MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

305 Almas Bog 24:14–20

brødres blod; for hvis vi igen

skulle plette vore sværd, kan de

måske ikke mere blive a vasket

blanke ved vor store Guds Søns

blod, der skal blive udgydt til

soning af vore synder.

14 Og den store Gud har

haft barmhjertighed med os og

kundgjort os dette, for at vi ikke

skulle fortabes; ja, han har forud

kundgjort os dette, fordi han

elsker vor a sjæl ligeså højt, som

han elsker vore børn; derfor besøger

han os i sin barmhjertighed

ved sine engle, for at

b frelsesplanen må blive kundgjort

for os såvel som for kommende

slægter.

15 Åh, hvor barmhjertig er ikke

vor Gud! Og se nu, eftersom

det har været så meget, som vi

har kunnet gøre for at få vore

skampletter borttaget fra os, og

vore sværd er gjort blanke, lad

os da gemme dem bort, så de må

holdes blanke som et vidnesbyrd

for vor Gud på den yderste

dag, eller på den dag da vi

skal blive ført frem for ham for

at blive dømt, om, at vi ikke

har plettet vore sværd med

vore brødres blod, siden han

gav os sit ord og har gjort os

rene derved.

16 Og se, mine brødre, hvis

vore brødre forsøger at udrydde

os, se, da vil vi gemme vore

sværd bort, vi vil endog grave

dem dybt ned i jorden, så de

må blive holdt blanke som et

vidnesbyrd på den yderste dag

13a Åb 1:5.

14a gs Sjæl – Sjæles værdi.

b gs Forløsningsplanen.

16a Alma 40:11–15.

17a Hel 15:9.

18a Alma 53:11.

om, at vi aldrig har brugt dem;

og hvis vore brødre udrydder

os, se, da a går vi til vor Gud og

bliver frelst.

17 Og se, det skete, at da kongen

havde afsluttet disse ord,

og hele folket var samlet, tog de

deres sværd og alle de våben,

der blev brugt til udgydelse

af menneskeblod, og a gravede

dem dybt ned i jorden.

18 Og dette gjorde de, da det i

deres øjne var et vidnesbyrd

for Gud og også for mennesker

om, at de a aldrig igen ville bruge

våben til udgydelse af menneskeblod;

og dette gjorde de,

idet de bevidnede og b sluttede

pagt med Gud om, at hellere

end at udgyde deres brødres

blod ville de c ofre deres eget liv;

og hellere end at tage noget fra

en broder ville de give til ham;

og hellere end at tilbringe tiden

i dovenskab ville de arbejde

rigeligt med deres hænder.

19 Og således ser vi, at da

disse lamanitter var blevet

bragt til at tro og til kundskab

om sandheden, blev de a vedholdende

og ville lide indtil døden

hellere end at begå synd; og

således ser vi, at de gravede

deres fredsvåben ned, eller de

gravede krigsvåbnene ned for

fredens skyld.

20 Og det skete, at deres brødre

lamanitterne traf forberedelser

til krig og kom op til Nefis land

med det formål at slå kongen

ihjel og at sætte en anden i hans

b gs Pagt.

c gs Ofre.

19a gs Tro.

Similar magazines