MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

329 Almas Bog 32:22–31

har I b håb om det, som c ikke ses,

men som er sandt.

22 Og se nu, jeg siger jer, og

jeg ønsker, at I skal huske, at

Gud er barmhjertig mod alle,

som tror på hans navn; derfor

ønsker han for det første, at

I skal tro, nemlig på hans ord.

23 Og se, han sender sit ord

ved engle til mænd, ja, a ikke

alene mænd, men også kvinder.

Se, det er ikke alt, små b børn

får mange gange givet ord,

der beskæmmer de vise og de

lærde.

24 Og se, mine elskede brødre,

eftersom I har ønsket at få at

vide af mig, hvad I skal gøre,

fordi I er plaget og stødt ud –

se, jeg ønsker ikke, at I skal tro,

at jeg har i sinde at dømme jer,

undtagen i overensstemmelse

med det der er sandt –

25 for jeg tror ikke, at I alle er

blevet nødt til at ydmyge jer, for

jeg tror sandelig, at der blandt

jer er nogle, som ville ydmyge

sig, uanset hvilke omstændigheder

de måtte være i.

26 Se, som jeg sagde angående

tro – at den ikke var en fuldkommen

kundskab – sådan er

det også med mine ord. I kan

ikke til at begynde med til fuldkommenhed

kende sandheden

deraf, lige så lidt som tro er en

fuldkommen kundskab.

27 Men se, hvis I vil vågne op

og vække jeres evner til et forsøg

med mine ord og udøve den

21b gs Håb.

c Eter 12:6.

23a Joel 3:1–2.

b Matt 11:25;

Luk 10:21;

3 Ne 26:14–16;

L&P 128:18.

27a Mark 11:24.

28a Alma 33:1.

b Luk 8:11.

mindste smule tro, ja, selv om

I ikke kan gøre mere end a ønske

at tro, lad da det ønske virke

i jer, indtil I tror på en sådan

måde, at I kan give plads til en

del af mine ord.

28 Se, vi vil sammenligne ordet

med et a frø. Se, hvis I giver plads

til, at et b frø kan blive sået i jeres

c hjerte, se, hvis det er et sandt

frø eller et godt frø, og hvis I

ikke kaster det ud ved jeres

d vantro, så I modsætter jer Herrens

Ånd, se, da vil det begynde

at svulme i jeres bryst, og når

I føler disse svulmende bevægelser,

begynder I at sige til jer

selv: Det må nødvendigvis være

sådan, at det er et godt frø, eller

at ordet er godt, for det begynder

at udvikle min sjæl, ja, det

begynder at oplyse min e forstand,

ja, det begynder at blive

mig lifligt.

29 Se nu, forøger dette ikke

jeres tro? Jeg siger jer: Jo, dog

er den ikke vokset til en fuldkommen

kundskab.

30 Men se, når frøet svulmer

og spirer og begynder at vokse,

da er I nødt til at sige, at frøet

er godt; for se, det svulmer og

spirer og begynder at vokse. Og

se nu, styrker dette ikke jeres

tro? Jo, det styrker jeres tro, for

I vil sige: Jeg ved, at det er et

godt frø, for se, det spirer og

begynder at vokse.

31 Og se nu, er I sikre på, at

det er et godt frø? Jeg siger jer:

c gs Hjerte.

d Matt 17:20.

e gs Forståelse.

Similar magazines