MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 23:1–6 302

KAPITEL 23

Religionsfrihed bliver forkyndt –

Lamanitterne i syv lande og byer

bliver omvendt – De kalder sig

anti-nefi-lehier og bliver frigjort fra

forbandelsen – Amalekitterne og

amulonitterne forkaster sandheden.

Omkring 90–77 f.Kr.

Se, nu skete det, at lamanitternes

konge sendte en a proklamation

ud til hele sit folk om, at

de ikke måtte lægge hånd på

Ammon eller Aron eller Omner

eller Himni, ej heller ikke på

nogen af deres brødre, som ville

drage ud og prædike Guds ord

på noget som helst sted, de

måtte befinde sig, i nogen som

helst del af deres land.

2 Ja, han sendte en forordning

ud til dem om, at de ikke måtte

lægge hånd på dem for at binde

dem eller kaste dem i fængsel;

ej heller måtte de spytte på

dem eller slå dem eller støde

dem ud af deres synagoger eller

piske dem; ej heller måtte de

stene dem; men at de skulle

have fri adgang til deres huse

og også deres templer og deres

helligdomme.

3 Og således kunne de drage

omkring og prædike ordet efter

deres ønsker, for kongen var

blevet omvendt til Herren, og

hele hans husstand; derfor

sendte han sin proklamation

ud over hele landet til sit folk,

for at Guds ord ikke skulle

møde nogen hindring, men at

23 1a Alma 22:27.

3a Alma 26:24.

5a Alma 37:19.

b Alma 63:12.

det måtte få fremgang overalt i

hele landet, så hans folk måtte

blive overbevist om deres fædres

ugudelige a overleveringer,

og så de måtte blive overbevist

om, at de alle var brødre, og

at de ikke burde myrde eller

plyndre eller stjæle eller begå

ægteskabsbrud eller begå nogen

form for ugudelighed.

4 Og se, det skete, at da kongen

havde udsendt denne proklamation,

at Aron og hans brødre

drog fra by til by og fra det ene

tilbedelseshus til det andet, idet

de oprettede menigheder og

indviede præster og lærere

overalt i landet blandt lamanitterne

til at prædike og til at undervise

i Guds ord blandt dem;

og således begyndte de at få

stor medgang.

5 Og tusinder blev bragt til

kundskab om Herren, ja, tusinder

blev bragt til at tro på nefitternes

a overleveringer; og de

blev fortalt om de b optegnelser

og profetier, som var blevet

overdraget lige til nærværende

tid.

6 Og så vist som Herren lever,

så vist er det, at så mange som

troede, eller så mange som blev

bragt til kundskab om sandheden

ved Ammons og hans

brødres forkyndelse i overensstemmelse

med åbenbarelsens

og profetiens ånd og Guds kraft,

som gjorde mirakler ved dem –

ja, jeg siger jer, så sandt som

Herren lever, at så mange af lamanitterne,

som troede på deres

gs Skrifter.

Similar magazines