MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

321 Almas Bog 30:31–44

fremstillet for Alma og overdommeren,

fortsatte han på

samme måde, som han gjorde i

Gideons land, ja, han fortsatte

med at a spotte Gud.

31 Og han førte sig frem med

store, a højrøstede ord over for

Alma og hånede præsterne og

lærerne, idet han beskyldte dem

for at forlede folket efter deres

fædres fjollede overleveringer

med det formål at mæske sig

ved folkets arbejde.

32 Se, Alma sagde til ham: Du

ved, at vi ikke mæsker os ved

dette folks arbejde; for se, jeg

har lige fra begyndelsen af

dommernes regeringstid indtil

nu arbejdet med mine egne

hænder for mit underhold på

trods af mine mange rejser

rundt omkring i landet for at

kundgøre Guds ord for mit folk.

33 Og på trods af det meget

arbejde, som jeg har udført i

kirken, har jeg aldrig modtaget

så meget som én a senine for mit

arbejde; ej heller har nogen af

mine brødre, undtagen på dommersædet;

og da har vi kun fået

for vor tid i henhold til loven.

34 Og se, hvis vi ikke får noget

for vort arbejde i kirken, hvad

gavner det os da at arbejde i

kirken, hvis det ikke var for at

kundgøre sandheden, så vi

kan fryde os ved vore brødres

a glæde?

35 Så hvorfor siger du, at vi

prædiker for dette folk for at få

vinding, når du selv ved, at vi

ikke får nogen vinding? Og se,

30a gs Bespottelse.

31a Hel 13:22.

33a Alma 11:3.

34a gs Glæde.

40a Sl 14:1.

41a gs Vidne (navneord).

tror du, at vi bedrager dette

folk, hvilket giver dem så stor

glæde i hjertet?

36 Og Korihor svarede ham: Ja.

37 Og da sagde Alma til ham:

Tror du, at der er en Gud?

38 Og han svarede: Nej.

39 Se, Alma sagde til ham: Vil

du igen fornægte, at der er en

Gud og også fornægte Kristus?

For se, jeg siger dig, at jeg ved,

at der er en Gud, og også at

Kristus skal komme.

40 Og se, hvad bevis har du

for, at der ingen a Gud er, eller at

Kristus ikke kommer? Jeg siger

dig, at du intet har undtagen

dine ord alene.

41 Men se, jeg har alting som

et a vidnesbyrd om, at dette er

sandt; og du har også alting som

et vidnesbyrd for dig om, at det

er sandt, og vil du fornægte det?

Tror du på, at dette er sandt?

42 Se, jeg ved, at du tror, men

du er besat af en løgnagtig ånd,

og du har aflagt Guds Ånd, så

den ikke kan finde plads hos

dig; men Djævelen har magt

over dig, og han leder dig omkring

og udvirker anslag, så han

kan fordærve Guds børn.

43 Og nu sagde Korihor til

Alma: Hvis du vil vise mig et

a tegn, så jeg kan blive overbevist

om, at der er en Gud, ja, vis mig,

at han har magt, og så vil jeg

blive overbevist om sandheden

af dine ord.

44 Men Alma sagde til ham: Du

har fået tegn nok, vil du friste

din Gud? Vil du sige: Vis mig et

43a Jakob 7:13–21;

L&P 46:8–9.

gs Tegn.