MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

315 Almas Bog 27:29–28:9

tede aldrig døden med nogen

som helst grad af skræk på

grund af deres håb og syn på

Kristus og opstandelsen. Derfor

var døden for dem opslugt ved

Kristi sejr over den.

29 Derfor ville de hellere lide

a døden på den mest pinefulde

og kvalfulde måde, som deres

brødre kunne volde dem, end

de ville gribe til sværdet eller

sablen for at slå dem ihjel.

30 Og således var de et hengivent

og elsket folk, et af Herren

rigt begunstiget folk.

KAPITEL 28

Lamanitterne bliver slået i et kolossalt

slag – Ti tusinder bliver slået

ihjel – De ugudelige bliver overgivet

til en tilstand af uendelig

jammer, de retfærdige opnår en

aldrig ophørende lykke. Omkring

77–76 f.Kr.

Og se, det skete, at efter at

Ammons folk havde slået sig

ned i aJershons land, og en

menighed også var blevet

oprettet i Jershons land, og

nefitternes hære var blevet opstillet

rundt omkring Jershons

land, ja, ved alle grænserne

rundt omkring Zarahemlas

land, se, da var lamanitternes

hære fulgt efter deres brødre

ud i ødemarken.

2 Og det kom således til et

kolossalt slag, ja, et sådant slag,

som man aldrig før havde

kendt blandt alle folk i landet

fra den tid, da Lehi forlod

29a Alma 24:20–23.

28 1a Alma 27:22; 30:1, 19.

3a Alma 30:1.

6a Alma 30:2.

Jerusalem; ja, og ti tusinder af

lamanitterne blev slået ihjel og

spredt vidt omkring.

3 Ja, og der fandt også en kolossal

nedslagtning sted blandt

Nefis folk; alligevel blev lamanitterne

a fordrevet og spredt, og

Nefis folk vendte igen tilbage

til deres land.

4 Og se, dette var en tid, da

der hørtes et stort sørgeudbrud

og klageråb overalt i hele landet

blandt hele Nefis folk –

5 ja, råbene fra enker, der

sørgede over deres mænd, og

også fra fædre, der sørgede over

deres sønner, og fra datteren

over broderen, ja, fra broderen

over faderen; og således hørtes

sørgeudbruddet blandt alle

dem, der sørgede over deres

slægtninge, som var blevet

slået ihjel.

6 Og se, dette var visselig en

sorgfuld dag; ja, en tid med

alvor, og en tid med megen

a faste og bøn.

7 Og således ender det femtende

år af den periode, hvor dommerne

regerede over Nefis folk.

8 Og dette er beretningen om

Ammon og hans brødre, deres

rejser i Nefis land, deres lidelser

i landet, deres sorger og deres

trængsler og deres a ufattelige

glæde og deres brødres modtagelse

og sikkerhed i Jershons

land. Og se, måtte Herren, alle

menneskers forløser, velsigne

deres sjæl for evigt.

9 Og dette er beretningen om

krigene og stridighederne blandt

nefitterne og også om krigene

8a Alma 27:16–19.

Similar magazines