MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

357 Almas Bog 43:1–11

der har skilt sig ud fra nefitterne,

bliver lamanitter – Lamanitterne

går i krig mod nefitterne – Moroni

bevæbner nefitterne med forsvarsvåben

– Herren åbenbarer for Alma

lamanitternes strategi – Nefitterne

forsvarer deres hjem, friheder,

familier og religion – Moronis og

Lehis hære omringer lamanitterne.

Omkring 74 f.Kr.

Og se, det skete, at Almas

sønner drog ud blandt folket

for at forkynde ordet for dem.

Og Alma selv kunne heller ikke

holde sig i ro, og han drog

også ud.

2 Se, vi skal ikke sige mere

angående deres forkyndelse

bortset fra, at de prædikede

ordet og sandheden i overensstemmelse

med profetiens og

åbenbarelsens ånd; og de prædikede

efter Guds a hellige orden,

hvorved de var kaldet.

3 Og nu vender jeg tilbage til

en beretning om krigene mellem

nefitterne og lamanitterne i

det attende år af dommernes

regeringstid.

4 For se, det skete, at a zoramitterne

blev lamanitter; i begyndelsen

af det attende år så det

nefitiske folk derfor, at lamanitterne

var ved at falde over dem,

derfor traf de forberedelser til

krig, ja, de samlede deres hære

i Jershons land.

5 Og det skete, at lamanitterne

kom med deres tusinder; og de

kom ind i Antionums land, som

er zoramitternes land; og en

43 2a gs Melkisedekske

præstedømme.

4a Alma 35:2–14; 52:33.

9a Alma 44:5; 46:12.

b gs Frihed.

10a gs Tilbedelse.

mand ved navn Zerahemna var

deres leder.

6 Og se, eftersom amalekitterne

var af en mere ugudelig og

morderisk indstilling end lamanitterne

var af og i sig selv,

udpegede Zerahemna derfor

øverste anførere over lamanitterne,

og de var alle amalekitter

og zoramitter.

7 Se, dette gjorde han, så han

kunne bevare deres had til

nefitterne, så han kunne bringe

dem til underkastelse for at

fuldføre sine forehavender.

8 For se, hans forehavender

var at ophidse lamanitterne til

vrede mod nefitterne; dette

gjorde han for at kunne tilrane

sig stor magt over dem og

også for at kunne få magt over

nefitterne ved at bringe dem i

trældom.

9 Og se, nefitternes forehavende

var at tage vare på deres

jorder og deres huse og deres

a hustruer og deres børn, så de

kunne bevare dem mod deres

fjenders hænder, og også så de

kunne bevare deres rettigheder

og deres privilegier, ja, og også

deres b frihed, så de kunne tilbede

Gud efter deres ønsker.

10 For de vidste, at hvis de

faldt i lamanitternes hænder,

så ville hver den, der a tilbad

Gud i b ånd og i sandhed, den

sande og levende Gud, blive

slået ihjel af lamanitterne.

11 Ja, de kendte også lamanitternes

umådelige had til deres

a brødre, som var folket Anti-

b Joh 4:23–24.

11a Alma 24:1–3, 5, 20;

25:1, 13; 27:2, 21–26.

Similar magazines