MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

359 Almas Bog 43:23–35

23 Men det skete, at så snart

de var draget ud i ødemarken,

sendte Moroni spioner ud i

ødemarken for at holde øje med

deres hær; og Moroni, som

kendte Almas profetier, sendte

også visse mænd til ham, for

han ønskede af ham, at han

skulle adspørge Herren om,

a hvor nefitternes hære skulle

drage hen for at forsvare sig

mod lamanitterne.

24 Og det skete, at Herrens

ord kom til Alma, og Alma

fortalte Moronis sendebud, at

lamanitternes hære marcherede

omkring i ødemarken, for at de

kunne komme over i Mantis

land, for at de kunne begynde

et angreb på den svagere del af

folket. Og disse sendebud drog

af sted og afleverede budskabet

til Moroni.

25 Se, efter at have efterladt

en del af sin hær i Jershons

land, for at en del af lamanitterne

ikke på en eller anden

måde skulle komme ind i det

land og tage byen i besiddelse,

tog Moroni den øvrige del af

sin hær og marcherede over til

Mantis land.

26 Og han lod alle folk i

den del af landet samle sig for

at kæmpe mod lamanitterne

for at a forsvare deres jorder og

deres land, deres rettigheder

og deres friheder; derfor var

de rede til det tidspunkt, da

lamanitterne kom.

27 Og det skete, at Moroni lod

sin hær skjule sig i den dal, som

lå i nærheden af bredden af

23a Alma 48:16.

26a L&P 134:11.

30a Alma 46:12, 35.

35a Alma 49:16.

floden Sidon, og som lå vest for

floden Sidon i ødemarken.

28 Og Moroni anbragte spioner

rundt omkring, for at han kunne

vide, hvornår lamanitternes hær

kom.

29 Og se, da Moroni kendte

lamanitternes hensigt, at det var

deres hensigt at udrydde deres

brødre eller at underlægge sig

dem og bringe dem i trældom,

så de kunne oprette et rige for

sig selv over hele landet,

30 og han, som også vidste, at

det var nefitternes eneste ønske

at bevare deres jorder og deres

a frihed og deres kirke, han mente

derfor ikke, at det var nogen

synd, at han skulle forsvare

dem ved list, derfor fandt han

ved sine spioner ud af, hvilken

vej lamanitterne ville tage.

31 Derfor delte han sin hær

og førte en del over i dalen og

skjulte dem mod øst og syd for

højen Ripla,

32 og resten skjulte han i

den vestlige dal, vest for floden

Sidon, og på den måde ned til

grænsen til landet Manti.

33 Og efter således at have

opstillet sin hær efter sit ønske,

var han rede til at møde dem.

34 Og det skete, at lamanitterne

kom op nord for højen, hvor en

del af Moronis hær var skjult.

35 Og da lamanitterne havde

passeret højen Ripla og kom ind

i dalen og begyndte at krydse

floden Sidon, blev den hær, der

var skjult syd for højen, og som

blev ført af en mand, hvis navn

var a Lehi, og han førte sin hær

Similar magazines