MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

301 Almas Bog 22:28–35

mod vest – og således var lamanitterne

og nefitterne adskilt.

28 Se, den mest a dovne del af

lamanitterne levede i ødemarken

og boede i telte, og de var

spredt ud over ødemarken mod

vest i Nefis land, ja, og også vest

for Zarahemlas land i grænseegnene

ved kysten og mod vest

i Nefis land på deres fædres

første arvested og grænsede

således op mod kysten.

29 Og der var også mange lamanitter

mod øst ved kysten,

hvor nefitterne havde drevet

dem hen. Og således var nefitterne

næsten omringet af

lamanitterne; alligevel havde

nefitterne sat sig i besiddelse af

alle de nordlige dele af landet,

som grænsede op til ødemarken

ved udspringet af floden Sidon

fra øst til vest rundt langs med

ødemarken mod nord, lige til

de kom til det land, som de

kaldte a Overflod.

30 Og det grænsede op til det

land, som de kaldte a Ødelæggelse,

da det var så langt mod

nord, at det strakte sig ind i det

land, der havde været beboet

og var blevet ødelagt, om hvis

b knogler vi har talt, og som blev

opdaget af Zarahemlas folk, idet

det var det sted, hvor de c først

gik i land.

31 Og de kom derfra op i den

sydlige ødemark. Således blev

landet mod nord kaldt a Ødelæggelse,

og landet mod syd

blev kaldt Overflod; det var

28a 2 Ne 5:22–25.

29a Alma 52:9; 63:5.

30a Alma 50:34;

Morm 4:1–3.

b Mosi 8:7–12;

28:11–19.

c Hel 6:10.

31a Hel 3:5–6.

den ødemark, der er fuld af alle

slags vilde dyr af enhver art,

hvoraf en del var kommet fra

landet mod nord efter føde.

32 Og se, der var i a afstand

kun halvanden dagsrejse for en

nefit langs grænsen mellem

Overflod og landet Ødelæggelse

fra det østlige til det vestlige

hav; og således var Nefis land

og Zarahemlas land næsten omgivet

af vand, for der var kun en

lille b landtange mellem landet

mod nord og landet mod syd.

33 Og det skete, at nefitterne

havde bosat sig i landet Overflod

lige fra det østlige til det

vestlige hav, og således havde

nefitterne i deres visdom med

deres vagter og deres hære

indesluttet lamanitterne mod

syd, for at de på den måde ikke

skulle få flere besiddelser mod

nord, for at de ikke skulle oversvømme

landet mod nord.

34 Derfor kunne lamanitterne

ikke få flere besiddelser undtagen

i Nefis land og i ødemarken

deromkring. Se, dette anså

nefitterne for víst – eftersom

lamanitterne var deres fjender,

ville de ikke lade sig plage af

dem fra alle sider, og også for

at de kunne have et land, som

de kunne flygte til efter deres

ønsker.

35 Og se, efter at have sagt

dette vender jeg igen tilbage

til beretningen om Ammon og

Aron, Omner og Himni og

deres brødre.

32a Hel 4:7.

b Alma 50:34.

Similar magazines