MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 19:24–33 292

ske ham i overensstemmelse

med din tro! derfor b betroede

Mosija ham til Herren.

24 Og det skete, at da mængden

så, at den mand, der havde

løftet sværdet for at slå Ammon

ihjel, var faldet død om, kom

der frygt over dem alle, og

de turde ikke række hånden ud

for at røre ham eller nogen af

dem, der var faldet om; og de

begyndte igen at forundre sig

indbyrdes over, hvad der

kunne være årsagen til denne

store magt, eller hvad alt dette

kunne betyde.

25 Og det skete, at der var

mange blandt dem, der sagde,

at Ammon var den a Store

Ånd, og andre sagde, at han

var sendt af den Store Ånd.

26 Men andre irettesatte dem

alle, idet de sagde, at han var et

uhyre, der var blevet sendt af

nefitterne for at plage dem.

27 Og der var nogle, der sagde,

at Ammon var sendt af

den Store Ånd for at plage dem

på grund af deres syndighed,

og at det var den store Ånd,

som altid havde været med

nefitterne, og som altid havde

udfriet dem af deres hænder;

og de sagde, at det var denne

Store Ånd, der havde udryddet

så mange af deres brødre,

lamanitterne.

28 Og således begyndte striden

at blive overordentlig skarp

blandt dem. Og mens de således

stredes, kom den a tjenestekvinde,

som havde foranlediget

23b gs Tillid.

25a Alma 18:2–5.

28a Alma 19:16.

29a 1 Ne 14:3.

b gs Barmhjertighed.

31a Alma 18:36–39.

mængden til at samle sig, og da

hun så den strid, der var blandt

mængden, blev hun overordentlig

sorgfuld, ja, til tårer.

29 Og det skete, at hun gik hen

og tog dronningen ved hånden,

for at hun måske kunne rejse

hende op fra jorden; og så snart

hun rørte ved hendes hånd,

rejste hun sig op og stod på

benene, og hun råbte med høj

røst, idet hun sagde: O velsignede

Jesus, som har frelst mig

fra et a forfærdeligt helvede!

O velsignede Gud, hav b barmhjertighed

med dette folk!

30 Og da hun havde sagt dette,

slog hun hænderne sammen,

for hun var fuld af glæde og

talte mange ord, som ikke blev

forstået; og da hun havde gjort

dette, tog hun kong Lamoni

ved hånden, og se, han rejste sig

op og stod på benene.

31 Og da han så striden blandt

folket, gik han straks frem og

begyndte at irettesætte dem og

at lære dem de a ord, som han

havde hørt af Ammons mund;

og så mange, som hørte hans

ord, troede og blev omvendt til

Herren.

32 Men der var mange blandt

dem, som ikke ville høre hans

ord, derfor gik de deres vej.

33 Og det skete, at da Ammon

rejste sig, tog han sig også af

dem, og det samme gjorde alle

Lamonis tjenere; og de kundgjorde

alle det selv samme for

folket: at deres hjerte var blevet

a forandret, at de ikke mere

33a gs Født af Gud,

født på ny.

Similar magazines