MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 37:30–39 344

deres vederstyggeligheder skal

du gøre kendt for dem; og du

skal lære dem at b afsky en sådan

ugudelighed og sådanne vederstyggeligheder

og mord; og du

skal også lære dem, at disse

folk blev udryddet som følge

af deres ugudelighed og vederstyggeligheder

og deres mord.

30 For se, de myrdede alle Herrens

profeter, som kom blandt

dem for at kundgøre deres

ugudelighed for dem; og blodet

fra dem, som de myrdede, råbte

til Herren deres Gud om hævn

over dem, der var deres mordere;

og således kom Guds straffedomme

over disse, der hengav

sig til mørke gerninger og hemmelige

sammensværgelser.

31 Ja, og forbandet være landet

for evigt og altid for disse mørkets

arbejdere og hemmelige

sammensværgelser, ja, til undergang,

medmindre de omvender

sig, før de er fuldstændig

modne.

32 Og se, min søn, husk de ord,

som jeg har talt til dig, betro

ikke dette folk disse hemmelige

planer, men lær dem et evigtvarende

a had til synd og ugudelighed.

33 a Prædik omvendelse og tro

på Herren Jesus Kristus for dem;

lær dem at ydmyge sig og at

være b sagtmodige og ydmyge af

hjertet; lær dem at modstå alle

Djævelens c fristelser med deres

tro på Herren Jesus Kristus.

29b Alma 13:12.

32a 2 Ne 4:31.

33a gs Prædike.

b gs Sagtmodig.

c gs Fristelse.

34a Sl 37:4–7;

Matt 11:28–30.

35a gs Visdom.

36a gs Bøn.

37a Jakob 4:10;

34 Lær dem aldrig at blive

trætte af at gøre gode gerninger,

men at være sagtmodige og

ydmyge af hjertet, for sådanne

skal finde a hvile for sjælen.

35 O husk dette, min søn, og

lær a visdom i din ungdom; ja,

lær i din ungdom at holde Guds

befalinger.

36 Ja, og a anråb Gud for hele

dit underhold; ja, lad alle dine

gerninger være for Herren, og

hvor du end går hen, lad det

ske i Herren; ja, lad dine tanker

være henvendt til Herren; ja, lad

dit hjertes hengivenhed være

rettet mod Herren for evigt.

37 a Rådfør dig med Herren i

alle dine gerninger, så vejleder

han dig til din gavn; ja, når du

lægger dig om aftenen, da læg

dig for Herren, så han kan våge

over dig i din søvn; og når du

står op om morgenen, lad da dit

hjerte være fuldt af b tak til Gud;

og hvis du gør dette, skal du blive

løftet op på den yderste dag.

38 Og se, min søn, jeg har noget

at sige angående det, som vore

fædre kalder en kugle, eller vejviser

– eller vore fædre kaldte

den a Liahona, der, når det bliver

oversat, betyder kompas; og

Herren beredte den.

39 Og se, der er intet menneske,

som kan udføre så kunstfærdigt

et stykke arbejde. Og

se, den blev beredt for at vise

vore fædre den vej, de skulle

rejse i ørkenen.

L&P 3:4.

b L&P 46:32.

38a 1 Ne 16:10; 18:12;

L&P 17:1.

Similar magazines