MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 29:17–30:9 318

rykket, ja, som om den blev

adskilt fra legemet, så stor er

min glæde.

17 Og se, måtte Gud tilstede

disse mine brødre, at de må

sætte sig i Guds rige, ja, og også

alle de, der er frugten af deres

arbejde, at de ikke mere skal

forlade det, men at de må prise

ham for evigt. Og måtte Gud

tilstede, at det må ske ifølge

mine ord, ligesom jeg har talt.

Amen.

KAPITEL 30

Korihor, antikristen, latterliggør

Kristus, forsoningen og profetiens

ånd – Han forkynder, at der ingen

Gud, intet fald for mennesket, ingen

straf for synd og ingen Kristus

er – Alma vidner om, at Kristus

skal komme, og at alt viser, at der er

en Gud – Korihor kræver et tegn og

bliver slået med stumhed – Djævelen

havde vist sig for Korihor som

en engel og lært ham, hvad han

skulle sige – Korihor bliver trådt

ned og dør. Omkring 76–74 f.Kr.

Se, nu skete det, efter at

a Ammons folk havde bosat sig i

Jershons land, ja, og også efter at

lamanitterne var blevet b drevet

ud af landet, og deres døde var

blevet begravet af landets folk –

2 se, deres døde blev ikke talt

på grund af det store antal af

dem, ej heller blev nefitternes

døde talt – men det skete, efter

at de havde begravet deres

30 1a Alma 27:25–26.

gs Anti-nefi-lehier.

b Alma 28:1–3.

3a gs Moseloven.

b 2 Ne 25:24–27;

Alma 25:15.

6a gs Antikrist.

7a Alma 1:17.

døde og ligeledes efter dagene

med faste og sørgeudbrud og

bøn (og det var i det sekstende

år af den periode, hvor dommerne

regerede over Nefis folk),

at der begyndte at blive vedvarende

fred overalt i hele landet.

3 Og folket bestræbte sig på at

holde Herrens befalinger; og

de var nidkære med hensyn til

at iagttage Guds a ordinancer i

henhold til Moseloven, for de

havde fået forklaret, at de skulle

b holde Moseloven, indtil den

skulle blive opfyldt.

4 Og således var der ingen

uroligheder blandt folket i hele

det sekstende år af den periode,

hvor dommerne regerede over

Nefis folk.

5 Og det skete, at der i begyndelsen

af det syttende år af

dommernes regeringstid stadig

var vedvarende fred.

6 Men det skete i slutningen af

det syttende år, at der kom en

mand til Zarahemlas land, og

han var en a antikrist, for han

begyndte at prædike for folket

imod de profetier, som var blevet

talt af profeterne angående

Kristi komme.

7 Se, der var ingen lov mod

et menneskes a tro, for det var i

direkte modstrid med Guds

befalinger, at der skulle være en

lov, der ville stille mennesker

ulige.

8 For således lyder skriftstedet:

a Vælg i dag, hvem I vil tjene.

9 Se, hvis et menneske ønskede

8a Jos 24:15.

gs Handlefrihed.

Similar magazines