MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

277 Almas Bog 14:22–29

til dem, idet de skar tænder af

dem og spyttede på dem og

sagde: Hvordan vil vi se ud, når

vi bliver fordømt?

22 Og meget sådant, ja, al

slags sådant sagde de til dem;

og således spottede de dem i

mange dage. Og de nægtede

dem mad, for at de skulle sulte,

og vand, for at de skulle tørste;

og de tog også deres tøj fra dem,

så de var nøgne; og således var

de bundet med stærke reb og

spærret inde i fængslet.

23 Og det skete, efter at de

således havde lidt i mange dage

(og det var på den tolvte dag i

den tiende måned i det tiende år

af den periode, hvor dommerne

regerede over Nefis folk), at

overdommeren over Ammonihas

land og mange af deres

lærere og deres advokater gik

ind i fængslet, hvor Alma og

Amulek var bundet med reb.

24 Og overdommeren stod

foran dem og slog dem igen og

sagde til dem: Hvis I har Guds

kraft, så udfri jer fra disse bånd,

og da vil vi tro, at Herren vil

udrydde dette folk i overensstemmelse

med jeres ord.

25 Og det skete, at de alle, lige

til den sidste, gik hen og slog

dem, idet de sagde de samme

ord; og da den sidste havde talt

til dem, kom a Guds kraft over

Alma og Amulek, og de rejste

sig og stod på benene.

26 Og Alma råbte, idet han

sagde: Hvor længe skal vi lide

disse store a trængsler, o Herre?

25a Alma 8:31.

26a Jak 5:10–11;

Mosi 17:10–20;

L&P 121:7–8.

27a ApG 16:26;

Eter 12:13.

O Herre, giv os styrke i forhold

til vor tro, som er på Kristus,

ja, til udfrielse! Og de sønderrev

de reb, som de var bundet

med; og da folk så dette, begyndte

de at flygte, for frygten

for udryddelse var kommet

over dem.

27 Og det skete, at deres frygt

var så stor, at de faldt til jorden

og ikke nåede a fængslets yderdør;

og jorden rystede kraftigt,

og fængslets mure blev brudt i

to, så de faldt til jorden; og

overdommeren og advokaterne

og præsterne og lærerne, som

slog Alma og Amulek, blev slået

ihjel ved deres fald.

28 Og Alma og Amulek kom

ud af fængslet, og de var ikke

kommet til skade, for Herren

havde givet dem kraft i forhold

til deres tro, som var på Kristus.

Og de kom straks ud af fængslet;

og de var a løst af deres

bånd, og fængslet var styrtet til

jorden, og hver eneste sjæl inden

for dets mure, bortset fra Alma

og Amulek, var blevet slået ihjel;

og de gik straks ind til byen.

29 Se, folket, der havde hørt

en stor larm, kom løbende i

mængder for at finde årsagen

til den; og da de så Alma og

Amulek komme ud af fængslet

og så, at dets mure var styrtet

til jorden, blev de slået af stor

frygt og flygtede bort fra Alma

og Amuleks nærhed, ligesom

en ged flygter med sine kid fra

to løver; og således flygtede de

fra Alma og Amuleks nærhed.

28a Jakob 4:6;

3 Ne 28:19–22.

Similar magazines