MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 43:12–22 358

Nefi-Lehi, som blev kaldt Ammons

folk – og de ville ikke gribe

til våben, ja, de havde indgået

en pagt, og de ville ikke bryde

den – hvis de faldt i lamanitternes

hænder, ville de derfor

blive udryddet.

12 Og nefitterne ville ikke tillade,

at de blev udryddet, derfor

gav de dem lande som deres

arvelod.

13 Og Ammons folk gav nefitterne

en stor del af deres gods

til at forsørge deres hær med;

og således blev nefitterne nødt

til at stå alene mod lamanitterne,

der var en blanding af Lamans

og Lemuels og Ismaels sønner

og alle dem, der havde skilt sig

ud fra nefitterne, og som var

amalekitter og zoramitter og

a efterkommerne af Noas præster.

14 Se, disse efterkommere var

næsten lige så talrige som nefitterne

var; og således blev nefitterne

nødt til at stride mod

deres brødre, endog til blodsudgydelse.

15 Og det skete, at da lamanitternes

hære havde samlet sig i

Antionums land, se, da var nefitternes

hære rede til at møde

dem i Jershons land.

16 Se, nefitternes leder, eller

den mand, der var blevet udpeget

til at være øverste anfører

over nefitterne – se, den øverste

anfører overtog kommandoen

over alle nefitternes hære – og

hans navn var Moroni.

17 Og Moroni tog hele kommandoen

og ledelsen af deres

krige. Og han var kun femogty-

13a Alma 25:4. 20a En 1:20.

ve år gammel, da han blev

udpeget til øverste anfører over

nefitternes hære.

18 Og det skete, at han mødte

lamanitterne på grænsen til

Jershon, og hans folk var bevæbnede

med sværd og med

sabler og alle slags krigsvåben.

19 Og da lamanitternes hære

så, at Nefis folk, eller at Moroni

havde beredt sit folk med brynjer

og med armskjolde, ja, og

også med skjolde til at beskytte

hovedet med, og de var også

klædt i tykke klæder –

20 se, Zerahemnas hær var ikke

beredt med noget sådant; de

havde kun deres sværd og deres

sabler, deres buer og deres pile,

deres sten og deres slynger;

og de var a nøgne bortset fra et

skind, der var bundet om lænderne

på dem; ja, alle var nøgne

bortset fra zoramitterne og

amalekitterne,

21 men de var ikke bevæbnet

med brynjer, ej heller skjolde –

derfor blev de overordentlig

bange for nefitternes hære på

grund af deres bevæbning på

trods af, at antallet af dem var

så meget større end nefitterne.

22 Se, nu skete det, at de ikke

turde gå imod nefitterne på

grænsen til Jershon, derfor drog

de ud af Antionums land og ud

i ødemarken og rejste omkring

i ødemarken bort til floden

Sidons udspring, så de kunne

gå ind i Mantis land og tage

landet i besiddelse, for de mente

ikke, at Moronis hære vidste,

hvor de var draget hen.

Similar magazines