MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

341 Almas Bog 37:1–9

ger, skal du blive forstødt fra

hans nærhed. Se, dette er ifølge

hans ord.

KAPITEL 37

Bronzepladerne og andre skrifter

er blevet bevaret for at føre sjæle til

frelse – Jereditterne blev udryddet

på grund af deres ugudelighed –

Deres hemmelige eder og pagter må

holdes fra folket – Rådfør dig med

Herren i alle dine gerninger – Ligesom

Liahona ledte nefitterne, leder

Kristi ord menneskene til evigt liv.

Omkring 74 f.Kr.

Og se, min søn Helaman, jeg

befaler dig, at du tager de a optegnelser,

der har været mig

b betroet;

2 og jeg befaler dig også, at du

fører en optegnelse om dette

folk på Nefis plader, ligesom jeg

har gjort, og bevarer alle disse

ting hellige, som jeg har bevaret,

ja, ligesom jeg har bevaret dem,

for det er med et a víst formål, at

de bliver bevaret.

3 Og disse a bronzeplader, som

indeholder disse indgraveringer,

og som har optegnelserne

af de hellige skrifter på sig,

og som har optegnelsen om

vore forfædres slægt lige fra

begyndelsen –

4 se, det er blevet profeteret af

vore fædre, at de skulle blive

bevaret og overdraget fra én

slægt til den næste og blive

37 1a Alma 45:2–8.

b Mosi 28:20.

2a En 1:13–18;

MormO 1:6–11;

Alma 37:9–12.

3a 1 Ne 5:10–19.

gs Bronzepladerne.

4a gs Guds

hemmeligheder.

6a 1 Kor 2:14.

b 1 Ne 16:28–29;

L&P 64:33; 123:15–17.

beskyttet og bevaret ved Herrens

hånd, indtil de skal udgå

til alle folkeslag, stammer, tungemål

og folk, så de skal få

kendskab til de a hemmeligheder,

de indeholder.

5 Og se nu, hvis de bliver bevaret,

må de bevare deres glans,

ja, og de skal bevare deres glans,

og ligeså skal alle de plader, der

indeholder det, der er hellig

skrift.

6 Se, du mener måske, at dette

er a tåbeligt af mig, men se, jeg

siger dig, at ved b små og enkle

ting bliver der udrettet store

ting; og små midler beskæmmer

i mange tilfælde de vise.

7 Og Gud Herren virker ved

a midler for at opnå sine store og

evige formål; og ved meget b små

midler beskæmmer Herren de

vise og tilvejebringer mange

sjæles frelse.

8 Og se, Gud har hidtil anset

det for víst, at disse optegnelser

skulle bevares, for se, de har

a øget dette folks hukommelse,

ja, og overbevist mange om

vildfarelsen af deres veje og

bragt dem til kundskab om

deres Gud til deres sjæls frelse.

9 Ja, jeg siger dig, at a var det

ikke for det, som disse optegnelser

indeholder, og som findes på

disse plader, kunne Ammon og

hans brødre ikke have b overbevist

så mange tusinde lamanitter

om deres fædres urigtige overlevering,

ja, disse optegnelser og

7a Es 55:8–9.

b 2 Kong 5:1–14.

8a 2 Tim 3:15–17;

Mosi 1:3–5.

9a Mosi 1:5.

b Alma 18:36; 22:12.

Similar magazines