændige

udryddelse.

19 Ja, med rette sagde Mosija,

der var vor sidste konge, da han

var ved at give riget fra sig, fordi

han ikke havde nogen at overdrage

det til, og foranledigede,

at dette folk skulle regeres ved

deres egen stemme – ja, med

rette sagde han, at hvis den tid

skulle komme, da dette folks

stemme ville a vælge ugudelighed,

det vil sige, at hvis den

tid skulle komme, da dette folk

skulle falde i overtrædelse, da

ville de være modne til udryddelse.

20 Og se, jeg siger jer, at

Herren med rette dømmer jer

for jeres syndighed; med rette

råber han til dette folk ved

sine a engles røst: Omvend jer,

omvend jer, for Himmeriget er

for hånden.

21 Ja, med rette råber han ved

sine engles røst: a Jeg vil komme

ned blandt mit folk med

upartiskhed og retfærdighed i

hænderne.

22 Ja, og jeg siger jer, at var det

ikke for a bønnerne fra de retfærdige,

som nu er i landet, da

17b Matt 3:7; Alma 9:8.

c L&P 10:21–27.

18a ApG 13:10.

19a Mosi 29:27;

Alma 2:3–7; Hel 5:2.

20a Alma 8:14–16; 13:22.

21a Mosi 13:34.

22a Jak 5:16;

Mosi 27:14–16.

b 1 Mos 8:21;

ville I allerede nu blive hjemsøgt

med fuldstændig udryddelse,

dog ville det ikke blive ved en

b vandflod, som folket blev det i

Noas dage, men det ville blive

ved hungersnød og ved pest

og sværdet.

23 Men det er ved de retfærdiges

a bønner, at I bliver skånet;

se, hvis I derfor vil støde de

retfærdige ud fra jer, da vil

Herren ikke holde sin hånd tilbage;

men i sin rasende vrede

vil han komme imod jer; da skal

I blive slået med hungersnød

og med pest og med sværdet,

og b tiden er snart for hånden,

medmindre I omvender jer.

24 Og se, det skete, at folket

blev mere vrede på Amulek, og

de råbte og sagde: Denne mand

håner vore love, som er retfærdige,

og vore vise advokater,

som vi har udvalgt.

25 Men Amulek strakte sin

hånd ud og råbte med endnu

større kraft til dem og sagde:

O, du ugudelige og afsporede

slægt, hvorfor har Satan fået så

fast et greb om jeres hjerte?

Hvorfor vil I hengive jer til ham,

så han kan få magt over jer til at

a forblinde jeres øjne, så I ikke

forstår de ord, der bliver talt

i overensstemmelse med sandheden

af dem?

26 For se, har jeg vidnet imod

jeres lov? I forstår ikke; I siger,

at jeg har talt imod jeres lov,

men det har jeg ikke, men jeg

3 Ne 22:8–10.

gs Vandfloden.

23a gs Bøn.

b Alma 34:32–35.

25a 2 Kor 4:4; Alma 14:6.

Similar magazines