MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

369 Almas Bog 46:29–40

og om at stå imod Amalikija og

dem, der havde skilt sig ud, og

som blev kaldt amalikijaitter.

29 Og det skete, at da Amalikija

så, at Moronis folk var talrigere

end amalikijaitterne – og han

så også, at hans folk var tvivlrådige

med hensyn til retfærdigheden

af den sag, som de havde

påtaget sig – tog han derfor,

da han frygtede, at han ikke

skulle opnå sit sigte, dem af

sine folk, som ville, og drog bort

til Nefis land.

30 Se, Moroni tænkte, at det

ikke var tjenligt, at lamanitterne

fik mere styrke, derfor påtænkte

han at afskære Amalikijas folk

eller at pågribe dem og bringe

dem tilbage og sende Amalikija

i døden, ja, for han vidste, at han

ville ophidse lamanitterne til

vrede mod dem og få dem til at

drage ud for at kæmpe mod

dem; og dette vidste han, at

Amalikija ville gøre, så han

kunne opnå sine formål.

31 Derfor tænkte Moroni, at

det var tjenligt, at han skulle

tage sine hære, som havde

samlet sig og bevæbnet sig og

indgået en pagt om at bevare

freden – og det skete, at han

tog sin hær og marcherede ud i

ødemarken med sine telte for

at afskære Amalikija vejen i

ødemarken.

32 Og det skete, at han gjorde

efter sine ønsker og marcherede

ud i ødemarken og indhentede

Amalikijas hær.

33 Og det skete, at Amalikija

flygtede med et lille antal af sine

mænd, og resten faldt i Moronis

hænder og blev ført tilbage til

Zarahemlas land.

34 Se, Moroni, der var en

mand, som var blevet a udpeget

af overdommerne og ved folkets

stemme, han havde derfor magt

over nefitternes hære til efter

sin vilje at opstille og udøve

myndighed over dem.

35 Og det skete, at hver den

blandt amalikijaitterne, som

ikke ville indgå en pagt om at

støtte frihedens sag, så de kunne

bevare et frit styre, lod han

sende i døden; og der var kun få,

der forkastede frihedspagten.

36 Og det skete også, at han

lod frihedserklæringen hejse på

hvert tårn, der var i hele det

land, som nefitterne besad; og

således plantede Moroni frihedens

banner blandt nefitterne.

37 Og de begyndte igen at få

fred i landet; og således opretholdt

de fred i landet indtil hen

mod slutningen af det nittende

år af dommernes regeringstid.

38 Og Helaman og a højpræsterne

opretholdt også orden i

kirken; ja, endog i et tidsrum af

fire år havde de megen fred og

glæde i kirken.

39 Og det skete, at der var

mange, der døde faste i a troen

på, at deres sjæl var forløst ved

Herren Jesus Kristus; således

forlod de verden med glæde.

40 Og der var nogle, der døde

af feber, som på visse tider af

året var meget hyppig i landet –

men ikke så meget på grund af

feber takket være de fortrinlige

34a Alma 43:16. 38a Alma 46:6. 39a Moro 7:3, 41.

Similar magazines