MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

17 Nefis Første Bog 8:21–34

også forbi kildens udspring til en

b mark, der var stor og udstrakt,

som om den var en verden.

21 Og jeg så utallige skarer

af folk, hvoraf mange trængte

sig frem for at komme til a stien,

som førte til det træ, som jeg

stod ved.

22 Og det skete, at de kom hen

og begyndte at følge stien, som

førte til træet.

23 Og det skete, at der opstod

en a tåge af mørke, ja, endog

en overordentlig stor tåge af

mørke, således at de, der var

begyndt at følge stien, for vild,

så de kom bort og forsvandt.

24 Og det skete, at jeg så andre

trænge sig frem, og de kom hen

og fik fat i enden af jernstangen,

og de trængte sig frem gennem

tågen af mørke, idet de klamrede

sig til jernstangen, lige til

de kom hen og spiste af træets

a frugt.

25 Og efter at de havde spist af

træets frugt, kastede de blikket

rundt omkring, som om de

a skammede sig.

26 Og jeg kastede også blikket

rundt omkring og så på den

anden side af floden med vand

en a stor og rummelig bygning,

og det var, som om den stod

i luften, højt over jorden.

27 Og den var fyldt med folk,

både gamle og unge, både

mænd og kvinder, og deres

20b Matt 13:38.

21a gs Vejen.

23a 1 Ne 12:17; 15:24.

24a 1 Ne 8:10–12.

25a Rom 1:16; 2 Tim 1:8;

Alma 46:21;

Morm 8:38.

26a 1 Ne 11:35–36;

12:18.

27a gs Stolthed.

28a 2 Pet 2:19–22.

b Mark 4:14–20; 8:38;

Luk 8:11–15;

Joh 12:42–43.

måde at klæde sig på var overordentlig

fornem, og det så ud

som om, de a spottede og pegede

fingre ad dem, der var nået

frem til og spiste af frugten.

28 Og efter at de havde a smagt

frugten, b skammede de sig på

grund af dem, som hånede dem,

og de c faldt fra, ind på forbudne

stier, og blev væk.

29 Og se, jeg, Nefi, taler ikke

a alle min fars ord.

30 Men, for at skrive i korthed,

se, han så andre mængder trænge

sig frem, og de kom hen og

fik fat i enden af a jernstangen,

og de trængte sig frem, idet

de bestandig holdt fast ved

jernstangen, indtil de nåede

frem og faldt ned og spiste af

træets frugt.

31 Og han så også andre

a mængder, der følte sig vej til

den store og rummelige bygning.

32 Og det skete, at mange

druknede i a kildens dyb, og

mange tabte han af syne, for de

vandrede på fremmede veje.

33 Og stor var den mængde,

som gik ind i den sælsomme

bygning. Og efter at de var gået

ind i bygningen, pegede de med

a foragt fingre ad mig og dem,

der også spiste af frugten, men

vi ænsede dem ikke.

34 Dette er min fars ord: For så

mange, som a ænsede dem, var

faldet fra.

c gs Frafald.

29a 1Ne1:16–17.

30a 1 Ne 15:23–24.

31a Matt 7:13.

32a 1 Ne 15:26–29.

33a gs Forfølgelse.

34a 2 Mos 23:2.

Similar magazines